Vernieuwd Stationsplein klaar voor forensen UF Woningbouwcijfers Zeewolde staan snelle groei in de weg n Monet AUTORUIT STUK? AT Kerstaaiibieding abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant dekbedhoes Kok WELLEN 4 weken Monet bijou-dag met Top-adviseuse randmeercombinatie: 27.500 „£èc ^mfourival lei" Verwen u zelf met de kerst Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 X X X 9 kerstslagroom- stukje ff QP Na goud komt Monet Master Jeweller Autoschade A. PUL en ZN jgnM Echt uit CSWBi Harderwijk 1e Kerstdag GESLOTEN 2e Kerstdag KERSTBAL met live muziek! taxi nodig? SCHILDER S NIEUWSBLAD GUILDERS NIEUWSBIAD fC schijnt iedere maandag en donderdag lave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. eau Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 20 DECEMBER 1984 61e JAARGANG No 90 i stratenmaker legt de laatste hand aan de herinrichting van het Stationsplein. IARDERWIJK Het Sta dsplein wordt vrijdag 11 ja- ïri na een ingrijpende herin- hting officieel geopend. Te- ïs wordt deze dag de nieuwe dsbus en lijnvoering in ge tik genomen. Bovendien zal aan een intercitytrein de naam Harderwijk worden gegeven. Het Stationsplein heeft de afgelo pen maanden een grootscheepse ver betering ondergaan, waarmee zo'n anderhalf miljoen gulden was ge moeid. De gemeente Harderwijk hoopt hiermee meer service te kunnen DE FEESTDAGENONVERGETELIJKE DAGEN. ..DE GOUDVALLEI ALLES OM NU TE VRAGEN EN TE DRAGEN ALLEEN DEZE WEEK: I Gouden dameshorloge wit- of geelgoud met briljanten5500.- NU 2790.- Zwaar gouden herenhorloge met gouden band 5500.-NU 2790.- 1 Gouden letterbroche160 -NU 89.- zilveren ketting met medaillon (echt zilver) 80 - NU 39.- massief zilveren schakelarmband 160.- NU 88.- Wijnglas op verzilverde voet parel 25 -NU 12.- Massief zilveren miniatuur110.-NU 28.- VOOR DÉ FEESTDAGEN: Schitterende BAROK cassette met kist 940 - NU 398.- Gouden damesring (geheel goud) 240 - NU 118.- Massief zilveren vergulde oorbellen bloedkoraal of granaat 80 -NU 29.- Klein zwaar verz. klein slabestek (zeldzaam mooi) zolang er is 128 - NU 20.- CASSETTES: zolang er is: geheel compleet edelstaal geen 1006.- maar 595.- met de theelepels, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, siacouvert. (.oiulh.indt I Ocsteinde 95. Scherpenzeel. 03497-1607; Stationsstr 143. Apeldoorn, 055- 2'8880; Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040; Hoofdstr 87. Velp. 85-618095; Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn vrijdags te Scherpenzeel envelp met een schitterende en kies uit de mooiste en grootste kollektie van Nederland bij BEDDENSPECIAALZAAK Dorpsstraat 18. Putten, tel. 03418-57821 Markt 4 Harderwijk vanDanyz////, Net binnengekomen, speciaal voor de feestdagen: fantastisch mooie echte GRANAATCOLLIERS Prachtkwaliteit 6 0 mm, 80 cm lang van 175.- voor 95.- 4 0 mm 40 cm lang van 79.- voor 39.95 4 0 mm granaatarmbandje r an 40.- voor 19.95 S ai onsslraai 56 Telefoon 03417 54163 bieden aan de reizigers. Zo is het aan tal parkeerplaatsen aan het Stations plein sterk opgevoerd. Er liggen nu tweehonderd dertig gratis par keervakken Hierdoor is Harderwijk klaar voor park ride (parkeer en reis), de aansluiting op het spoorweg net voor forensen die met eigen auto naar het station komen Aan de zij kant van het vorig jaar geopende nieuwe stationsgebouw is een lus aangelegd met tien kort-parkeer- plaatsen voor het opwachten van rei zigers. Ook hebben hier de taxi's hun standplaats. Het weggedeelte direct voor de hoofdingang is het uitsluitende do mein van de VAD-streekbussen Alle streekbussen en dc stadsbus hebben hier hun vaste opstelplaatsen, waardoor overstappen en minimum aan lopen vergt. Dè speciale busbaan voorkomt conflicten met andere weg gebruikers. Het Harderwijkse station vervult 's zomers ook een belangrijke rol in het toeristenverkeer. Treinrei zigers met bestemming Dolfinarium, maar ook Flevohofbezoekers, berei ken hun reisdoel alleen via dit station. De gemeente Harderwijk heeft ook nog plannen voor de bouw van win kels. kantoren en woningen tegenover het stationsgebouw. ZEEWOLDE De gemeente Zeewolde krijgt voor het vol gend jaar toestemming om 128 woningen te bouwen. Dat is achttien woningen meer dan voor dit jaar aan contingenten is toegewezen. Ook voor de jaren '86, '87 en '88 zijn de contingen ten voor Zeewolde bekendge maakt door het ministerie van Volkshuisvesting. In '86 mogen slechts 77 woningen worden ge bouwd, terwijl in '87 en '88 res pectievelijk 247 en 220 wonin gen mogen worden gebouwd. De cijfers voor de eerste drie jaar dat Zeewolde als gemeente bestaat, zijn in fel contrast met de cijfers die aangekondigd werden bij de bestaanswording van dit dorp. Toen werd uitgegaan van een groei van zo'n driehonderd a vierhonderd woningen per jaar, gebaseerd op een groei van het aantal Zeowoldenaren tot 10.000 in 1990, waarvan 8000 in de kern. KRITIEK Burgemeester mr. H. J. E. Bruins Slot van Zeewolde reageerde dan ook niet geheel tevreden op de officiële bekendmaking van de cijfers. „Als richtsnoer in de bestuursovereen komst met Zeewolde staat het getal 350 woningen per jaar genoemd. Als we dan zien dat het contingent voor 1984 begint met 110 woningen, bestaande uit premiehuur, premie- koop A en premiekoop B, dan kan dit toch niet geheel de toets der kritiek doorstaan. Voor volgend jaar is dat aantal 128. Toch meer dan dit jaar, maar nog veraf van die 350 woningen. Het aantal voor '86 is een nieuw diep tepunt voor Zeewolde. Als gemeente bestuur zullen we er bij het hof op blijven aandringen om dit te veran deren. GEVAARLIJK Meer tevreden toont de burgemees ter zich over de toegewezen contin genten voor de jaren '87 en '88. „Die hadden we liever eerder gehad. Brokx kan dan wel stellen dat het niet snel groeien van een gemeente een harmo nieuzere groei met zich brengt, maar juist in de startfase van Zeewolde is dit erg gevaarlijk ten opzichte van de ondernemers die van hetzelfde princi pe zijn uitgegaan als het gemeentebe stuur, namelijk een groei van zo'n 350 woningen per jaar. Als gemeente moet je zien dat aantal waar te maken. Maar uit de cijfers voor '87 en '88 kun je toch opmaken dat men ook vindt dat Zeewolde moet groeien. Niette min blijven we onze twijfels houden." BELEGGER Ondanks de geringe toewijzing van woningen over het afgelopen jaar, moet Bruins Slot toch min of meer te vreden constateren dat er in dit jaar zo'n driehonderd woningen zijn ge bouwd. Volgens hem komt dit doordat er binnen Flevoland bij de andere ge meenten contingenten zijn weggeno men en overgeheveld naar Zeewolde. Deze contingenten hoeven in een later stadium niet meer teruggegeven wor den. „Er is daardoor bij elkaar toch aardig wat premiekoop A en B bijge komen. Geen huur. Maar we hebben nu wel een serieu ze belegger gevonden. Die wil op niet al te lange termijn zo'n zestig zoge naamde premie-C woningen bou wen.'' Wie die belegger is, wil Bruins Slot liever nog niet vertellen. In totaal zijn in Zeewolde nu een 380-tal woningen opgeleverd en ver huurd. Bovendien groeit het aantal woningzoekenden. „Er is dus een dui delijke behoefte aan woningen. Dc noodzaak om te groeien is daarmee wel degelijk bewezen", aldus Bruins Slot. Voorde vroege vogels Alleen zaterdag speciale aanbieding van 8 95 voor W «99 Banketbakkerij-tearoom zal de Top-adviseuse van Monet persoonlijk m onze zaak aanwezig zijn om u gratis en vrijblijvend de mogeli jkheden en toepassingen van Monet mode-bijou te tonen. U bent van harte welkom! Monet verrassing: A lleen op deze adviesdag 'i, ontvangt u bij aankoop van Vv Monet sierraad een luxueus bijou reis-etui kado. Zeewolde groeit, weliswaar niet zo snel als verwacht, maar wel gestaag BROEKEN in extra wijd model Q Q oek Schdtse ruiten v Jü,' BLAZERS korte modellen met extra brede schduders 1 /jQ ook in Schotse ruiten v a I „PANMO" TOONAANGEVEND IN MODE TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 1 HARDERWIJK a rw-s ar* ar-irans ar^ar^a»^, a>^a o-aa K reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBRJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis) Harderwijk. Tel. 03410- 18869. In verband met NIEUWJAARSDAG dienen advertenties voer het Schil ders Nieuwsblad van maandag 31 december a.s. reeds cp denderdag 27 december om uiterlijk 10 00 uur in ons bezit te zijn. Advertentie-afdeling Schilders Nieuwsblad Dan naar Kerkdennen 64, Ermelo Telefoon 03417-52606 Montage terwijl u wacht Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOPMAATJES Vijhestraat 9 Mededeling: zwembad gesloten wegens onderhouds werkzaamheden m.i.v. zondag 23 december a.s. tot vermoedelijk zaterdag 5 jan. 1985 Alle zwembad medewerkers wensen u allen GOEDE FEESTDAGEN en een FIJN ZWEMJAAR 1985 ■r #"12208" k van Bochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nachti Ja, ik abonneer mii op het Schilder's Nieuwsblad De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 20.60 (postab. 24.80) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Voori Straat Postcode Woonplaats Datum Handtekening Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 841220

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1