lurgemeesters starten bouw iekenhuis Sint Jansdal Herfstbijlage drontpn GRATIS Nieuwe Harderwijker Courant 'kken in december om Vuldersbiïnk jixys Qututv het wordt weer eenstijd >maan kachels tedenken tl BOFAVOND 99: abonneer u nu Als lopen uw NBK4 4 weken randmeercombinatie: 31.800 roost. bouwstoffen kwakkel bv VAN BOEIJEN SPORT UF kwakkel heeft behalve de kachels ook Ie kennis om u zuinig en veilig te laten stoken. Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Gemeente gaat grond onteigenen V erkeerscontrole brengt gebreken aan het licht man oud val lei" Laatste ronde Diiekleuraktie Trucker krijgt lading in cabine Assurantie Adviseurs in harten nieren Flevo's Lichtpaleis Flevo's Lichtvaleis taxi "nodig? Harderwijk Vette premies kent Dronten niet. Waarom zouden we ook met die lage grondprijzen. SCHILDER S NIEUWSBLAD hijnt iedere maandag en donderdag ve Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. DONDERDAG 25 OKTOBER 1984 61 e JAARGANG No 74 Geheel in het wit werd door de heren Veen, Van Boeijen, Smith en Berkhout de eerste paal de grond ingeheid. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 (RDERWIJK Door het heien de eerste paal hebben de vier meesters van Harderwijk, Er- Putten en Nunspeet, de heren van Boeijen, E. Ph. Veen, A. J. lout en H. J. Smith dinsdag tfficiële startsein gegeven voor uw van het nieuwe streekzie- ïis Sint Jansdal. Zij deden dat nwezigheid van tal van geno- n, waaronder de staatssecre- van volksgezondheid, de heer P, van der Reijden en het Gede erde Statenlid, mevrouw N. H. n i Brock-Laman Trip. staatssecretaris kwam nog maar Tp tijd om de startceremonie bij te i. Hij overhandigde daarbij de >le ministeriële goedkeuring van juw aan de heer W. Holtrop, liter van het bestuur van de Iting Christelijk Algemeen Zie- is Noordwest-Veluwe, op- itgever tot de nieuwbouw. Om- zo gehoorzaam bent geweest en zo keurig hebt gehouden aan de exploitatieoverzichten", zo richtte Van der Reijden zich tot bouwdirec- teur J. van der Kooy, „kunnen de vier burgemeesters pas nu legitiem hun handeling verrichten. Dat is wel iets dat tegenwoordig bijzonder genoemd mag worden, want dat is zeker niet al tijd het geval bij ziekenhuizen..." WITTE LAARSJES Daarop begaf het hele gezelschap genodigden, voorafgegaan door de vier burgemeesters de bouwplaats. De vier gingen gekleed in witte regenjas sen. witte laarsjes en met een blauwe veiligheidshelm op het hoofd, nadat zij kort tevoren per helicopter op de bouwplaats waren geland. Gezamen lijk hesen de vier burgervaders het heiblok omhoog van een echte ouder wetse heistelling. Dat blok kwam met een flinke klap een aantal malen op de eerste bouwpaal van het nieuwe St. Jansdal. Onmiddellijk hierna werd de vlag van St. Jansdal gehesen door Mark van Rosèe. Mark werd in het ziekenhuis van Boerhaave geboren op ARDERWIJK In december wordt begonnen met de bouw van het nieu- Mnkelcentrum en negentig woningen op de Vuldersbrink. Op het ogenblik dt het terrein bouwrijp gemaakt en dat brengt de nodige ongemakken met mee. Een voordeel is dat de parkeerautomaat is verwijderd, waardoor reen z'n auto er nu zonder betaling kan neerzetten. Sommige automobilis ten er niet tegenop hun voertuig in een diepe plas te parkeren. In de om- Me straten laat dit duidelijk z'n sporen na. „Het is een rotzooi. De men- iomen met bagger aan hun schoenen de winkels binnen," zei H. van der maandagmiddag in de raadscommissie openbare werken. Wethouder H. Ier deelde mee dat het einde van de ellende in zicht is. Volgens de plan gaan omstreeks 1 december de hekken om de Vuldersbrink, waardoor het iet gemodder is afgelopen. ELO - Bij Koops Couture aan de ider Rikkerslaan staat men week in de starthouding om ge niijk met u het glas te heffen op uwe wintercollectie. Het is een gewoonte van Madeleine Koops Llleen het allermooiste van de In- ationale modebeurzen naar haar m Ermelo te halen. En het re- lat mag weer gezien worden. Me- Touwenhart zal sneller kloppen iet zien en horen van de namen ARC. JOBIS, JAEGER, YARELL, TC>ORF, NINA RICCI en ALEX- >ER. Voor de city-chique zijn er fraaie zuiver scheerwollen ja- :n met gladde rokken; de boven- ïets oversized en toch heel klas compleet met witte kraag en satijnen strik afgewerkt. DORF brengt de Charleston ja- weer terug, klassiek van vroeger in de kleurencombinatie van aag. Men zal van de ene verba- in de andere vallen bij het zien de grote sortering in morgen- en middagjaponnen. Speelse pepita ruit jes met witte kraag en manchetjes en er is al een heuse flannel japon voor 398.-. Van ALEXANDER zijn er 2- delige japonnen of rokken met bijpas sende polyzijden blouses en ook prachtige betaalbare rokken in echt leer in de kleuren olijf, marine en duifgrijs. Zoek daarbij een geruite blazer of bijpassende pullover en men is de koude weer een stapje voor. Heel bijzonder zijn ook dit keer de rokken, blouses, vesten en truien van YA RELL, perfect met elkaar te combine ren en bijzonder vrouwelijk! Koops Couture is zo langzamerhand een be grip in de vaderlandse modewereld en daarnaast een garantie voor het le veren van exclusieve TOP kwaliteit uit de allerbeste ateliers van Europa dat alles overgoten met een sfeer die men heden ten dage nog zelden te genkomt. tegels bouwmaterialen keukens owroomgeopend maandag 13 30-17 30uur, dinsdagt/m vrijdag 8.30-1200 en 13.30-17 30uur. bovendien vrijdag avond 18.30-21.00 en zaterdagmorgen 9.00-12 00 uur. kanaal noord 110 apeldoorn tel. 055-663222 de dag dat de verklaring van goed keuring in beginsel voor de voorberei ding van de bouw werd afgegeven door het Ministerie, op 16 juni 1975. De nu negen jaar en vier maanden ou de Mark symboliseert hiermee dus ei genlijk de zeer langdurige bouwvoor- bereidingen en bouwonderhandelin- gen, naast een zeker vertrouwen in de toekomst. ECONOMISCH DELICT Het Gelderse Gedeputeerde Staten lid voor de volksgezondheid, me vrouw Van den Broek, toonde zich in haar toespraak daarna zeer blij over de komst van de staatssecretaris, met wie zij, naar eigen zeggen, de laatste tijd uitstekend kan samenwerken. Blij ook omdat hij nog net op tijd was. „Anders hadden deze vier hier een economisch delict begaan door deze paal te slaan. Zoiets mag een signaal voor het ministerie zijn voortaan aler ter te reageren op besluiten die op provinciaal niveau genomen zijn." Van den Broek doelde hiermee op de zeer lange besluitvorming die is voor afgegaan aan het startsein voor de bouw en die, zoals gezegd, ruim negen jaar in beslag heeft genomen. Daar kwam eind vorig jaar nog eens een bouwstop overheen toen in de ge zondheidszorg een bouwplafond werd ingesteld van vijfhonderd miljoen gulden. Per jaar mocht niet meer dan dit bedrag worden besteed aan bouw- projekten. In Gelderland mocht Har derwijk als eerste van een viertal gro te ziekenhuisprojekten toch gaan bouwen, vóór Doetinchem, Nijmegen en Arnhem. Hiervoor geldt nog steeds de bouwstop. Een zaak waar met name het Gel ders Provinciaal bestuur zich fel te gen verzet. „We hebben de stellige in druk dat de drie grote ziekenhuispro jekten de zorg wél beter, maar niet duurder maken. Het door laten gaan van de bouw van de drie andere zie kenhuizen in Gelderland zou de Ne derlandse premiebetaler jaarlijks dertig miljoen gulden besparen", al dus het Statenlid. Ook de bouw van dit ziekenhuis zal volgens haar bij dragen tot besparingen. Zij stelde Markt 4 Harderwijk hierbij dat de kosten van gebouwen slechts een bescheiden deel van de to tale kosten in de gezondheidszorg uit maken. „Een nieuw gebouw, met min der bedden en meer poliklinische voorzieningen zal ais gevolg hebben dat mensen minder snel hoeven te worden opgenomen en eerder ontsla gen kunnen worden. Dat is niet alleen ERMELO Voor het nieuwe in dustrieterrein Veldzicht liggen mo menteel een aantal onteigeningsplan nen klaar die tot 21 november op het gemeentehuis kunnen worden inge zien. Het gaat om een aantal percelen en perceelsgedeelten, alsmede om een aantal zogenaamde erfdienstbaarhe den. De onteigeningen moeten plaats vinden, omdat de gemeente bepaalde stukken grond geschikt wil maken voor handels- en bedrijfsdoeleinden, verkeersdoeleinden en de aanleg van groen. Tot 21 november kan men be zwaren indienen tegen de plannen van de gemeente. IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? Volgende onderhoudsbeurt 1985 ïfjUw erkend gastechnisch JshchSw" installateur: Keurmerk van STAG installateurs: organisatie van ACI. AVOL en NCIB in samenwerking met de gasbedrijven GAMOG Aalten en Doetinchem. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. ERMELO De rijkspolitie Er melo heeft in samenwerking met een groot aantal andere organisa ties maandagmorgen een uitgebrei de verkeerscontrole gehouden. Daarbij werden ruim 450 voertui gen gecontroleerd. De verkeerscontrole werd uitge voerd samen met de Harderwijkse po litie, de verschillende brigades van de Koninklijke Marechaussee, de ver- keersgroepen, de radarafdeling en de post rijtuigenbelasting. Van de 450 gecontroleerde voertuigen zijn er 28 technisch onderzocht. Twaalf daar van waren rijp voor sloop en negen werden eveneens van de weg gehaald. Van de overige mankementen geven we u een kleine opsomming. Slechte uitlaten (3); Geen gordel om (11); geen goede verlichting (5); gladde banden (5); kenteken niet in orde (2); claxon niet goed (4); overtreding rijtijdenwet (3); ongeldig rijbewijs (3) geen rijbe wijs of kentekenbewijs bij zich (27). Een man uit Ermelo kreeg een rijver bod opgelegd wegens dronkenschap. Hij reed 's morgens vroeg om half acht al met een flinke borrel op toen hij werd aangehouden. Hij bleek 's nachts te werken en aan het einde van zijn dienst nog even een borreltje te hebben gepakt. De politie heeft ook een Duitser op de bon geslingerd we gens diefstal danwel stroperij, omdat deze maar liefst zeven kilo paddestoe len in z'n auto had liggen. De uit Dui sburg afkomstige man was via Twente en de Achterhoek over de Veluwe ge reden en had links en rechts in de bossen halt gehouden om wat padde stoelen te plukken. Hij had zich, vol gens de politie niet gerealiseerd dat paddestoelen plukken in Nederland verboden is. Voor de vroege vogels en langslapers! ROOMBOTER SPECULAASBROK vol gelegd met amandelen Een traktatie bij de koffie! Banketbakkerij-tearoom markt-notteulaan Tel. 12061 -13815 EN TOEN... KWAM DE WINTER IN ZICHT, GEZELLIG, MAAR NAT EN KOUD „DE GOUDVALLEI" GEEFT SFEER- GOUD GEEFT GELUK EN... WARMTE ALLEEN DEZE WEEK: massief zilveren plaatband 175.-NU 79.00 Gouden herenzakhorloge2750.- NU 1475.00 3 kleuren brede gouden armband4000.- NU 1950.00 Granaatsnoer met gouden slot (zolang eris)275.- NU 138.00 Massief zilveren ketting (jasseron) heel mooi70.-NU 17.50 Massief zilveren bedel of hanger (zolang er is)28.-Nu 10.00 Zwaar verzilverde broodzaag (zolang er is)106 -NU 20.00 CASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres Cassette edelstaal GEEN 1006 - maar 595.- geheel compleet mei kist en de theelepels, gebakvorkjes. suikerschep, taarlschep. suikertang. broodzaag, slacouvert Het model kunt u zelf bepalen (loudhtindil Oosteinde 95 Scherpenzeei. 03497-1607: Stationsstraat 143 Apeldoorn. 055-218880 Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040 Hoofdstraat 87 Veip 085-618095 Columbuslaan 392 Uirecht 030-884527 ^Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeei en Veip< Wij hebben dit voor u gefikst.Wij zien u dus nu heel beslist. i veel goedkoper, maar bovendien veel plezieriger voor de patiënt". BUDGETVRIENDELIJK In politiek Den Haag zijn inmiddels twijfels gerezen over het bouwpla fond, getuige de motie Lansink die stelt dat projekten die de gezond heidszorg niet duurder maken, niet onder het bouwplafond moeten val len. De motie heeft ertoe geleid dat het bouwplafond voor de zogenaamde budgetvriendclijkc projekten, door Van der Reijden „budgettair positief exploitatie-ëffekt" genoemd, nu om hoog gaat. „Ik ga er daarom vanuit dat alle drie de grote Gelderse zieken huizen binnenkort groen licht zullen krijgen", besloot de Gedeputeerde haar toespraak. Van der Reijden was het allemaal wel met haar eens, maar toezeggingen over de bouw van de drie andere projekten deed hij niet. Meer hierover elders in deze editie. HARDERWIJK In deze uitgave van Schildcr's Nieuwsblad is toegevoegd een speciale herfstbijlage met speciale aanbiedingen op de advertentiepagina's en interessante artikelen over het najaar op de redactiepagina's. MODEL LOS ANGELES Exclusief voor ons ontwierp HI-TEC deze'Runnmgschoen'. Extra zachte hielpolstermg Extro hielstabilisator Hi-feczool mei optimale schokdemping l .v.m. Olympisch Jaar F^ÊÊtÊÊÊ 1984 tijdelijk van 159. - voor 118 bbllUrVJcl I IjJII IL VERLENGDE DORPSSTRAAT 4 - PUTTEN - TELEFOON (03418)-53507 HARDERWIJK De Drie- kleu.rak.tie van de winkeliersve reniging Binnenstad en onze krant is bezig aan de derde en te vens laatste ronde. De kaarten moeten uiterlijk zaterdag27 ok tober, 's middags om vier uur, in de bus worden gedaan op de in middels bekende adressen. Een week later worden de prijswinnaars van deze derde ronde bekendgemaakt. De win keliersvereniging gaat op 15 no vember van start met een Sint Nicolaasaktie. Degenen, die een nog niet volgeplakte Driekleur- kaart hebben, doen er verstandig aan deze te bewaren, want ge zien het succes van de afgelopen weken, overweegt het bestuur van de winkeliersvereniging vol gend voorjaar opnieuw een Drie- kleuraktie te houden. ERMELO Een chauffeur uit Westcrbork is gistermorgen op het nippertje aan de dood ontsnapt toen de lading van een voor hem rijdende vrachtwagen op de Flevowcg bij hem in de cabine naar binnen vloog. Wel liep hij hierbij hoofdwonden op en moest hij naar het ziekenhuis. De twee vrachtwagens reden om streeks half tien over de Flevoweg toen opeens de lading van de voorste wagen losschoot. De lading, dakbe dekkingsmateriaal vloog door de voorruit van de truckcabine naar bin nen en raakte het hoofd van de chauf feur. Die liep hierdoor snijwonden op, maar zag toch kans zijn wagen heel huids in de berm tot stilstand te bren gen. ERMELO Een tachtigjarige vtouw uit Ermelo is dinsdagavond met zeer ernstige verwondingen over gebracht naar het Salem ziekenhuis nadat zij op de Prins Hcndriklaan ge schept is door een auto. Het ongeval vond omstreeks half elf 's avonds plaats toen de bejaarde vrouw plotseling links de weg over stak, juist op het moment dat een achttienjarige automobilist uit Erme lo haar wilde passeren. KOOPS ASSURANTIËN lid Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b g g 57867 /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBRJiNBURGH Keizerstraat 19-21 inaèst het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410 13869. Grote keuze- lage prijzen.^ Speciale energie zuinige verlichting SL en TL. Ook projektverlichtmg. Hierdenseweg 15-17 Harderwijk 03410-23054 wf W12208" k van Rochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nachti Rij Echt uit Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 Gemeente buro bedrijfsvestigingen postbus 100 8250 AC Dronten tel.:03210-8242 1 Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal f 19.70 (postab. f 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voorl Straat: PostcodeWoonplaats: Datum:Hanlekening: SN 841025 q Deze bon in ongetrankeerde envelop zenden aan e Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlek ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -15029 - m

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1