Harderwijk centrum in heroïnehandel TANK EXPLODEERT DOLFINARIUM VANGT BABY-BRUINVIS OP GRATIS Anti-diefstal fietsklem in de Smeepoortstraat MEDEDELING! Zomeravond-preuverie zaterdag op de Markt 14 dagen abonneer u nu ZES HARDERWIJKERS GEARRESTEERD Nieuwe Harderwijker Courant Op strand gevonden randmeercombinatie: 31.800 Donna Lynton in Passage TWEE MILITAIREN GEMOND schilder s nieuwsblad Politie redt kind van verstikkingsdood SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedés maandag en donderdag Uitgave WegenelJitgeverij Gelderland B.V. Bureau: Smeeportenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 2 JUL11984 61 e JAARGANG No 42 HARDERWIJK De politie van Harderwijk keft met de ar restatie van zes jltardervvijkers, twee vrouwen eniier mannen in de leeftijd van 1>t 27 jaar een min of meer omvangrijke handel in harddrugs opgjost. Het gaat hierbij voornameljk om heroïne en cocaine, die vjnuit Amster dam naar Harderuijk werd ver voerd en van hieqit werd ver handeld naar gebriikers in Har derwijk en in de tirekt omlig gende plaatsen. ..Harderwijk was aardig op weg »m een regio naal handelscentrim te wor den," zei vrijdagmiddag adju dant J. Schouwburg, chef afde ling recherche, die belast was met het onderzoek naar de drugshandel. Het onderzoek nasi' de handel in heroine werd officieel Up 7 mei van dit jaar op gang gebrac| Al in janua ri van dit jaar was uitj echerche-on- derzoek gebleken dat! er in Har derwijk sprake was An handel in harddrugs. Deze handel vond op ver schillende plaatsen id Harderwijk plaats en concentreert!j zich in een bar in de binnenstad en In enkele wo ningen van de verdachter In de start fase van het onderzoek j/erkten twee rechercheurs voortdureid aan deze zaak. Vanaf 28 mei kreten zij steun van nog eens twee collega's, nadat was gebleken dat de handel omvang rijker was dan verwacht. RISICO Twee weken geleden, op 13 juni, werd de eerste verdachte aangehou den. De man bleek in het bezit te zijn van anderhalve gram heroïne en een kleine hoeveelheid cocaïne. Hij kwam zojuist uit Amsterdam vandaan en werd op de Knardijk met zijn auto aangehouden door aldaar posterende agenten. Naar aanleiding van deze arrestatie werden nog eens vijf andere personen aangehouden op hun woonadressen. Onder de verdachten bevonden zich twee vrouwen, op wie op het moment van de arrestatie nog eens twee gram heroïne en een kleine hoeveelheid co caïne werd aangetroffen. Alle zes de verdachten werden gearresteerd op verdenking van handel in heroïne. Uit het onderzoek bleek dat de verdach ten om de andere dag en soms wel el ke dag naar Amsterdam reden om daar telkens zo'n anderhalf tot twee gram heroïne in te kopen. Uit de ver horen bleek dat een grotere hoeveel heid ineens in verband met de finan ciële situatie van de verdachten niet mogelijk was. Ook durfde men het ri sico niet te nemen om nog meer mee te nemen. VERSLAAFD De horoine was voor een klein deel bestemd voor eigen gebruik. Van één gram heroïne, waar men in Amster dam zo'n 180,- tot 200,- voor be taald, werden door de Harderwijkse dealers zo'n veertien pakketjes ge maakt die voor 25,- werden door verkocht aan verslaafden. De cocaïne was hoofdzakelijk voor eigen gebruik, maar ook hiervan werd wel eens wat doorverkocht. Volgens de politie hebben de ver dachten in deze zaak allen toegegeven betrokken te zijn bij de handel in her oïne. Vier van hen hebben in totaal acht dagen in voorarrest gezeten op het politiebureau. Twee anderen zijn vrijdagmiddag voorgeleid voor de of ficier van justitie in Zwolle. Wat er met hen gaat gebeuren is nog niet be kend. Adjudant Schouwburg vertelde dat de vier arrestanten gedurende hun verblijf van het Consultatiebu reau Alcohol en Drugs het middel me thadon verstrekt kregen, omdat zij verslaafd zouden zijn aan de heroïne. MEER DAN VERWACHT Op de vraag hoeveel mensen in Harderwijk en omgeving nog meer zijn verslaafd aan deze harddrugs zei hij geen exacte getallen hiervoor te kunnen aangeven. „Maar het zijn er aanzienlijk meer dan we verwacht hadden," aldus Schouwburg. Volgens hem had tijdens een verhoor een van de verdachten verklaard dat de han del zo verspreid over Harderwijk lag en ook plaatsvond in een openbare bar in de binnenstad, omdat het voor malige opvangcentrum Het Moeras niet meer bestaat. Of de harddrugshandel met de aan houding van de zes Harderwijkers nu is stilgelegd, betwijfelt Schouwburg. ,,Op dit moment misschien wel, maar er is nu ook een gat in de markt gesla gen. En daar springt altijd wel weer iemand in, want dat gebeurt overal. Onze taak als politie is nu te zorgen dat dit niet gebeurt." Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwijk Tel 03410- 12554 HARDERWIJK De Ameri kaanse zangeres Donna Lynton treedt zaterdag op in het winkel centrum Passage Stadsdennen, tijdens een feest dat wordt geor ganiseerd door de winkeliersve reniging, in samenwerking met de wijkvereniging Stadsdennen en de huurdersvereniging Rh. Feith-Vondel. Het Passage-feest begint donderdagavond met een rondgang van een showband uit Putten door de wijk. Vrijdag is er in het winkelcentrum een doorlopend optreden van de band Van Plateringen, terwijl 's middags om twee uur een play- backshow op het programma staat. Zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur zal het optreden van Donna Lynton ongetwijfeld veel belangstelling trekken. Deze dag zijn er nog diverse aktivitei- ten, zoals het optreden van een band en een ballonnenwedstrijd. Een draaiorgel zorgt voor een ge zellige stemming in de Passage. De totaal uitgebrande Centuriontank. ERMELO Tijdens een meer daagse oefening op de Ermelosc hei is woensdagmiddag rond vier uur een Centuriontank geëxplodeerd en daarna volledig uitgebrand. Daarbij liepen twee militairen lichte brand wonden op. De explosie volgde nadat door een defekte brandstofleiding benzine weglekte, die de brand deed ontstaan. Nog juist voordat een van de twee brandstoftanks explodeerde, wist de vijfkoppige bemanning uit de tank te komen. Door explosiegevaar van de tweede brandstoftank, waarin nog bijna driehonderd liter benzine zat, kon de brandweer pas na geruime tijd de blussing inzetten. Op dat moment was de tank al bijna geheel uitge brand. De Centuriontank zou eind dit jaar worden vervangen door de verbe terde versie van de Leopard-1. De oefening op de Ermelose hei werd ge houden door militairen van een tank bataljon uit 't Harde. De verwondin gen die de twee militairen opliepen aan handen en gezicht, vielen mee. Na behandeling in de Ermelose Generaal Spoorkazerne hoefden zij niet naar een ziekenhuis. De totaal uitgebrande Centuriontank is voor een nader on derzoek overgebracht naar de Spoor kazerne. HARDERWIJK Behalve bomen zijn in de Smeepoortstraat ter hoogte van de Donkerstraat nu ook de eerste anti-diefstal fietsklemmen ge plaatst. Dat zijn fietsenrekken die het onmogelijk moeten maken de fiets mee te pikken. Het gaat voorlopig om een proef. Het gebruik van de klem men is gratis. De anti-diefstalklem bestaat uit een paaltje met twee houders. De fiet ser zet zijn rijwiel met het frame in zo'n houder en doet de hardstalen beu gel dicht. Die beugel doet hij op slot met zijn eigen kabelslot of zijn eigen hangslot. Het voordeel van de anti-diefstalklem is dat de fiets niet kan worden verplaatst. Verder is de vorm van de houder zodanig dat een hang slot niet kan worden doorgeknipt. Als een kabelslot op de juiste wijze in de beugel wordt gestoken, blijft de fietsenklem op slot, ook als de kabel zou worden doorgeknipt. De gemeente heeft een demonstratiefiets in de klemmen geplaatst om de ideale bevestiging van de sloten duidelijk te ma ken. In totaal komen er tien. *- Deze zeer belangrijke mededeling is bestemd voor iedereen die graag voordelig tot zeer vooerdelig kleding koopt. Zoals u zeker niet ontgaan zal zijn, nebben wij in Nederland qua weer een zeer slecht voorseizoen gehad. Dat is de reden dat bij importeurs, fabrikanten en winkeliers de kleding rekken overvol hangen. Vandaar dat het nu zeer voordelig voor u wordt om uw garderobe aan te vullen. Wij hebben een „deal" gemaakt met enkele grote kledingimporteurs om een gigantische uitverkoop te rege len Blouses v.a. 5.- rokken v.a. 15.- jurken v.a. 19.- broeken v.a. 35.- T-shirts v.a. 10.- shorts v.a. 29.- Nu of nooit, profiteer van deze gigantische opruiming LEEREN DOEDEL MARKT46-48. HARDERWIJK HARDERWIJK De dolfijnen, zeehonden, walrussen en de orca Gudrun hebben er een kameraadje bij. Zondagmiddag werd vanuit het dicht bij de Deense grens gelegen Duitse waddeneiland Föhr een on geveer twintig dagen oud baby- bruinvisje overgevlogen naar het vliegveld Lelystad, om van daaruit rechtstreeks naar het Dolfinarium te worden overgebracht. Het bruin- visje werd donderdagmorgen door een vakantieganger gevonden op het strand tussen Nieblum en Go ting. Het jonge dier was daar aange spoeld als gevolg van dagenlange stormen. Drie dagen lang heeft de op het ei land wonende strandjutter Michael Eckert de bruinvis verzorgd in zijn badkuip thuis. Samen met het Wat- tenschutzstation Wijk heeft hij in het verleden wel vaker zeedieren van een wisse dood weten te redden. Eckert voerde het diertje met slagroom. REPUTATIE Op verzoek van het Duitse Ministe rie voor Landbouw en Visserij is het 66 centimeter-lange diertje zondag middag overgebracht naar het Har derwijkse Dolfinarium. Het zeedie renpark heeft in de loop der jaren een behoorlijke reputatie opgebouwd als het gaat om de opvang van aange spoelde zeedieren. „Als het diertje écn kans heeft om te overleven, dan is het daar", zeiden eind vorige week Duitse biologen, die het ministerie in deze zaak adviseren. Het Dolfinarium dat in Nederland een opvangfunktie kreeg toebedacht van het ministerie van landbouw en visserij, beschikt volgens Jaap Nieweg, voorlichter van het Dolfinarium, over een zeer goede outillage en mensen met veel erva ring. TOESTAND „REDELIJK" Het is volgens Jaap Nieweg de eer ste maal dat er in het Dolfinarium een jong baby-bruinvisje verblijft. Teun Dokter, hoofd levende have in het zeedierenpark en belast met de ver zorging van de bruinvis, noemde gis teren de toestand van het diertje „re delijk". „Het is een sterk diertje, want anders had het nooit de afgelopen drie dagen en de ruim twee uur durende tocht door de lucht en in de wagen overleeft". Hij stapte onmiddellijk na aankomst van de bruinvis in een basin om de stijfgeworden spieren van het diertje met zwemoefeningen weer wat losser te maken. Volgens Teun Dokter moet het mogelijk zijn om het zese- neenhalve kilo wegende diertje, nadat het op krachten is gekomen, weer te rug naar zee te brengen. Voor het zo ver is gaat hier nog wel zeker een jaar overheen. Dat is ongeveer de tijd waarin een moeder bruinvis haar jong verzorgt. WALVISSOORT Het bruinvisje dat nu binnenge bracht is in het Dolfinarium, behoort FOTOSTUDIO MERJENBI RG11 tot de gewone bruinvissoort. Over de hele wereld verspreid komen onge veer zeven soorten voor. Bruinvissen zijn familie van de walvissen, maar hebben meer weg van een dolfijn. Toch zijn er sterke verschillen die het sterkst tot uitdrukking komen in de bek; bij een dolfijn is die spits, bij een bruinvis bot. Ook de vinnen hebben een totaal andere vorm. Bruinvissen komen voor in de kust wateren en kunnen tot 1.80 meter lang en 54 kilo zwaar worden. De laatste keer dat er een levende bruin vis bij het Dolfinarium werd binnen gebracht, was in 1981. Toen ging het om een volwassen exemplaar, die Kwinkwanker werd genoemd. Vroe ger was het aanspoelen van een bruinvis op een strand niet geheel on gewoon, maar doordat het bruinvis- senbestand de laatste jaren enorm is achteruit gegaan vanwege de zeer slechte kwaliteit van het zeewater, kan een dergelijke gebeurtenis nu ge rust bijzonder worden genoemd. Direkt nadat dierenverzorger Arie van der Voort vanuit Duitsland met de ba by-bruinvis arriveerde, stapte Teun Dokter in een bassin om het stijfge worden diertje weer wat losser en le vendiger te krijgen. stomen en modelpersen - professionele textielrelniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 HARDERWIJK De politie heeft gisteravond op het allerlaatste nip pertje een driejarig kind van een wis se verstikkingsdood gered. Het kind werd door de ouders naar het politie bureau gebracht. Haar luchtwegen zaten vol zand en het kind dreigde dan ook te stikken. Zonder zich te bedenken stapten agenten met het kind in een politie wagen en scheurden met „meesters- poed" naar het Boerhaave-zieken- huis, waar ze door een team van spe cialisten werden opgewacht. De ouders en het kind brachten hun vakantie door op de camping Dennen- hoek. Daar hadden kinderen een hut in het zand gegraven, waar het klein tje in was gekropen. Op dat moment begaf de hut het en stortte het zand over haar heen. Onder het zand, zelfs tot in haar luchtwegen, trokken de ouders, die het ongeluk zagen gebeu ren, het kind onder de zandmassa uit en reden direkt naar de politie. Van ochtend bleek dat alles goed was af gelopen; het kind maakt het uitste kend. HOY-HOY-HOY! J Zie elders in dit blad HARDERWIJK Opnieuw be leeft Harderwijk een nieuw toeris tisch initiatief: de „Zomeravond- Prcuverie". Zaterdag aanstaande 7 juli na sluiting van de winkels wordt de Markt bij het oude stad huis het centrum van een gezellig festijn met muziek, dans, eten en drinken. Rond zonsondergang wordt bovendien het succesvolle diaklankbeeld „Veluws Verleden" tegen het oude stadhuis geprojec teerd. Het Aaltjesdag-comité is van plan van deze muzikale proeverij een traditie te maken. De toegang is gratis, maar de consumpties moeten natuurlijk worden betaald. Waarom geen gezellige Har derwijkse avond als er in het buiten land Tiroler, Beierse en andere avon den worden georganiseerd die veel publiek trekken? Een vraag waarop het Aaltjesdag-comité in nauw over leg met de horeca aan de Markt nu het antwoord wil geven Al rond vijf uur 's middags wordt het promenade-hart omgevormd tot één groot terras waar het goed toeven is. Terwijl de buffet ten met etenswaren worden klaarge maakt, kan de bezoeker alvast een aperitief je drinken. De sfeer wordt erin gebracht door de big band De Vc- luwse Oldtimers, die ongetwijfeld ook de dansers in beweging krijgt. BROOD EN VIS De preuverie biedt twee buffetten; met brood-en-vis en met salades. Ver der staan er taps, wordt er paling ge rookt en zorgt visman Jan van Bij steren voor een keur van andere vis soorten. Speciaal met het oog op de kinderen wordt er een pannekoeken- huisje ingericht. In de loop van de avond vertoont het Harderwijkse bu reau R&R Artists het diaklankbeeld „Veluws Verleden", waarmee zij in de vakantiecentra veel succes hebben. Op een groot scherm tegen de gevel van het oude stadhuis tonen zij in kleur en klank de schrale oude tijden op de Veluwe. De organisatoren verwachten za terdagavond zowel Harderwijkers als vakantiegangers. De Zomeravond- Preuverie komt rond vijf uur op gang. de afloop wordt bepaald door de preuveriegangers zelf. Ja. ik abonneer mij op hel Schilder s Nieuwsblad. e De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Vocn Straat: Postcode Woonplaats: Datum Handtekening Deze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 15029 840702

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1