BELEEFT OUDERWETSE TOPDRUKTE Flinke deelname eluwseFietsdag Opruiming Veel spanning bij Camping Zwemslag GRATIS Nieuwe Harderwijker Courant FP 14 dagen abonneer u nu Absolute topdag Veluwes (Jioops Couture randmeercombinatie: 31.800 "Sr 12208" OPNIEUW DODE BU BOTSING O 10% lot 60% korting m .taxi nodig? Vlooienmarkt Knettergek.... Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Bosbad en MAVO doelwit van inbrekers HORLOGES: topmerken haasschieter poortinga poel bv SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING SCHILDER S NIEUWSBLAD CHILÜERS NIEUWSBLAD srschijnt iedere maandag en donderdag itgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. jreau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 26 JUL11984 61 e JAARGANG No 48 wmtm HARDERWIJK Opnieuw eeft Harderwijk qua bezoeker aantallen deze dinsdag een pdag gehad. Was er vorige •?ek al sprake van „een dolle msdag" met een bezoekersaan- al van ruim achtduizend man het Dolfinarium en zo'n dui- end bezoekers op het Veluwes- jand, afgelopen dinsdag wer en deze aantallen ruim over- chreden. Het Veluwestrand on zelfs spreken van een abso lve topdag met ruim 5500 be oekers, waarbij ongeveer dui- Jnd abonnementhouders zijn ïeegeteld. Het Dolfinarium tel- e dinsdag ruim 8600 bezoekers, |>dat ook hier sprake was van en topdag. Niet in de laatste plaats heeft het thilterendc zomerweer van de afgc- jpen dagen hiertoe bijgedragen. Zo- rwccr dat, volgens adjunct-dircc- fur Henk Maas van het Dolfinarium, irgaans in het nadeel werkt van het jintal bezoekers van het Dolfina- um. Hij noemde het aantal van 8600 jin ook „niet ongebruikelijk" voor :zc tijd van het jaar. Wat opviel was lit de meeste toeristen in de loop van ochtend een bezoek brachten aan jt Dolfinarium, om 7.0 tegen twee middags een bezoek te brengen in het Veluwestrand of aan de bin- jnstad van Harderwijk. Ook daar Icrdcn dinsdag goede zaken gedaan, jewel de drukte in de loop van de iiddag wat afnam omdat de meestcn jet dit weer toch liever aan het water rtoefden. fcEEN KLACHTEN in tegenstelling tot vorige week iden noch de toeristen, noch de on- Imemers aan de Boulevard klachten Ier het functioneren van de Har- Irwijkse verkeerspolitie. Deze had Ln ook maandag al haar maatregelen genomen om te voorkomen dat het verkeer zou vastlopen door de enorme stroom van toeristen. Al 's morgens vroeg werden eerst zoveel mogelijk toeristen naar de buitenparkeerplaat sen van Harderwijk geleid, zodat de Boulevard niet onmiddellijk vol kwam te zitten. In de loop van de och tend werden ook de parkeerplaatsen van de Wellen en de ruimte op de Ijs baan benut om de duizenden bezoe kers een plaatsje te bieden. De ver keerspolitie had daarnaast borden ge plaatst bij de ingang van de Smee- poortstraat en bij de Vijhestraat om HARDERWIJK/ERMELO Het schitterende weer heeft ook de orga- isatoren van de Veluwse Fietsdag tot grote tevredenheid gestemd. De 'VV's van Harderwijk en Ermelo verkochten dinsdag respektievelijk 376 n 390 routebeschrijvingen, wat neerkomt op in totaal ruim 1700 deelnc- iers aan deze Veluwse Fietsdag. Volop reden tot tevredenheid dus bij de VVV's die over de hele Veluwe erspreid routes hebben uitgezet. Bij de routebeschrijving kregen de deel- emers ook een puzzel met soms behoorlijk moeilijke vragen. In Har- erwijk kreeg de VVV 250 goede inzendingen retour. Uit dit aantal zullen en aantal uitgeloot worden die mogen rekenen op een aardig prijsje. Veel clnemers kwamen er niet toe om de puzzel op te lossen. Geen wonder k, want met het weer van dinsdag was het animo om te fietsen beslist roter dan het oplossen van een puzzel. Uit de goede inzenders kon wor- n opgemaakt dat de helft van het aantal deelnemers aan de Fietsdag uit iardcrwijk kwam. De andere helft kwam van buiten Harderwijk. Ook de close VVV-organisatorcn kregen tal van complimentjes over de bij onder fraaie route. Reden te over om binnekort nog eens langs te gaan bij VVV die nog tal van andere prachtige fietsroutes door de Veluwe voor u eeft klaarliggen. GOUD, ZILVER. KLOKKEN OF BRILJANTEN, „DE GOUDVALLEI" HEEFT ALLES VOOR ZIJN KLANTEN OOK DE CASSETTES MOET U EENS BEKIJKEN, WIJ WETEN ZEKER DAT U ZULT BEZWIJKEN. ALLEEN zware gouden armband2400.-NU 1298.- j DEZE gouden shorty (halsketting)220 - NU 108.- t WEEK: prachtige massief zilveren ketting .80 -NU 35.- doublé dameshorloge met vaste band188.- NU 79.- oud-Hollandse oorbellen massief zilver34.- NU 10.- fxtra edelstalen tafelbestek mes..63 - NU 15.- waKantie 'zolan9er's' herenquartz Seik° horloge .400 -NU 98.- MnipniNr gouden hanger met parel, heel erg mooi250.- NU 99.- massief zilveren-dikke-zware-korte ketting150 -NU 78.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal, geen 1006.- maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebak vorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. (lOUdhandcl Het model kunt u zelf bepalen ,,£^e Camfoudvalleï Oosteinde 95, Scherpenzeel, 03497-1607: Stationsstraat 143. Apeldoorn, 055-218880: Amsterdamsestraalweg 699. Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87, Velp. 085-618095: Columbuslaan 392, Utrecht, 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdag te Scherpenzeel en Velp. een al te grote stroom vanuit die zijde naar de Boulevard tegen te gaan. De „oude" verkeerssituatie bleek duide lijk effect te hebben. Volgens Henk Maas „liep de zaak perfect". „We hoe ven ditmaal niet te mopperen, zoals vorige week. Een compliment voor de politie". De politie zelf was ook dui delijk meer tevreden over de gang van zaken dan vorige week. Door het plaatsen van borden was het zelfs niet nodig de Havendam af te sluiten, ter wijl er deze week, aldus politiewoord voerder W. Hoekstra, toch veel meer toeristen in Harderwijk zijn geweest. Hij merkte op dat ook de Zeebuurt ditmaal weer aardig vol stond met auto's. GOEDE ZAKEN Ook de rondvaartboten deden dins dag goede zaken, hoewel deze tak van toerisme feitelijk altijd goed draait rond deze tijd van het jaar. Met ruim achttienhonderd bezoekers toonde Henk den Herder zich niet ontevreden over het aantal deelnemers aan de rondvaarten. Duidelijk minder tevreden was men in het Veluws Museum. „Er komen rond deze tijd van het jaar duidelijk minder bezoekers naar het Veluws Museum dan vorig jaar. Vorige week hadden we er gemiddeld zo'n twee honderd. Afgelopen dinsdag zelfs maar een man of honderd", aldus een woordvoerder van het Veluws Mu seum. Gezien het mooie weer kon hi) zich hierover niet zo verbazen. Over het hele jaar bezien heeft het Veluws Museum zich door enkele zeer goed lopende tentoonstellingen al mogen verheugen op veel meer bezoekers dan in voorgaande jaren. Over het geheel genomen lopen de schattingen over het totale aantal be zoekers dat Harderwijk heeft aange daan niet ver uiteen. Aangenomen mag worden dat dit aantal zeker de twaalfduizend overtreft. k van föochove Bleek 1 Harderwijk kdag en nacht i Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwijk Tel 03410- 12554 HARDERWIJK Op de laatste Hanzemarkt, woensdag 8 augus tus, wordt een vlooienmarkt voor de jeugd van acht tot en met zes tien jaar gehouden. De jongens en meisjes kunnen de hele middag zelfgemaakte spullen of oud speel goed verkopen. De ruimte op de markt wordt door de Hanzemarkt- commissie gratis ter beschikking gesteld. Deelnemers moeten zich tijdig opgeven, bij HK 62 in de Donkerstraat. Het aantal plaatsen is beperkt. ERMELO In de gezellige modesalon van Koops Couture aan de Wethouder Rikkerslaan zijn ze gedurende de laat ste opruimingsronde werkelijk knet tergek geworden. ALLE maar dan ook ALLE restanten van de kostbare zo mercollectie moeten nu de zaak verla ten om plaats te maken voor de nieuwe herfstcollectie die al volop binnen stroomt. Voor werkelijk verpletterend lage prijzen gaan de laatste restanten van eigenaar wisselen. Zet U schrap, hier volgen enige sensationele voor beelden: ALLE overgebleven pullovers, vervaardigd van de mooiste wol van het Schotse edellam, gaan voor slechts 59.- de deur uit. Vrolijke strand- ensembles, gemaakt van de fijnste glanskatoen (rok en T-shirt) in ae fraaiste zomerkleuren moeten weg voor slechts 49.-. Van de mooiste ja ponnen van poly-zijde. met of zonder bijpassend jasje, wordt afscheid geno men voor 79.- (waren bijna 400.-) en de beeldschone pullovers van MISS ANTOINETTE gaan voor minder dan de helft plaatsmaken voor de nieuwe collectie. De overgebleven bermuda's in de mooiste ruitdessins gaan weg voor de knettergekke prijs van 300 - voor 95.- en de fraaie flinterdunne panta lons in zuiver wol of 100% natuurka- toen, voor minder dan de HALVE prijs. Semi cocktailjaponnen, geschikt voor alle jaargetijden, kosten slechts 98.-. De laatste regenmantels gaan voor de HALVE PRIJS naar de snelle beslisser. Er zijn nog voldoende koopjes te halen in de grote merken JAEGER, JOBIS, RIMARC, ALEXANDER, NIENDORF en PRINCE CARMINO. Blouses al van af 39.- en rokken vanaf 79.-. En om dit alles mag men Koops Couture deze komende weken best knettergek vinden! Markt 4 Harderwijk X X ZEEWOLDF. Bij ccn ongeval op het kruispunt Gooiscweg/Spie- kweg in Zeevvolde is zondagmiddag de 45 jarige mevrouw Y. E. B. van der Tempel uit Sloten om het leven gekomen. Zij zat naast haar man in de auto die door nog onbekende oorzaak op de rijstrook voor het te gemoetkomend verkeer bleef stil- ERMELO Tot tweemaal loc heb ben inbrekers dit weekend ingebro ken. Daarbij is in totaal voor enkele duizenden guldens buitgemaakt. Doelwit waren het Bosbad en de Ir- minloo MAVO. Bij het Bosbad zagen dieven kans om met behulp van een breekvoor- werp een bovenlicht van de „kantine" open te breken. Hierdoor klommen zij naar binnen waarna alles werd door zocht. Veel meer dan ongeveer vijftig gulden wisselgeld en een draagbare stereoradio werd er echter niet gevon den, waarop ook nog eens een flinke hoeveelheid snoepgoed, bier, fris dranken en ijs werd meegenomen. In totaal bedroeg de buit hier ongeveer driehonderd gulden. Bij de Irminloo MAVO aan de Paul Krugerweg werd voor een veel groter geldbedrag buit gemaakt. Daar verdwenen een com puterprinter een een kleurentelevisie nadat de daders via een raam dat zij hadden vernield, waren binnengeko men. staan, waarop een tegenligger hier op inreed. Daarbij raakten nog vijf inzittenden, waaronder een baby en een drie jarig kind gewond. Het ongeval vond plaats om tien voor zes 's middags toen de auto met het echtpaar uit Sloten vanaf de Gooiseweg uit de richting Almero ko mend linksaf de Spiekweg insloeg richting Trekkersveld. Op dat mo ment bleef de auto stilstaan op de ver keerde rijstrook Een tegemoetko mende auto met daarin vier inzitten den uit Amsterdam kon de auto niet meer ontwijken en reed regelrecht in op de rechterflank van de stilstaande wagen. Door de klap sloeg de auto verschillende malen over de kop en raakten alle inzittenden gewond. On- middelijk na het ongeval werden de gewonden overgebracht naar het Zut- derzeezickenhuis in Lelystad. Op weg naar het ziekenhuis overleed de vrouw aan haar verwondingen. Haar man raakte slechts licht gewond. Het echtpaar uit Amsterdam raakte even eens lichtgewond. De baby liep door de klap een scheur in de schedel op, terwijl het driejarige kind dat achter in zat een gebroken arm opliep. TWEEDE KEER Het dodelijk ongeval is al het twee de dat op de Spiekweg plaatsvindt. Een onderzoek heeft uitgewezen dat dit kruispunt nummer drie staat op de lijst van levensgevaarlijke kruispun ten in Flevoland. Overwogen wordt momenteel om de verkeerssituatie ter plaatse te verbeteren totdat over twee jaar wordt begonnen met de aanleg van een viaduct. Waaruit de verbete ringen zullen gaan bestaan was op dit moment nog niet bekend Voor Zee- wolde is dit ongeval het derde sinds de oprichting van de politiepost, an derhalf jaar terug. I /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MFRJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis1 Harderwijk. Tel. 03410- 18869. SIERADEN: hangers. oorknopjes, armbanden, dasspelden etc. in GOUD, ZILVER en DOUBLÉ Longines. Seiko Baume Mcrcicr Indus en Repulse Zie onze etalages De Camping Zwemslag die in De Drie Wellen werd gehouden is uitermate spannend geweest. Bij de senioren slaagde camping De Den- nenhoek erin de fel begeerde wissel beker te behouden. Bij de junioren was de door wethouder P. van Kals- beek uitgereikte wisselbeker voor De Slenkenhorst. Vooral in de tweede helft van de strijd en vooral na de Spacekuipra- ce, het waterpompen en het doel- schieten was er een gezonde dosis sportieve rivaliteit. Hoogtepunt was het touwtrekken waarbij iedere camping zijn joker inzette. Het pu bliek (ruim tweehonderd personen) moedigde de eigen ploeg op fanatie ke wijze aan. De Jokerprijs kwam in bezit van de Slenkenhorst. Bij de senioren eindigde Flevostrand op de tweede plaats. De Slenkenhorst, De PeperA kamp en Het Verscholen Dorp leg den beslag op respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats. Bij de junioren ging de tweede plaats naar De Dennenhoek. Derde, vierde en vijfde werden respectievelijk Fle vostrand, De Peperkamp en Het Verscholen Dorp. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a. Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 0341Ó - 12129 voor een betrouwbeer, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken W. FOLKERS 03417 -51656 Ja ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Straat Postcode Vocrl Datum Woonplaats Handtekening Deze Don in ongehankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwuk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 15029 (SN 840726)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1