imeepoortstraat krijgt eenrichtingsverkeer IJMGAVOND MFAVOND yT 12208" jAy- Politie zoekt nog steeds naar bankovervallers OPEN HUIS IMPODRA TEST BEST' irnpo 95.- VOLGERS GRATIS Sj. PAULUS B.V. abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant u NBk4 LE0NE DONDERDAGMIDDAG 24 MEI v.a. 14.00 tot 19.30 uur Hamburger restaurant „SCHILDER'S NIEUWSBLAD'' randmeercombinatie: 31.800 ER1NRICHTING SNEL VAN START Imoscovische irdbeientaart verschijnen op woensdag 30 mei jgAj Echt uit OV Harderwijk taxi nodig? Constant Iptimistisch. VOORJAARZOMERZON EN DAN IS ER„DE GOUDVALLEI" Aile verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING GEBR. SCHIPPER KONTAKTLENS- PRAKTIJK 398.- Elektrotechn. bedrijf Grote Kettler tuin-SCHOMMEL spel j hobby MAANDAG 28 MEI a.s. UITERLIJK 12.00 UUR Advertentie.exploitatie HILDFR'S NIEUWSBLAD 1 MAAND CHILDERS NIEUWSBLAD Ichijnt iedere maandag en donderdag lve Wegener Uitgeverij Gelderland B. V. |au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 24 ME11984 61e JAARGANG No 40 [iRDERWIJK Nog voor lomerseizoen wordt een eer- kanzet gegeven tot herin- ■inü van de Smeepoort- lt Met dit besluit lopen lemei -ter en wethouders Lit op een pakket beleids- Lmens voor het gebied kpoortstraat-Vijhcstraat-- Iplein-Rabbistraat, op |d\. de discussienota Bin- pe Veste. plannen, onder andere een r aansluiting van de te op het Westeinde met uit- g van de parkeeraccommoda- I rug met elkaar verweven, le in v.' ierlinge samenhang moe- lord en uitgevoerd. Mede met het Ipdc financiële beperking zal de eroding en uitwerking van deze Aemcns geruime tijd vergen, te- I k overleg nodig is met de diers en bewoners. Om toch op I te kunnen starten, is ge- 1 naar een oplossing in de vorm lijdelijke maatregelen, welke te- zijnertijd zoveel mogelijk in een defi nitieve vorm inpasbaar kunnen wor den gemaakt. Hierbij is uitgegaan van het instellen van eenrichtingsverkeer voor auto's in de Smeepoortstraat (tussen Plantage en Brouwersteeg) en de Vijhestraat, gecombineerd met een negental superkort-parkeerplaatsen in de Smeepoortstraat. Het straatprofiel wordt versmald door een aantal bomen, waardoor te vens het karakter van de straat wordt benadrukt. Nabij de Donkerstraat zal een aantal fietsenklemmen worden geplaatst. Bij de Vijhestraat wordt, naast het omdraaien van de rijrich ting (naar de Boulevard) gedacht aan het versmallen van de rijbaan door middel van paaltjes. Na de realisering van de nieuwe woningbouw op de plaats van Bethel en het parkeerter rein Fraterhuissteeg kan het straat profiel van de Vijhestraat definitief worden aangepast. De winkeliers in de Smeepoort straat kunnen zich geheel met deze eerste aanzet verenigingen. Met name het invoeren van eenrichtingsverkeer en de aanleg van parkeerplaatsen zien zij als zeer urgent. Wel vroegen de winkeliers om een zodanige aanpas sing van de voetgangersoversteek plaats dat deze op dezelfde hoogte als de trottoirs komt te liggen. Dc Belangenvereniging Bewoners Binnenstad heelt bezwaar tegen de voorgenomen rijrichting, omdat daar mee weer een direktc relatie Station slaan-Boulevard wordt ingesteld. Ook is de BBB tegen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de binnen stad, welke 's avonds vrij kunnen worden gebruikt. Tegen de oplossing zelf voor de Smeepoortstraat, hebben de bewoners geen bezwaar. In de Smeepoortstraat komen negen su perkort-parkeerplaatsen. Het straatpro fiel wordt versmald door bomen en bij de Donkerstraat worden fietsenklemmen geplaatst. 'ge vogels en langslapers Zaterdag I SPECIALE AANBIEDING iets speciaals |nk akkerij-tearoom tn?. wJ J 2u^eman markt ~na**auiaan J"e!.1206l -13015 1 Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 k van Bochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nacht i rie idschapsrirjgen... natuurlijk van vanaf f. 69.95 per paar KERKSTRAAT 32 - PUTTEN - TEL. 03418-52370 emodellen in elke maat op voorraad! ILO - In de gezellige modesalon Joops outure aan de Wethouder srslaan blijft de stemming opti- Isch Alle koude en zure regen ten J b. daar weer een uitgelaten fcing Dit alles wordt veroorzaakt I- -Mijke installatie van het overbekende grapjesrek". Joden-, nnende cliënten van Koops toe welen maar al te goed wat dat lent Gezelligheid, (altijd tenmin- koffie of een koel glaasje) lbovenal veel „grapjes" in alle ma- I' leri Want wat is het ge- r de succesvolle verkopen van maanden zijn van de kostba- len nog enkele stuks in slechts |maat leverbaar. Deze japonnen, rokken, blouses en blazerjasjes nu voor extra lage prijzen in Ne: n „grapjesrek" te wachten o p ukkige koopster. Wat dacht i'-'- schitterende d.pièce van het zeer exclusieve merk RIMARC in de kleurcombinatie duifjesblauw/taupe met een prijskaartje van 1200.- nu uit het grapjesrek te koop voor 498.-. Van PRINCE CARMLNO hangen enke le fleurige japonnen te wachten op een echte modekenner voor de optimis tische prijs van 798.- 2000.- oude prijs). Van een Italiaanse grootmeester is er een zuiver zijden d.pièce in „mille fiori", maat 38. Deze buitengewoon bij zondere creatie moet eigenlijk 1285.- opbrengen, maar is nu ge prijsd voor 750.-. Er zijn nog enkele super-elegante regenmantels in zachte zomerse pasteltinten van ver over de 600.- voor 325.-. Japonnen met jasje van polyzijde hangen in het grap jesrek vanaf 165.- en zeer fraaie zo- merjaponnen van 100% zuiver natuur- katoen zijn al te koop vanaf 98 - (ook in de grote maten). loóVS Coutiu V F-EEN DEZE WEEK: 310 -NU 179.- 900.-NU 498.- 575.-NU 288.- 120.-NU 75.- Men schakelarmband Mhollandse choker (halsketting) Khitterende geuden damesring Jissiel zilveren plaatarmband Pang er is lassief zilveren oorbellen met hanger saffier 39 - NU Jolang er is ■taaien suikertang of taartschep .22.50 NU 5.- lASSETTES: cassette edelstaal geen 1006.- maar 595.-, geheel compleet pt kist en de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suiker- 19. broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. 10.- loudhandel dvallei ou e 95 scherpenzeel 03497 - 1607 slanonsstr 143 apeldoorn 0S5 218880 *neraamsesiraatweg 699 uirccnt 030 - 444040 hooldsir 87 veip 085 - 618095 I~' latl J92 ulrechl 030 - 88452/ popavond donderdaqs le Utrecht en Apeldoorn vrijdags le Scherpenzeel en Velp foor al uw reparaties, goud. zilver, brillanten. klokken, horloges is er maar iGoudva/lei, wij zeggen niet voor niets... de Goudvallei... die is er voor u. 4 HARDERWIJK Nog steeds heeft de politie geen spoor van de daders, die maandagochtend om half twaalf dc ABN-bank in de Bruggestraat hebben over vallen. Daarbij werd een tot nogtoe niet bekend gemaakt geldbedrag buitgemaakt. Vol gens de politie gaat het om een „gering bedrag". De overval werd door drie mannen uitgevoerd. Ze maakten daarbij ge bruik van een blauwe Ford Taunus, die de nacht tevoren in Apeldoorn was gestolen. De wagen werd voor het bankgebouw midden op straat neer gezet. Terwijl één van de drie in de wagen bleef zitten, renden de twee anderen met bivakmutsen op de bank binnen F.en van dit tweetal bedreigde het bankpersoneel, terwijl de ander over de balie sprong en uit de kas geld bij elkaar griste. Daarop vluchtten de mannen de bank weer uit, sprongen in de auto, die via de Strandboulevard vejdween. VLUCHTAUTO TERECHT De politie die juist bezig was met het opzetten van een grootscheepse verkeerscontrole waaraan meer dan vijftig man deelnamen, kon, nadat er bij de bank alarm was geslagen vrij wel onmiddellijk alle uitvalswegen afzetten. Maar doordat de overvallers van wagen wisselden, kon het drietal toch ongemerkt de stad verlaten. De vluchtwagen werd korte tijd later aangetroffen in de E den Herders traat. Bewoners hadden weliswaar mannen Uit de wagen zien stappen, maar konden de politie niet vertellen of en met welke auto's men er op nieuw vandoor ging. Door het wisse len met auto's kon ook een vliegtuig van de Algemene Verkeersdienst die deelnam aan de zoekactie naar de overvallers, niets uitrichten. Momenteel verricht de politie een uitgebreid rechercheonderzoek. Ook zijn veel bewoners in en rond de E. den Herderlaan ondervraagd. Dit buurtonderzoek heeft echter vrijwel niets opgeleverd. Door de bankover val en de slechte weersomstandighe den heeft de politie de verkeerscon trole die de rest van de dag zou duren 's middags afgelast. Toch werden nog een 83-tal auto's gecontroleerd. Vijftien bestuurders liepen een bekeuring op, omdat aan hun wagen iets mankeerde. Een auto is zelfs voor een uitgebreid onderzoek naar het bureau gebracht. De wagen werd later weer teruggegeven aan de bestuurder, die een fikse bon rijker is. Aan de verkeerscontrole namen in to taal 53 man deel. KOOPS ASSURANTIËN Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b.g.g. 57867 W. FOLKERS 03417 -51656 Off. dealer AUTOBEDRIJF Nijkerkerstraat 54, Putten. Tel: 03418-51323. J. Tempel en H, A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur De vluchtwagen van de bankover vallers werd korte tijd na de overval teruggevonden in de E. den Herder laan. Koekactie ERMELO Op zaterdag, 26 mei a.s., organiseert Scouting groep TAWEB een grote koekactie. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van groepstenten. Even tuele inlichtingen via telefoon 58621. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwi|k Tel 03410- 12554 Composé (3-delig) teer-nu v.a. BLAZERS Ruit(goif) broeken va 89." JEANS, JACKS, LEER, SHIRTS, PULLOVERS, SURFSHORTS, BROEKEN. EKSKlUSItVE HERENMOOES QONKERSTRAAT 28. HARDERWIJK bij Dorpsstraat 25 Putten Zie onze advertentie in dit blad. Markt 4 Harderwijk 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Hulsink Jonge Jenever Liter Id" 0f$k ''iïPmjÏA. HARDER WIJK: Luttekepoortstraat 8, Deventerweg 8. met grondankers 200 cm hoog DU is slechts één model uil onze grote koliek tie Kerkplein 6. Harderwi|k. Tel 03410-12985 specialist in modelbouw Het donderdagnummer van zal volgende week in verband met Hemelvaartsdag Advertenties voor deze uitgave dienen in onze bezit te zijn: Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Straat Postcode Dalun Vocrl Woonplaats Handtekening Deze bon m ongetrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwuk. U kunt natuurlijk ook bel'en. tijdens kantooruren 03410-1502' (SN 840524# T#»**

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1