B B Voorrang verlenen blijft een struikelblok in het verkeer N Drvd.Hoog Twen cosmetica Bruidskleding dealer „DE WITTENKAMP" SPORTNIEUWS DVS'33 JUVENA NIEUWE AANWINSTEN w'Ê Afwezig ^Godsdienst D*- v. Van Slooten ERMELO Ds. A. van Asselt doet intrede Postagentschap gesloten Uitslagen puzzelrit OUDGENOEG5 ZADEN zija \^rkrijgbaar bij Houten schot viel van vrachtauto WIE HEEFT DE LOTEN Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek - Ermelo D.V.S. A nog te weinig ingespeeld om FC Horst I te kunnen bedreigen ELSPEET GESLAAGD Elspcet krijgt een boekhandel V oetbal toernooi biermerken geboorte kaartjes 100 soorten Oud-minister De Brauw naar Elspeet MODEHUIS Dit kaartje bewaren van 12 augustus Le.m. 27 augustus K. A. BEKKER - arts Waarneming: Wijk A: W. Holtrop en E. J. Anneveldt, Stationsstraat 70, tel. 2463 Wijk B: G. L. Bosch, Harderwijkenveg 25, tel. 2319 Wijk C: D. Rhebergen, Oude Telgterweg 26, tel. 3002 - oefeningen j LET If AFBtmm VEIIEEt R AFBUIGEND VERKEER. LET OP K Semper Paratus VELUWS NIEUWSBLAD TWEEDE BLAD DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1972 Peugeot- Broekhuis Ermelo OUDE TELGTERWEG 122 TELEFOON 03417 - 1301 Stationsstraat u ZONDAG 13 AUGUSTUS 1972 ERMELO Ned. Herv. Kerk (Nieuwe Kerk) 10.00 uur Ds. L. Roetman 19.00 uur Ds. W. de Bruijn Kerkelijk Centrum 9.00 uur Ds. J. C. van Hunnik 10.30 uur Ds. J. W. Winterswijk (Zeist) 17.00 uur Ds. J. C. van Hunnik (H.D.) Kapel Staverden 9.30 uur Ds. W. de Bruijn Evangelische Kring 10.30 uur Ds. J. Veen (Naarden) Geref. Kerk (Immanuelkerk) 9.30 uur Ds. E. Nawijn (Harderwijk) 17.00 uur Ds. C. Dijkstra Geref. Kerk (Maranatha) 8.30 uur Ds. C. Dijkstra 10.00 uur Ds. Tj. Kuipers 17.00 uur Ds. E. Nawijn (Harderwijk) Opstandingskerk 10.00 uur Ds. R. van Reenen 17.00 uur Ds. Tj. Kuipers (bev. ambtdr.) Oud Geref. Gemeente 9.30 en 14.30 uur Leesdienst Chr. Geref. Kerk 9.30 en 17.00 uur Kand. W. P. de Groot (Apeldoorn) Geref. Gemeente Herv. Jeugdhuis Hanengewei 9.30 en 15.00 uur Leesdienst R.K. Parochie „De Goede Herder" Smidsweg) Zaterdag 19.00 uur avondmis Zondag 10.30 uur H. Mis ERMELO - HARDERWIJK PUTTEN Geref. Kerk Vrijgemaakt (Buiten verband) Van Beekweg 15 9.30 en 17.00 uur Ds. E. Zwarteveen (Voorthuizen) (H.A.) HARDERWIJK Ned. Herv. Kerk (Oude Kerk) 9.30 uur Ds. J. W. de Bruijn 17.00 uur Ds. E. J. Schimmel Bethelkerk De Wittenhagen 10.00 uur Ds. E. J. Schimmel 18.30 uur Ds. L. Roetman (Ermelo) Nieuwe Herv. Kerk (Stationslaan) 10.00 uur Drs. J. H. Westerhuis (Harderwijk) 19.00 uur Ds. H. P. Swets (Lelystad) Catharina Kerk 9.30 uur Ds. C. van Herwaarden (H.A.) Geref. Kerk (Plantage) 9.30 uur Prof. Dr. G. P. Hartveld (Kampen) 19.00 uur Ds. L. G. Pleijsant Geref. Kerk (Stadsdennen) 9.30 uur Ds. J. H. van Boggelen 19.00 uur Ds. A. J. Jelsma (Kamperveen) Geref. Kerk (Veldkamp) 9.30 uur Ds. L. G. Pleijsant 19.00 uur Ds. J. H. van Boggelen Oud Geref. Gemeente 15.00 uur Leesdienst Geref. Gemeente in Nederland Schoolsteeg 4 9.30 en 14.30 uur Leesdienst Baptisten Gemeente Kleine Marktstraat 10.00 uur Ds. H. G. de Winkel Volle Evangelie Samenkomst Wykgebouw Pontanuslaan Samenkomst 10.00 uur, R. Heide- ma R.K. Catharinakerk Van Maerlantlaan 1 Zaterdag 19.00 uur H. Missen Zondag 10.30 uur H. Missen Ned. Prot. Bond Geen opgave Jehovah's Getuigen Jodenkerksteeg Zondag 9.30 uur. dinsdag 20.00 uur, donderdag 19.35 uur PUTTEN Ned. Herv. Kerk (Oude Kerk) 9.30 uur Ds. J. Vos 14.30 uur Ds. J. C. Schuurman Ned. Herv. Kerk (Nieuwe Kerk) 8.30 en 10.00 uur Ds. C. G. Baart Kerk-Avezaath 17.00 uur Ds. W. de Bruijn (Ermelo) Zuiderkerk 9.30 uur Ds. J. C. Schuurman 19.00 uur Ds. C. G. Baart Kerk-Avezaath Andreaskerk 10.00 uur Ds. M. Groenenberg (Utrecht) 19.00 uur Ds. R. Dijkmeijer Geref. Kerk 8.30, 10.00 en 19.00 uur Ds. D. O. Veenendaal Viering H.A. om 10.00 en 19.00 u. Chr. Geref. Kerk 9.30 uur Leesdienst 14.30 uur Ds. J. Biesma R.K. Kerk Zaterdag 19.00 uur H. Mis Zondag 8.00 uur H. Mis 10.00 uur Hoogmis Jehovah's Getuigen 10.00 uur Openbare Toespraak 11.00 uur Wachttorenstudie De Postiljon 10.00 uur Onderwegkerk (oecumenische dienst) schoonheid Is zichtbare gezondheid Cosmetica moetan berekend zijn op het klimaat waarin U leeft. Alle Dr. v. d. Hoog preparaten zijn speciaal af gestemd op het Nederlandse klimaat. Verkrijgbaar bij: DROGISTERIJ G. Marcus-van Slooten Apoth.-Asa.e KERKLAAN 2 - ERMELO Ruime parkeergelegenheid. Ds. A. van Asselt te Dordrecht, die het beroep naar de Gerefor meerde Kerk alhier aannam, is voornemens op zondag 3 septem ber zijn intrede te doen, na voor af door dr. A. Dekker, eveneens te Dordrecht, bevestigd te zijn. Bevestiging en intrede gebeuren in de Immanuelkerk in één dienst, die 's avonds 7.00 uur begint. Het Postagentschap Ermelo Pretoriusstraat is wegens vakan tie gesloten van 31 juli tot en met 11 augustus. De openingstijden van het hoofdpostkantoor zijn: maandag tot en met donderdag 8.3019.00 uur, vrijdags van 8.30 20.30 uur. Bestuurders, 1st btj afbuigen op overstekende voetgangers "O Voetgangers/ let bfl het over steken op afbuigend verkeer van belde ttflden Wielrijdster gaf geen voorrang Op de kruising Dirk Staalweg- Hanengewei had jl. donderdag een botsing tussen een personenauto en een fiets plaats. De wielrijdster i mej. W. V. uit Ermelo verleende daar geen voorrang aan een per sonenauto, bestuurd door de Er- meloër G. B. Mej. V. werd ge schept en kreeg een hersenschud ding en een beenwond. Per ambu lance werd ze naar het ziekenhuis „Salem" vervoerd. Het rijwiel werd zwaar, de auto slechts licht beschadigd. Geen voorrang verleend Op de kruising Horsterweg-Zee- weg-Fokko Kortlanglaan had jl. donderdag een botsing tussen twee personenauto's plaats. De Waddinxvener G.K. gaf daar geen voorrang aan G. K. H., uit Heemskerk. Ook hier alleen mate riële schade. Een der auto's moest worden weggesleept. Botsing bij het inhalen Op de kruising Prinsesselaan, Nassaulaan had jl. vrijdag een botsing tussen 2 personenauto's plaats. J. v. d. B., uit Ermelo haal de daar A. R. uit Den Haag in, die juist links afsloeg. Er was alleen materiële schade. Bromfietser kreeg geen voorrang Op de Stationsstraat had jl. vrij dag een aanrijding tussen een per- Geen doorgang verleend Op de Flevoweg, nabij de Leu- venumseweg, had jl. donderdag een botsing tussen twee personen auto's plaats. G. H. J. B. uit Arn hem wilde links afslaan om de Leuvenumseweg op te rijden. Hij werd toen juist ingehaald door J. W. W. uit Den Helder. Er waren geen persoonlijke on gelukken. Een der auto's moest weggesleept worden. Geen vrije doorgang verleend Op de Dr. Holtropstraat ver leende jl. vrijdag de vrachtautobe stuurder A. J. uit Putten bij het afslaan geen vrije doortocht aan het tegemoetkomende verkeer. De bromfietster mej. M. B. D. uit Er melo werd hiervan de dupe. Zij botste tegen de afslaande wagen, maar kwam er gelukkig zonder letsel af. De bromfiets werd zwaar be schadigd. Auto slipte en kwam tegen aanhangwagen F. M. J. L., uit Ermelo, reed jl. donderdag met een personen auto over de Horloseweg. Hij rem de af voor een vrachtauto, die uit een inrit kwam. Zijn wagen slipte toen en kwam tegen een stilstaan de aanhangwagen aan, die in de berm stond. Persoonlijke ongeluk ken bleven achterwege, maar de auto van de heer L. moest weg gesleept worden. 41 deelnemers trotseerden vori ge week woensdagavond de regen voor een puzzelrit per fiets, in het kader der zomerevenementen. Start en finsh: „Het Volksbe lang". Over de route, 10 km, moest een uur gereden worden. De uitslag (met achter de naam het aantal straf punten) was als volgt 1. Douwe Dijkstra 33 2. Henk Dijkstra 33 3. Alex de Jong 91 4. Gert Jan van Noort 91 5. Mevrouw De Groot met Ben 94 De prijzen bestonden weer uit 3 bekers en 2 medailles. Alle prijswinnears waren Er- meloërs. DR. HOLTROPSTR-128 -130 TEL 03417-Z7I4 ERMELO sonenauto en een bromfiets plaats. A. H. uit Ermelo kwam met een personenauto uit een inrit en ver leende toen geen voorrang aan de bromfietser F. S., ook uit Ermelo, die op de Stationsstraat reed. Er was alleen lichte schade aan beide voertuigen. Geen voorrang verleend Op de kruising Oude Telgterweg Heidelaan had jl. vrijdag een bot sing tussen twee personenauto's plaats. Mevrouw A. C. H., uit Amsterdam verleende daar geen voorrang aan R. M., uit Ede. De wagen van mevr. H. sloeg over de kop, maar de vier inzittenden kwamen er ongedeerd af. Mevr. M., de echtgenote van de bestuurder van de andere wagen, werd licht gewond. De arts, die haar behandelde, stond echter toe, dat ze per ziekenauto naar haar woning werd vervoerd. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Bromfietser in de berm ten val Op de Buitenbrinkweg week jl. vrijdagmiddag de bromfietser J. H. uit Amsterdam, voor een tegenligger blijkbaar verder uit dan nodig was. Hij raakte in de berm en maakte toen een val. Het bleek nodig, dat hij ter behande ling per ambulance naar het zie kenhuis „Salem" vervoerd moest worden. DROGISTERIJ G. B. Boks-Köhler Gedipl. Drogiste STATIONSSTRAAT 43 ERMELO DVS ging afgelopen zaterdag verder met de serie oefenwedstrij den in verband met de naderende competitie en was deze keer de gastheer voor de eerste twee elf tallen van KWA uit Amersfoort al was het de bedoeling dat 't Harde hier met twee elftallen zou komen voetballen maar deze moest verstek laten gaan en KW A was op het laatste moment nog bereid om deze wedstrijden over te nemen, dus bleven we toch niet van voetbal verstoken. DVS 1 kwam niet zo goed uit de verf als verleden week tegen WVF maar stapte toch met een 31 overwinning van het veld, terwijl het tweede geen centje meelij met de tweede uitgaaf van de Amersfoorters had en 'n 104 overwinning behaalde. Het komende weekend gaan er vier elftallen de wei in, waarvan het eerste een uitwedstrijd in Veenendaal bij de tweede klasser VRC gaat spelen wat tevens een nederlaagwedstrijd is in het toer nooi door die vereniging georgani seerd. Het tweede, derde en vierde blij ven in Ermelo en zijn de gastheren van respektievelijk SVP 1 uit Veenendaal en VVOP 2 en 3 uit Voorthuizen, dus voor geen enkel elftal een zacht eitje. Het programma is als volgt: VRC 1DVS 1 aanvang 15.00 uur vertrek 13.45 uur DVS 2SVP 1 aanvang 14.30 uur DVS 3WOP 2 aanv. 14.30 uur DVS 4WOP 3 aanv. 14.30 uur Dinsdagavond 15 aug. 18.30 uur oud WOGoud DVS vertrek 18.00 uur Tenslotte volgt hier nog de in deling van het 3e, 4e en 5e elftal voor de nieuwe competitie. 3e elftal Cobu Boys 2 (Amersfoort) Hierden 2 Hoevelaken 2 De Musketiers 2 (Eist) SDCP 3 (Putten) NSC 3 (Nijkerk) Sova 2 (Amersfoort) WOP 2 (Voorthuizen) Zwart-Wit 2 (Harderwijk) DVS 3 De nr. 1 en 2 promoveren. De nr. laatst degradeert 4e elftal Bameveld 2 EFC 2 (Ermelo) Hulshorst 2 Rood-Wit 2 (Putten) SDVB 3 (Bameveld) Sparta 3 (Nijkerk) Stroe 2 Veensche Boys 2 (Nijkerkerveen) VVOP 3 (Voorthuizen) DVS 4 De kampioen promoveert. De nr. laatst en voorlaatst degra deren. 5e elftal GVW 3 (Veenendaal) Hierden 3 SDVB 4 (Bameveld) SDVB 5 Sparta (Nijkerk) Veensche Boys 3 Nijkerkerveen WOG 4 (Harderwijk) WOP 4 (Voorthuizen) Woudenberg 3 DVS 5 Zelfde promotie-degradatierege ling als 4e elftal. Vorige week woensdag om streeks 11.30 uur viel op de Dr. Van Dalelaan van een vrachtauto, bestuurd door de Ermeloër K., een houten schot. Dit schot viel tegen de 61-jarige wielrijdster mevrouw A. C. F. S. uit Amsterdam. Genoemde dame werd aan beide benen gewond. Ze werd in het zie kenhuis „Salem" opgenomen. De fiets werd zwaar bescha digd. Drogisterij (naast 't Postkantoor) Telefoon 2817 Op lotnummer 000982 en op lot nummer 000650 zijn resp. een ont- bijtlaken en een veelkleurige sprei gevallen, toen de club van licha melijk gehandicapten op 26 april jl. een bazar heeft georganiseerd. Deze prijzen zijn tot heden niet afgehaald. De gelukkige winnaars worden alsnog in de gelegenheid gesteld hun prijs af te halen aan het adres: Fokko Kortlanglaan 69 (H. Hop), telefoon 3295, doch wel vóór 15 augustus a.s. ROMANS V. Kemp: Lift naar het Zuiden A. Oosterbroek-DutschunDe Ey- kenhof E. Speelman: Dat andere leven R. M. Stern: Het sein op onveilig STUDIEBOEKEN M. Dorna: Een heer om port mee te drinken A. M. de Moor-Ringnalda: Vrou wen als U en ik A. de Vries: Kleutervertelboek v. de Bijbelse geschiedenis Terugblik en perspectief; Wil lem Banning, 18881971 G. Kuiper: Gestalten en getijden in de sociale werkelijkheid P. Swatek: Gids voor een mileu- bewust leven Sex met kinderen G. Groenewegen: Verzameling van 84 stuks Hollandse schepen J. J. Vriend: Bouwkunst voor on ze tijd W. Ruland: Sagen van de Rijn E. D. Philips: De koninklijke hor den Deze boeken zullen van 115 augustus in de bibliotheek ter in zage liggen, daarna kunnen ze worden uitgeleend. Zaterdag jl. speelde FC Horst 1 een oefenwedstrijd tegen DVS a, een wedstrijd waarnaar beide elf tallen lang hadden uitgezien. FC Horst was nogal beducht voor de ze tegenstander, gezien hun jeugd, reputatie en hun overwinningen op andere gerenommeerde tegen standers. Jammer voor DVS was dat door vakanties en het vertrek van enkele spelers naar de senio ren ze 5 spelers moesten missen. Dit was ook goed te merken, want men vond elkaar vaak niet. Dit gold ook voor FC Horst nog wel. Na een gelijkopgaande strijd in 't begin kreeg toch DVS de beste kans door een verkeerde terug speelbal. Midvoor A. Koekoek zag toch zijn schot net naast gaan. Langzamerhand kregen de Horstboys toch wat meer greep op het technische en enthousiaste tegenspel van de tegenstanders en halverwege de eerste helft scoorde H. van Nijhuis 1—0. Dezelfde spe ler (de rechtsback) schoot vlak na rust weer raak, toen iedereen de bal uit een hoge voorzet miste. Hierna zakten de Bruink-boys wel definitief weg en bepaalde H. de Deugd de eindstand op 30 voor FC Horst. Zaterdag a.s. zijn er voor FC Horst geen wedstrijden gepland, maar waarschijnlijk gaat men on derling wel een partijtje spelen. De heer G. Zomer slaagde aan de Vrije Universiteit te Amster dam voor het kandidaatsexamen geneeskunde tweede gedeelte. De boekhandelaar Van Keulen te Garderen zal zich mettertijd in Elspeet vestigen. De heer Van Keulen heeft een pand aan de Apeldoomseweg aangekocht en als dit vrij komt, zal hij zich daar dan als boekhandelaar vestigen. De supportersvereniging van de afdeling voetbal heeft een voet baltoernooi ontworpen tussen de drinkers van alle biermerken, die in Elspeet worden getapt. Als het plan doorgaat, en het is al bijna „in kannen en kruiken", zullen op vrijdagavond 18 augustus boeren wagens van elk hotel en café een twintigtal stamgasten afhalen, on der leiding van de hotelier en deze naar een centraal punt in het dorp brengen. Voorafgegaan door El- spetts fanfare vertrekt men dan naar het sportveld. Om 19.00 uur kan dan het toernooi tussen ze ven elftallen een aanvang nemen. Er zal tweemaal een kwartier worden gespeeld en dezelfde avond zal men de finale houden. Er zal een kleine entree worden ge vraagd, doch dit zal niet veel winst in de pot brengen, want op ieder toegangsbewijs zal men bij alle zeven aan het duel deelnemen de hotels of cafés een gratis con sumptie kunnen krijgen. Met vreugde en blijdschap geven wij kennis dat wij een mooie sortering In voorraad hebben. U kunt kiezen uit meer dan Monsterboeken vdorradig. 's Morgens bestellen - 's Middags klaar. DRUKKERIJ MONS Schoenmakersstraat 2 Telefoon 03410-2113 Harderwijk Oud-minister De Brauw heeft het landhuis „De Sterrehof" in El speet aan de Krommeweg aange kocht. Het landhuis, dat jaren lang eigendom van de familie Van Eysinga is geweest, werd enkele jaren geleden aangekocht door de familie Kamerlingh Onnes, die er een paardenstoetertj houdt. De fa milie Kamerlingh Onnes vertrekt het volgende jaar naar een fami lie-landgoed in Heerde, waar men ook het paardenbedrijf zal voort zetten. Jhr. De Brauw zal zich dan in Elspeet vestigen en daar de familie liefhebber van de paarden sport is, heeft men hier wel een uniek plekje gevonden. NAAST HET POSTKANTOOR-ERMELO-TEL. 03417-2617

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Veluws Nieuwsblad | 1972 | | pagina 5