Jeroen van Ruler (TV SI in Nederlandse top-100 Bowlers niet best in nationale league Eerste veldtoertocht in jubileumjaar VWV DVS gewipt door tweedeklasser Moeizame bekerwinst WOG-zat. op MSV Motary 1999 succesvol Combinatie begint zonder verrassing aan millennium 't Korte Latje laat Pins voorgaan in trioleague Portugese voetballers tijdens EK in Ermelo Jan Bos is titel kwijt Uitslagen Willem Teil MAANDAG 10 JANUARI 2000 Schilder's Nieuwsblad PAGINA 7 Jansen verruilt Horst voor Zwart Wit DVS en WOG gaan oefenen Informatie Tweede plaats in sterk bezet toernooi Apeldoorn Voordeel Finale Tonsel Boys Strike Force Paal Subtiel Druk Sterk team Oefenwedstrijd HIERDEN - Jan Bos heeft zijn na tionale titel op het NK Afstanden niet kunnen prolongeren. Zowel op de 500 als de 1000 meter moest hij afgelopen weekeinde in Deven ter Erben Wennemars voor laten gaan. Bos eindigde op beide afstan den als tweede, het verschil be droeg slechts enkele hondersten van een seconde. De Hierdenaar vond het niet erg zijn titel te moe ten afstaan, hij hechtte niet zoveel waarde aan dit kampioenschap en was bovendien niet helemaal fit. „Het NK Sprint, het WK Sprint en het WK Afstanden komen er aan, dan moet ik in vorm zijn." HARDERWIJK- De schutters van WillemTell boekten in de zes de week van de onderlinge competi tie de volgende resultaten: Klein Kaliber Pistool: F.J. van Lin- gen 93; J.Leeninga 91; J.C. Fleur- baay 91; J.P. Balke 91; J.F. Praam- stra 90; J.W. van Bakel 89; W.N. Hogeveen 89; E.N. Huijsing 86; H. J.Leeninga 85; A. Baghus 79; J.W. Vis 78; G.J.Foppen 76; C.N. Hoor- mann 73; L.A. Pul 66; W. van de Sluis 64; A.Ligtelijn 52. Klein Kali ber Geweer: F.Poorter 74. Groot Kaliber Pistool: A. Rechtsprecher 93; J. F.Praamstra 92; J.W. van Ba kel 92; G.J. Foppen 91; W.N. Ho geveen 90; R.M. van Loon 87; J.C. Fleurbaay 85; A.A. Sponselee 84; M. Zizzi 83. Klein Kaliber Kara bijn: J. Schriever 94; J. Udink 91; H. Monen 86; N.B. van Beek 80; P.F. Sprik 69. Luchtpistool: W.N. Hogeveen 99; J.Leeninga 91; H.J.Leeninga 89 punten. HARDERWIJK- Na Hierden en FC Horst blijft Evert Jan Jansen het dicht bij huis zoeken. De Har derwijker tekende afgelopen week een contract, dat hem voor min stens één seizoen aan derdeklasser Zwart Wit'63 bindt. De Harderwijkers staan met één been in de tweede klasse en zullen daar volgend seizoen FC Horst, de huidige werkgever van hun nieuwe trainer, weer tegenkomen. Zwart Wit was in onderhandeling met een viertal serieuze kandida ten, waaronder Peter de Graaf, die enkele seizoenen geleden VVOG- zaterdag trainde. De keus van Jansen roept in die zin vraagtekens op, omdat de Harder wijker, na vier jaar FC Horst, op een hoger niveau wilde trainen. Mogelijk h'eeft de uitspraak van Hans Kraay sr., tijdens de sponsor avond van Zwart Wit'63, 'binnen drie jaar speelt Zwart Wit de derby tegen VVOG' Jansen op andere ge dachten gebracht. Evert Jan Jansen volgt bij Zwart seizoen Peter Gerards op, die vijf jaar bij de club werkzaam is ge weest. Hij was vorig jaar al ge stopt, maar keerde terug als trainer door het tussentijds vertrek van Jos Hermsen. ERMELO/HARDERWIJK- De beide hoofdklassers DVS en VVOG-zaterdag spelen mor- gen(dinsdag) avond een oefenwed strijd. DVS gaat op bezoek bij VVZ'49 in Soest. De wedstrijd be gint om half acht. VVOG speelt thuis tegen Quick 1890 uit Amersfoort. Dit duel, on der leiding van arbiter D. Reitsma uit Harderwijk, begint om acht ERMELO - Met een netto op brengst van fl. 35.000 blikken de organisatoren van de succesvolle VMTC-Motary 1999 met tevre denheid terug. Het geld dat bij een is gereden heeft een zinvolle bestemming gekregen. De doelstelling, die men had met het driejarig project in Cambodja is gehaald. Aan de organisatie van de VMTC-Motary 2000 wordt al weer hard gewerkt. Zaterdag 3 juni 2000 hoopt de Veluwse Motor Tour Club weer vele deelnemers te mogen begroeten. De opbrengst is dit keer bestemd voor nieuwe doelen. Zo staan er een aantal hulpverleningsorganisa ties in Azië en Europa op de lijst om financieel een steuntje in de rug te krijgen van de Ermlose motorrij ders. De leden en niet-leden die zich heb ben ingezet voor de Motary heb ben een Nieuwjaarskaart van de vereniging ontvangen. Zij krijgen daarmee ook automatisch komend voorjaar meer informatie over de aktioes voor dit jaar en een in schrijfformulier voor de VM TC-Motary 2000. Voor vragen (ook over andere toerritten van de VMTC) kan gebeld worden met 0341-560261 /550800. HARDERWIJK - Jeroen van Ruler van tennisvereniging Stro kei is in het A** tennistoernooi van Sprenkelaar in Apeldoorn op een knappe tweede plaats geëin digd. Daarmee verdiende de Har derwijker 150 punten en ook ver overde hij een plaats in de top-100 van de Nederlandse rang lijst. Jeroen van Ruler traint een aantal uren in de week bij TV Strokei. Hij speplt ook competitie vbor Stro kei, in het eerste team (tweede klas se). Goed beschouwd tennist Je roen full-time, omdat hij naast die paar uur in Harderwijk elke dag minstens drie uur traint in Amster dam, bij tennisvereniging Amstel- park. Dat heeft z'n vruchten afge worpen. getuige de finaleplaats die hij behaalde in het A**-toernooi in Apeldoorn. Voordat hij zover kwam moest hij maar liefst zeven wedstrijden spe len. Omdat hij voor deze week nog maar een ranking van 126 had, was hij genoodzaakt kwalificatie te spe- len. Op maandag één partij en op dinsdag twee, waarvan hij de laat ste verloor van M. van Oosten in drie sets. Maar via het Lucky Lo ser-systeem mocht hij toch mee doen aan het hoofdtoernooi. Luky Loser ben je als er spelers wegval len uit hel hoofdtoernooi en jij de hoogst geklasseerde verliezer bent van het kwalificatietoernooi. In de eerste ronde van het hoofd toernooi moest Jeroen tegen Van Haasteren. Deze stond 76e op de Nederlandse ranglijst. De Harder wijker won met dikke cijfers: 6-3/6-2. Hij had een groot voor deel. In deze tennishal stuiteren de ballen heel hard door en Jeroen heeft een heel goede, harde service. Soms vliegen de ballen de tegen standers met 200 km per uur om de oren. Hij werd in deze eerste wed strijd niet één keer gebroken en dat gebeurde ook niet in de tweede par tij, die hij donderdag moest spelen. Jeroen won deze spannende pot te gen B. van Delft (132e) in 7-5/6-7/6-1. Hij zat dus al in de kwartfinale en had in ieder geval 40 punten. Maar Jeroen wilde natuurlijk meer. In deze ronde ontmoette hij Dijkstra. Ook in deze wedstrijd was er geen vuiltje aan de lucht, tot 6-4/5-2. Op dat moment verloor hij zijn eerste servicegame van het hoofdtoernooi en vervolgens ook de tweede set met een tie-break. Ge lukkig kon hij de touwtjes weer in handen nemen en de derde set met 6-2 naar zich toetrekken. In de halve finale, die zondagmor gen werd gespeeld, moest hij uitko men tegen Tim Schouten. Tim stond 41e van Nederland en Jeroen nog maar 126e. Dit was een erg enerverende wedstrijd. Beide spe lers hadden een superservice en wer den weinig gebroken. Na een partij van bijna tweeënhalf uur kon Je roen de winst naar zich toetrekken met 7-5//4-6/7-6 (2), Dezelfde dag speelde hij de finale tegen Wouter Standaard, nummer 19 op de Nederlandse ranglijst. De ze tegenstander was nog een maa tje te groot en de vermoeide Jeroen kon al gauw z'n spullen pakken na een 6-3/6-0 nederlaag. Toch bete kende deze finaleplaats, met 150 punten en ook nog 500 gulden een leuke beloning voor zijn harde trai nen. De Strokel-speler wordt door deze 150 punten over een paar we ken, omdat dan pas de ranglijst be kend is, ongeveer 80 a 85e van Ne derland. Met Passage naar Slagharen HARDERWIJK - In de Pas sage Stadsdennen zijn vrijdag de prijzen uitgereikt van de de- cemberactie. Om kans te ma ken op een prijs moesten de deelnemers de stempels van vijf ondernemer op een spaar kaart zien te krijgen. Hon derd inzenders wonnen een t voor vier perso nen voor Ponypark Slagha ren. Er waren drie hoofdprijs winaars, te weten F. Penning - van Sluis. J. Zuidema en A. van Wijk. Zij werden verrast met een lang weekend in Slag haren voor het hele gezin, ter waarde van 500 gulden. Het was vrijdagavond tijdens de prijsuitreiking een gezellige drukte in het winkelcentrum. Alle winnaars gingen meteen bloemetje naar huis. HARDERWIJK - De teams van Bowling Harderwijk hebben het zondag niet al te best gedaan in de nationale league. Het dames team van Heeo Glas, spekend in de tweede klasse F, behaalde in ei gen huis slechts drie punten, maar handhaafde zich wel op de derde plaats. De Heco-dames begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Partycentrum v,d. Brink uit Assen. De tweede game werd met twee pins verschil gewonnen, maar meer zat er niet in. De tweede serie tegen koploper René Vos uit Gorssel ging met 3-0 verloren. Saskia Reijers scoorde nog wel een 192 pins game, maar een van de Gorsselse dames stelde daar een 223 pins game tegenover. De derde serie tegen Ol Round uit Nijmegen werd met 2-1 gewonnen, mede dankzij een sterk gespeelde tweede game. Saskia Reijers scoor de opnieuw 192 pins en Alietsie Ta bak zorgde voor 208 pins. Heco Glas scoorde deze speeldag 2958 pins, waarvan Alietsie Tabak er 1074 voor haar rekening nam over haar zes games,een gemiddelde van 179 pins. Gorssel staat bovenaan met 28 pun ten, Assen is tweede met 23 en He- co Glas derde met 19 punten. Tonsel Boys, spekend in de eerste klasse C, kwam met zes wedstrijd- punten terug uit Zwolle. De eerste serie tegen het op de tweede plaats staande Kanninga/Faber uit Rolde werd met heel weinig verschil aan pinfall met 2-1 verloren. De tweede game van deze serie had drie pins verschil en het eindtotaal maar tien pins.Koploper Chandra Bowling uit Nieuwegein was de volgende te genstander. Door sterk spel en games van 225 pins van Peter Schaftenaar en 233 van Bertus Vlijm behaalde Tonsel Boys een verdiende 2-1 winst. De Harderwij kers hadden toen kennelijk de smaak te pakken, want in de derde serie werd Intell Zutphen met 3-0 verslagen. Ook nu was het verschil klein: twee pins in de eerste en ne gen pins in de tweede game. Tonsel Boys scoorde deze dag een totaal van 3143 pins, een teamgemiddelde van 174,6 pins. Hiervan bracht Ber tus Vlijm er over zijn vijf games 945 op zijn naam, een gemiddelde van 189 pins. Chandra Bowling voert de ranglijst aan met 29 pun ten, gevolgd door Kanninga met 22,5 en Kwakman Volendam met 22 punten. Tonsel Boys staat met 14 punten op de zesde plaats. Strike Force, in de derde klasse F, werd vanuit Apeldoorn met lege handen huiswaarts gestuurd. De Harderwijkers verloren met 3-0 van Sirkati uit Zeist, met een pin fall van 1004 tegen 961Daarna ver loor Strike Force ook met 3-0 van Kolck Staalbouw en van Sally O'Brien. Ol Round uit Nijmegen is koplo per met 25 punten, tweede is O'Brien met 23 punten en Strike Force staat zevende met 14 punten. Larssen de Haan was met zijn ge middelde van 180,8 pins nog het best op dreef. Van de 2819 pins die Strike Force scoorde bracht hij er 1085 op zijn naam. De Vischmarkt, dat in de vierde klasse K speelt, heeft ook geen pun ten kunnen behalen en is op de voorlaaste plaats gekomen. De eer ste serie werd met 3-0 verloren van Lowland uit Ravenstein met 930 tegen 1127 pins. In de tweede serie tegen No Name uit Maarssen werd het ook 3-0 met een pinfall van 903 tegen 1028. HARDERWIJK - In de triole ague van Bowling Harder wijk heeft 't Korte Latje on danks goed spel de leiding moe ten afstaan aan De Pins. De Drie Generaties maakte door een sterk gespeelde derde game van 609 pins de koploper een punt afhandig. Tiny 't Hart scoorde een 495 pins serie, waaronder een 215 pins game. Voor 't Korte Latje lieten Ad Hoffmann 546 en Jan Pap 607 pins aantekenen, de laat ste door games van 181, 212 en 214 pins. De Pins namen de bovenste plaats over door met 4-0 te win nen van DT Presto, door een 552 pins serie van Ruud Ben- nink, 566 pins door Bertus Vlijm en 590 door Jan de Weerd, die games van 156, 212 en 213 pins liet noteren.Voor DT Presto scoorde Larssen de Haan een se rie van 570, waaronder een game van 213 pins. De derde game verloor Presto op slechts drie pins. Het team van Haarmode Ri- andré won met 4-0 van Engel Engel. Bij dit team kwam Claudia Foppen enkele pins te kort voor haar 500 serie. Voor Riandré behaalde Koert Koster ondanks een lage 148 pins game toch nog een totaal van 561 pins. Richard Tabak scoorde een serie van 567 pins, waaron der een game van 220. Het HALO-team, niet compleet, verloor ondanks goed spel met 3-1 van Toontje Hoger. Bij dit team was Richard v.d. Vinden op dreef met een score van 527 pins. Hoewel er niet hoog werd ge scoord ging de 3-1 winst wel naar ViHome. Tegenstander de Minfi's won de derde game met een verschil van 100 pins. Eddy Flos van ViHome scoorde 490 pins en Kees van der Horst 492 voor de Minfi's. De hoogste teamscore kwam de ze avond op naam van Riandré met 602 pins en de hoogste serie was met 1708 pins voor De Pins. Door het puntverlies van 't Kor te Latje hebben De Pins met een half punt verschil de leiding over genomen. De topdrie in de triole ague: De Pins 48,5.'t Korte Lat je 48 en Riandré 35,5 punten. HARDERWIJK- Hoofdklasser VVOG 'overleefde' zaterdag, ten koste van (zondag)derdeklasser MSV'19 uit Montfoort de vijfde ron de van de districtsbekercompetitie. Dat wekte uiteraard geen verba zing, maar wel de moeizame manier waarop de volgende ronde werd be reikt. De Harderwijkers wonnen met slechts 1-0. Pas in de 57e minuut tekende aan voerder Danny Marcus voor de eni ge treffer uit de wedstrijd. Met Mar cus is ook de beste speler van het veld genoemd. De Amersfoorter kopte raak nadat Marcel de Haan, die vrij laat op gang kwam, de ach terlijn haalde en de bal over doel man Walter Verhoef, op het hoofd van zijn aanvoerder deponeerde. VVOG miste Sieds Severein en Ma- rijn Zegers, maar tegenover het ont breken van dit tweetal, stelde MSV'19 maar liefst een half dozijn spelers. De doelman en centrum spits waren op vakantie, de vrije verdediger en rechter middenvel der waren geschorst, terwijl de voorstopper en midden moesten werken. Ondanks het gemis van dat grote aantal spelers, liet MSV'19, dat op de voorlaatste plaats in de derde klasse staat, een uitstekende indruk achter. Aanval lend kon de ploeg uit Montfoort geen potten breken, maar qua veld spel zag het er goed uit. VVOG bakte er niet veel van. Pas na een kwartier spelen werd de eer ste mogelijkheid gecreëerd. Edwin van Egteren werd in eerste instan tie nog afgestopt, maar kwam via Marcel de Haan weer in balbezit. Half vallend trof de centrumspits de staander. Het tweede 'gevaar' ontstond voor MSV'19 uit een scherpe inzet van Danny Marcus. Doelman Verhoef was enigszins verrast, maar herstelde zich toch goed. Danny Marcus zorgde ook voor de volgende (gevaarlijke) ac tie van VVOG, die op de vingers van één hand waren te tellen. Na een aantal schijnbewegingen schoot de Amersfoorter de bal in de voeten van doelman Verhoef. VVOG had veel balbezit, maar creëerde nauwelijks kansen. MSV'19 bleef vrij simpel op de been, maar kon aanvallend weinig uitrichten. Doelman Fabian Bouw man vond blijkbaar, dat hij MSV'19 de helpende hand moest toesteken. De Nijkerker kwam, vijf minuten voor tijd, ver z'n doel uit en zocht voetballend een oplos sing. Dat ging het sluitstuk maar matigjes af. Hij verspeelde de bal aan Achmed Ibrahim, die vanaf de linkerkant de bal voorlangs het le ge doel schoot. In de slotminuut leek VVOG toch eindelijk te gaan scoren. Uit een vrije trap van Ger- rit Zwep troefde Edwin van Egte ren eindelijk zijn tegenstander, aan voerder Cees Vlooswijk, af. Roy van de Baan stond echter keurig bij de 'tweede' paal en assisteerde zijn doelman op de doellijn. Met een goede mogelijkheid begon ook de tweede speelhelft. Eigenlijk vanaf de aftrap werd Marcel de Haan in scoringspositie gebracht. Doelman Verhoef tikte de bal ech ter over het doel. In de 12e minuut capituleerde MSV'19 eindelijk. Marcel de Haan haalde de achter HARDERWIJK -Al duizenden ja ren wordt denksport bedreven, in vele vormen heeft zich dat ontwik keld. Schaken is één van de oudste denksporten die er zijn en ook in het derde millennium zal het zich handhaven tussen de vele sporten die nu kunnen worden beoefend. In Harderwijk begonnen de leden van schaakvereniging De Combi natie aan hun nieuwe millennium. Veel verrassingen vielen er niet te noteren, dus zoveel is er niet veran derd. FJ. v.d. Lugt liet Mahmuto- vic volstrekt kansloos en zal ook dit jaar de hegemonie van J. de Berg proberen te doorbreken. .Zij ne Degelijkheid' liet zich niet ver rassen door Ekhart en speelde remi se. Poorter verraste enigszins door Van Veen van de winst af te hou den. En dan Albert Dubbelhuis. Zijn schaken gaat met sprongen vooruit, maar afmaken zal de vol gende fase in het leerproces moeten worden.Eigenlijk veegde hij Marti- nus van het bord, maar hij vergat een stuk te pakken en mat in twee te zetten. Na zoveel gemiste kansen zag hij het helemaal niet meer zit ten en verloor zijn eerste partij van dit jaar onverdiend. Onderin won Hagendijk knap van Wakkee en ook hij is iemand waarmee reke ning zal moeten worden gehouden. Uitslagen: Ekhart - De Berg 1/2 - 1/2; Vromen - W.J. v.d.Lugt 1/2-1/2; Visch - Moiny 1-0; Wak kee - Hagendijk 0-1; Dubbelhuis - Martinus 0-1; Van Veen - Poorter 1/2-1/2; Begtasevic-Korterink 1/2-1/2; Kleyer - Haklander 0-1; Bart - De Jong 0-1; Hoeven - Lub- bersen 0-1; Van Karssen - Huis man 0-1; F.J. v.d. Lugt - Mahmuto- vic 1-0. ERMELO - De Veluwse Wieler vereniging organiseert zaterdag 15 januari de derde veldtoertocht van dit seizoen. Het is de eerste tocht in het jubileumjaar van de vereniging, die niet tal van activi teiten het vijfentwintigjarig be staan gaat vieren. Na het succes van de voorgaande twee tochten (twaalfhonderd deel nemers) wordt ook ditmaal een groot aantal toerfietsers aan de start verwacht. In samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Ermelo en BV Groevenbeek zijn drie pittige routes uitgezet van 25, 40 en 50 kilometer. Het parcours is verrassend en wordt de gehele dag gecontroleerd. Onderweg zijn voor de deelnemers twee verzorgingspos- ten ingericht, waar een krentenbol en thee of bouillon kan worden ge nuttigd. Ook is een reparatiepost van Tweewielerbedrijf Leo Steijn op de route aanwezig. Op een aan tal plaatsen staan oversteekposten om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Start en finish zijn bij clubhuis De Muzenhof aan de Leuvenumseweg 66 te Ermelo. De starttijd voor de 25 en 40 km is tussen half tien en elf uur en voor de 50 km tussen half tien en half elf. Aan de finish is er gelegenheid de fiets schoon te la ten spuiten. Deelname kost voor NTFU-leden vier gulden en voor niet-leden zes gulden. Voor de lief hebber is het mogelijk een herinne ring te kopen. HUIZEN- De vijfde ronde van de districtsbekercompetitie is voor hoofdklasser DVS een afgang ge worden. De Ermeloërs werden uit het toernooi geknikkerd door twee deklasser Zuidvogels uit Huizen. Een teleurstellend resultaat voor de pupillen van de vertrekkende trainer Niels Overweg, die in de reguliere competitie via Olympia'28 en WHC juist twee overwinningen op rij boek ten. DVS dus weer terug in de keiharde werkelijkheid. Daar zorgde de lijst aanvoerder in de tweede klasse B, Zuidvogels, voor. De ploeg uit Hui zen trok voor aanvang van het hui dige seizoen vier nieuwe spelers aan, die het bij hun toenmalige clubs niet redden. Sander Duyn- dam (Huizen), Mark Eijpe en Wil lem Paul Everding (Spakenburg) en Roeland Nagel (IJsselmeervo- gels) vormden voor Zuidvogels wel kome aanwinsten. De thuisclub startte verdedigend tegen de toren hoge favoriete hoofdklasser. In het eerste kwartier konden de Erme loërs die reputatie nog wel waarma ken, hoewel echte kansen in die pe riode niet werden gecreëerd. Doel man Sander Duyndam kwam één keer in de problemen, maar dat kwam nog door een terugspeelbal van een eigen verdediger. In de 25e minuut was de beste kans uit de eer ste helft zelfs voor de thuisclub. An- tuan Bikhan, die met Kamal Toua- li en aanvoerder Alex Kroes de ab solute uitblinker bij De Zuidvogels was, legde de bal terug op Marcel van Kommer, die doelman Maar ten Kok tot een uitstekende red ding noopte. Aan de andere kant probeerde Remco van de Kamp het een minuut later ook met een af standsschot. Doelman Sander Duyndam blokkeerde die poging echter. In de tweede helft moest DVS het initiatief meer en meer aan de thuis club laten. De eerste tien minuten waren nog wel voor de Ermeloërs, maar daarna kwamen zij onder druk te staan. De anti-climax werd in de 31e minuut bereikt, toen DVS door Antuan Bikhan op achter stand werd gezet. De betere kansjes waren aanvanke lijk voor DVS. Remco van de Kamp miste echter de juiste rich ting, terwijl Lodewijk de Kruif zijn poging in de handen van doelman Duyndam zag belanden. Ook Wim Beerman kwam, gelanceerd door Achmed Kandhai, niet tot scoren. In de 31e minuut lukte Antuan Bik han dat wel. De vleugelspits schoot de bal onder het lichaam van doel man Maarten Kok door, in het doel (1-0). DVS slaagde er niet meer in gevaarlijk te worden en ver loor troosteloos van de uitstekende tweedeklasser. Tonny Jochemsen en Wim Beerman brachten nog een maal William Kas in stelling, maar de Nijkerkervener miste de juiste richting. Voor DVS rest nu alleen nog de reguliere competitie, die ech ter belangrijk genoeg is. De Erme loërs zullen problemen genoeg krij gen om zich te handhaven op het hoogste (zaterdag)amateurniveau. lijnen mikte de bal over de graaien de handen van goalie Verhoef, rich ting Danny Marcus. De Amers foorter hoefde de bal slechts in het lege doel te koppen (1-0). Na een subtiele doelpoging van Gerrit Zwep eiste doelman Bouwman op nieuw een negatieve hoofdrol op. Ditmaal liet de goalie de bal los, na een vrije trap. De Nijkerker herstel de zich echter op tijd. Met nog een kwartier te gaan maakte Ruud Cuntz zijn debuut in de hoofd macht van VVOG. De eerstejaars senior verving Mar ten Bekkering. Acht minuten voor tijd leek Edwin van Egteren de sco re te verdubbelen. De spits kwam eindelijk vrij voor het doel van MSV'19, maar faalde nadrukke lijk. Zijn doelpoging miste iedere richting. ERMELO - De nationale ploeg van Portugal maakt tijdens het Europees voetbalkampioenschap (Euro 2000) in juni gebruik van de accommodatie van DVS'33. Het bestuur van de Portugese voetbalbond heeft dit onlangs per fax bevestigd aan het bestuur van DVS'33. De Portugezen hebben voor zeve nenveertig personen kamers gere serveerd in het schitterend gelegen hotel De Heerlickheijd van Erme lo. Voor een gezelschap van bonds- gedelegeerden, begeleiders etc. wer den evenzovele bedden gereser veerd in Het Ampt van Nijkerk. De kantine van DVS'33 zal dienen voor de persconferenties van de Portugese ploeg, die gemiddeld driehonderd mediavertegenwoordi gers in haar kielzog heeft. Vanaf 5 juni worden op het com plex van DVS'33 aan de Sportlaan de trainingen gehouden. De bonds coach van Portugal, Humberto- Coelho, toonde zich zeer enthousi ast over de mogelijkheden die in Er melo geboden worden. Hij consta- teerd dat veel clubs in zijn eigen land jaloers zijn op een accommo datie zoals die van DVS'33. Portugal is ingedeeld in de zeer zwa re poule A met Duitsland, Enge land en Roemenië. De eerste poule wedstrijd van de Portgugezen is op maandag 12 juni tegen Engeland in Eindhoven. Daarna spelen zij op zaterdag 17 juni in Arnhem tegen Duitsland en op dinsdag 20 juni in Rotterdam tegen de Roemenen. Portugal heeft een sterk team, dat zeker kans heeft de tweede ronde te halen. Ook het Nederlands elftal krijgt te maken met Portugal in de kwalifi catiewedstrijden voor het WK in 2002. In DVS-kringen en bij de Heerlijck- heijd van Ermelo is verheugd gerea geerd op de uitverkiezing van Er melo als thuishaven voor Portugal. Bij DVS'33 wordt een werkgroep gevormd die alle zaken rond het gastheerschap gaat voorbereiden. Daarbij valt onder meer te denken aan het recruteren van vrijwilli gers, het maken van schema's, het aanstellen van stewards en deze voorbereiden op hun taak enz. Afgesproken is dat DVS'33 een maal, ten overstaan van betalend publiek, in een oefenwedstrijd als tegenstander van de Portugezen zal fungeren.DVS'33 verwacht in de tweede helft van januari tot een nadere detaillering van de afspra ken te komen, in overleg met de Stichting Euro 2000. Een princi pe-overeenkomst werd reeds enige tijd geleden ondertekend

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 2000 | | pagina 7