Pyromaan gepakt na twee miljoen schade Vliegerfeest hoogtepunt POLITIE VIST AUTODIEVEN UIT HET WATER GRATIS VOLGERS m ggr abonneer u nu LEREN VOETBALS Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 GEBR. SCHIPPER brink Luchtverwarming EVD VERWOEST COMPLETE DRUKKERIJ KONTAKTLENS- PRAKTIJK Crote vruchtenflan met slagroom wizc uiiematn ANGELIQUE" Mannequin, Dressmen, Houding verbetering w poortinga poel bv 364 daqen MAAKT MOEDER U BLIJ DIE ENE DAG... DOET HET „DE GOUDVALLEI" (mm] ouden tic," SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING Na wilde achtervolging Poppenkast in binnenstad Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. DE RUITER VAN OS B.V. h taxi nodig? Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 ie Dieven liet rapt STONE-WASHED CANVAS Lekker sozpeZ, aJdueeZ e/t reuze betizalêam,. Kfajtzen: BBeu., (èrey e/i KkaAi. Bijpassende, supez-sizakke. BS f5 tfh .SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 1 MAAND voetbalponip keepers- handschoenen spel childeks nieuwsblad hijnt Iedere maandag en donderdag e Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 3 ME11984 61 e JAARGANG No 34 1MELO Opnieuw heeft een hevige uitslaande id op Groot Emaus grote schade aangericht. Dit- werd een schoolgebouw, waarin onder meer du- rukpersen en andere drukapparatuur waren on- ebraeht, grotendeels in de as gelegd. De schade it door zowel brandweer als politie voorzichtig hat op zeker twee miljoen gulden. De brand die lagavond rond elf uur uitbrak, is al de tweede in weck tijd op Groot Emaus. In verband hiermee de rijkspolitic Ermelo een 19-jarige jongeman houden die inmiddels bekend heeft beide bran- 'te hebben gesticht. Gistermiddag werd hij voor- d voor de rcehtcr-eommissaris in Zwolle. Op dit ent is nog niet bekend of strafvervolging wordt .teld tegen de jongen, die al geruime tijd is onder- acht op Groot Emaus, waar moeilijk opvoedbare eren worden opgevangen. n ongeveer kwart voor elf kwam bij de Ermelose idweer voor de tweede maal die week een melding len van een brand op Groot Emaus. Ditmaal eveneens op de werkplaatsen, waar behalve houtbewerking en me taalbewerking, ook een vrijwel nieuwe offset-drukkerij was ondergebracht. Met groot materieel werd geblust, daarbij gesteund door de bedrijfsbrandweer van 's Hee- renloo. Het blussen heeft ongeveer drie uur in beslag ge nomen, waarna direkt een onderzoek werd ingesteld naar de oorzaak van de brand. Ook ditmaal kwam aan het licht dat er sprake moest zijn van brandstichting. In ver band hiermee werd een 19-jarige pupil aangehouden die later op het bureau bekende de beide branden te hebben aangestoken. In beide gevallen deed hij dit door middel van een stofjas, waarop hij een brandende peuk had neergelegd. Als motief voor zijn daad vertelde de jongen verzot te zijn op vlammen: „Ik vind het gewoon leuk zo'n brand", verklaarde hij tegenover de politie. Volgens een woordvoerder van de politie is het zeer waarschijnlijk, dat hij niet toerekeningsvatbaar is. Bij de eerste brand op maandagavond 23 april beliep de schade een half miljoen gulden, zodat in totaal voor twee en een half miljoen schade is ontstaan door de beide brandstichtingen. J Tempel en H A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur SPECIALE AANBIEDING Bodem van bladerdeeg opgevuld met Zwitserse room en afgemaakt met aardbeien (krakend vers) Banketbakkerij-tearoom markt - nosmuloon Tel 12061 -13815 IARDERWIJK Onbetwist hoogtepunt van de viering van koninginnedag in Harderwijk was het gerfeest, dat de bevolking werd aangeboden door het zestigjarig Schilder s Nieuwsblad, in sa- nwerking met de oranjevereniging en de stichting Vlieger-Op. Tientallen kleurige vliegers, in ve- lei vormen en afmetingen, kozen vanaf de Stille Wei het luchtruim. Er waren Chinese drakenvlie- |s, vliegertreinen met een hele rij kleine vliegers achter elkaar en de behendige coby-vliegers, die ir defensie zijn ontwikkeld om mensen in de lucht te brengen. Hiervan werd een demonstratie ge en, maar door de ongunstige wind kwam deze vlieger niet hoger dan vijftig meter. Ook de grootste :ger van Europa, met een oppervlak van tachtig vierkante meter, was te zien. Pogingen om deze op laten moesten, vanwege de turbulentie en de aanwezigheid van vele vliegerlijnen, na enige tijd 'den opgegeven. Al met al kwam het gevaarte nog wel zo'n twintig meter van de grond. Voorts was len wedstrijd met zelfgemaakte vliegers van krantepapier. Winnaar werd de heer G. de Fauw uit derwijk met een fraaie stervormige vlieger, tweede was Danny van de Berg uit Nijmegen met een dimensionale vlieger en derde de heer M. Vernet uit Harderwijk met een klassieke vlieger. Dit ;tal krijgt van onze krant een rondvlucht (in een vliegtuig) aangeboden. Het vliegerfestijn nabij de ilevard trok duizenden belangstellenden, die urenlang genoten van het boeiende schouwspel. Mannequin Opleiding lal op 8 mei in Hilversum in ,0e Lieberg" en op 10 mei in ,,De alentijn" te Nijkerk met de nieuwe cursus Voor inlichtingen tel.: 03418 -52320 assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken Hce! speciaal voor MOEDER ede\slaa\ tafelbestek 63-NU 10- ALLEEN DEZE WEEK: VOOR MOEDER, brede gouden armband 2300 - NU 1190.- Schitterend wit gouden dameshorloge m. brillant4000 - NU 1990.- 8rillantring320 NU 178.- Brillant oorbellen245 - NU 148.- Massief zilveren Oudhollandse armband 150 -NU 78.- Massief zilveren oorbellen30- 10.- V00R MOEDER CASSETTES: Cassette edelstaal geen 1006 maar 595.- Geheel compleet met theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen 'Oudhandcl jSistnde 95. scherperveel 03497 1607stalionsslr 143 apeldoorn 055 - 218880 ferdamsestraatweg 699. ulrechl 030 - 444040. hoofdstr 87 vele 085 - 618095 -Outnousiaan ufrechi 030 88452/ «oopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn P n 11 n U AI I CI die is er 'rijdags te Scherpenzeel enVelp De ÜUUUVHLLlI... voorU. W. FOLKERS 03417 -51656 I Lada 1200S 1°-325c Waarom zou u meer j betalen voor n i komplete 4-deurs gezinsauto? Autobedrijf Off. dealer Nijkerkerstraat 54 PUTTEN Tel.: 03418-51323 HARDERWIJK Met de aan houding van twee Amsterdam mers van achttien en tweeënt wintig jaar in het water voor en op het strand Nulde bij Putten is zaterdagochtend een einde geko men aan een levensgevaarlijke achtervolging door Harderwijk en over de Rijksweg 28. De klets natte Amsterdammers bleken maar liefst twee auto's te hebben gestolen. Ze zijn later op de dag door de Harderwijksc politie overgedragen aan dc gemeente politie van Amsterdam. De zaak kwam aan het rollen toen een bewoner in het Slingerbos een man aan de deur kreeg, die zijn auto, een Opel Record pro beerde te verkopen. Dc bewoner rook onraad, noteerde het kente ken en waarschuwde de politie. Het bleek dat de Opel gestolen was in Leeuwarden. Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld, maar bij de gestolen auto was nie mand meer aanwezig. In de buurt van deze auto stond ook een Fiat geparkeerd, waarin één man zat. Kort daarop stapte ook een tweede man in deze wagen en reed deze in de richting van de Opel. Vermoe delijk doordat ze in de buurt poli tie zagen, ging het tweetal er plot seling vandoor met hoge snelheid in de richting van de rijksweg. NOODVAART Door de gevaarlijke rijstijl van het tweetal en de hoge snelheid (volgens dc politie 160 km per uur) bleek het niet mogelijk hen tot stoppen te dwingen. Met een nood- vaart reden ze de rijksweg op rich ting Amersfoort. De achtervolging liep zelfs nog enige vertraging op doordat één politiewagen in bot sing kwam met een andere auto. De schade bleef beperkt tot lichte blikschade. Door het waarschu wen van de omliggende politie korpsen probeerde de Harderwijk- se politie alsnog vat te krijgen op het tweetal, dat zich in het nauw gedreven, plotseling greep naar een levensgevaarlijke oplossing. Midden op de snelweg keerden zij hun auto en reden vervolgens recht tegen het verkeer in op top snelheid, ter hoogte van Nijkerk weer terug richting strand Horst. Daar reed men via de afslag het strand op, om opnieuw met hoge snelheid richting Nulde te koer sen. Op het strand aldaar aangeko men verlieten ze beiden het Fiatje en sprongen ze pardoes in het wa ter, kennelijk nog steeds in hun vluchtpogingen gelovend. TOTAAL VERKLEUMD Bij een van de autodieven zakte dat geloof al snel in elkaar omdat het water hem te koud was. De an der zwom driftig door maar kreeg, eenmaal midden in de vaargeul aangekomen, toen ook door dat doorzwemmen weinig zin meer had. Totaal verkleumd klemde hij zich vast aan een staak en wachtte zo zijn redders af die hem keurig bij de politie op het strand aflever den. Na een kort onderzoek door een arts van de verkleumde dief werden hij en zijn maat overge bracht naar het politiebureau waar zij hun strafbare daden be kenden. Ook de Fiat bleek ge stolen. Door kontakt op te nemen met hun Amsterdamse collega's kwam de Harderwijker politie er al snel achter dat het zwemmers duo zeer goed bekend stond bij het hoofdstedelijk politiekorps. Reden genoeg om na het opmaken van processen-verbaal het tweetal over te dragen aan de Amsterdamse po litie. HARDERWIJK Een bezoekje aan de binnenstad is op bevrij dingsdag, zaterdag 5 mei, alleszins de moeite waard. De winkeliersve reniging zorgt voor een gezellige sfeer met een Oudhollandse pop penkast op de Markt. Vanaf elf uur 's morgens tot vier uur 's middags worden voorstellingen gegeven. Ook worden liefst vijftienhonderd gratis suikerspinnen uitgedeeld. Volgende weck, tijdens de koop avond van vrijdag 11 mei, gaat een lopend dixiclandorkest door de winkelstraten. Voor zaterdag 12 mei staat een moedcr-verwenshow op het programma. De bekende voetbaltrainer Barry Hughes en zijn echtgenote Ellcs Berger pre senteren dan een moederdagquiz en delen taarten uit aan het win kelend publiek. Voorts blaast een boerenkapel deze dag de stemming Uw installateur ERMELO Putterweg 12. tel 03417 - 51344* Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 G2 Harderwi|k Tel 03410* 12554 - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 HARDERWIJK In het afgelopen weekend zijn door de politic twee jon gens op heterdaad betrapt toen ze be zig w aren bij de Hortus in te breken. De twee jongens, 22 en vijftien jaar beide uit Harderwijk werden door de politie aangetroffen op het dak van het gebouw. Beide bekenden tegen over de politie verantwoordelijk te zijn geweest voor een tweetal andere diefstallen die eveneens in de Hortus hebben plaatsgevonden. Het tweetal is voor nader verhoor op het politie bureau ingesloten. Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort. Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 a Ja, ik abonneer mij op bet Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab. 23.85) a Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. 9 NaamVoor! Straat Postcode ..Woonplaats Datum:Handtekening J Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwuk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 (SN 840503) vee Kerkplein 6. Harderwi|k Tel. 03410-12985 specialist in modelbouw -f Jhobby

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1