Eerste woningen Frankrijk in zomer '85 gereed 49.95 Even passen voor Pasen! Beddenspeciaalzaak OC 3 O DEN HERDER OGPV 69,95 GRATIS VOLGERS FP 0 Acteurs A-team Tweede Paasdag in Harderwijk LEKKER JACK ZOMERVERZ. abonneer u nu 1 Nieuwe Harderwijker Courant -4 randmeercombinatie: 31.800 Viptip van deze week M! gouden VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN Heel veel mensen zouden heel veel beter kunnen slapen 1 MAAND 49.50 ■L,y«« i»> Moseovische tulband SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING fel Mi GRATIS G.J. Nout Zn. Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 poortinga poel bv KONTAKTLENS- PRAKTIJK HEERLIJKEINDELIJK VOORJAAR „DE GOUDVALLEI"VOOR HET HELE JAAR FOUT SCHUTTE komt! BIJBEL en KERNBEWAPENING Schilders Nieuwsblad taxi "nodig? HOUT- EN BOUWBOND C.N.V. SCHILDERS NIEUWSBLAD 1 Computer SPELLEN HILÜERS NIEUWSBIAD yhrschijnt iedere maandag en donderdag gave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. ■ireau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 19 APRIL 1984 61 e JAARGANG No 32 HARDERWIJK In novem- r van dit jaar wil de gemeente ginnen met de eerste woning- iuvv in het gebied Frankrijk, in i omgeving Brocklaan. Hier wden tussen de Zuiderzee- pen, waaraan de verschillende woon- buurtjes (geen woonerven) liggen. Vanwege de kosten is niet gekozen voor woonerven, temeer daar deze volgens de stedebouwkundigen min der goed passen bij het karakter van het gebied. De nadruk ligt in deze aatweg, dc Vlicrburgweg en eerste fase van het plan Frankrijk kwekerijen, in totaal 410 wo- duidelijk op de koopsektor, te weten hgen gebouwd. Het uitwer- ongeveer 50 premiekoop A-woningen, rocklaan ligt momenteel op de helft huur) en 26 woningen in de it stadhuis voor iedereen ter vrije sektor, type twee onder één kap. zage. Voor de eerste fase, Voorts is er een aantal losse kavels, taande uit 185 woningen, zal voor de zelf-bouwers. Verwacht artikel 19 procedure (voor- i l°°T df? fjoopwonmgen; j j die alle behoren tot het contingent (lopend op dc vaststelling van ,g4 veel beiangsteillng zal best|an, t bestemmingsplan) worden 0ok al gezien de ervaringen met Zee- egepast. Als er geen kink in de buurt II en Badweg. ibcl komt, kunnen de eerste TWAALF JAAR De nieuwe wijk krijgt geen eigen voorzieningen, zoals scholen en een winkelcentrum. Hiervoor zijn de bewoners de eerstkomende jaren aangewezen op de bestaande voor zieningen in Staatsdennen en Zee- buurt. In het middengebied van Frankrijk, de omgeving Tabaksweg- Grensweg, zijn wel winkels en scho len gepland. Dit is echter pas de derde fase van het veelomstreden plan Frankrijk dat, afhankelijk van de woningbehoefte en de jaarlijkse van 1985 lizen in de zomer trden opgeleverd. gemeenteraad heeft destijds, bij behandeling van het struktuurplan irderwijk 1980, gesteld dat voor de iningbouw in Frankrijk gelijktijdig it het globale bestemmingsplan een rste uitwerkingsplan moest worden twikkeld. Op donderdag 26 april jjgt de raad het globale bestem- jigsplan voor het gehele gebied ankrijk 1800 woningen op ta- Het hangt van het raadsbesluit af, dit jaar met de woningbouw in de igeving Broeklaan kan worden be- tnen. De grond in dit gebied is gro- ideels eigendom van de gemeente er behoeven geen bedrijven te wor- jt verplaatst. Alle bestaande wonin- r de meeste met ruime percelen d. kunnen worden gehandhaafd, feite is hier dan ook sprake van een breidingsplan, aldus ir. H. W. roog, chef van de hoofdafdeling mtelijke ordening. Rondom de ee kwekerijen, van de firma's Van aaten en Aartsen, wordt een oengordel aangelegd. De Zuiderzeestraatweg raakt ter aatse zijn verkccrsfunktie kwijt, t verkeer in en vanuit de rich- llicrdcn gaat straks via dc vcr- .dc Ncwtonwcg, die ter hoogte van r.anglokaal weer op dc Zuiderzec- aatweg wordt aangesloten. (OOPWONINGEN De toekomstige woonw.jk rondom eklaan is qua stedebouwkundi- 1 opzet te vergelijken met Friese- ht, hoewel de bebouwingsdich- i in Frankrijk lager is. Door de mk komt een ontsluitingsweg te lo- toewijzing van de woningcontin genten door het rijk, in een tijdsbe stek van twaalf jaar zal worden ge realiseerd. Momenteel heeft Harderwijk 1900 woningzoekenden 1200 zonder huis en daarbij komen dan nog de aan vragen vanuit de regiogemeenten, waarvoor Harderwijk een opvangtaak vervult. Overigens tracht de gemeente de komende jaren nog zo weinig mo gelijk in Frankrijk te bouwen, maar dit houdt verband met de woning- bouwmogelijkheden elders in de stad. Het ziet er niet naar uit dat het ande re grote gebied voor stadsuitbreiding Drielanden, dat wel gelijktijdig moest worden gemaakt met Frankrijk, al op korte termijn aan de beurt zal zijn voor woningbouw. Intussen staat wel vast dat de ver eniging Belangengroep Hierden een bezwaarschrift zal indienen voor dc toepassing van de art. 19 procedure voor de bouw in dc omgeving Broek- laan. Wanneer deze bezwaren door dc gemeente en de provincie worden af gewezen, kan dc zaak voor de AROB- rcchter worden gebracht. Volgens ir. Droog zal dit, althans bij een voor de gemeente gunstige uitspraak, niet lei den tot vertraging van de start van deze eerste woningbouw in Frankrijk. wijde en strakke broek 100% katoen, wit. grijs, bleu, kobalt, marine, wit voor een SUPERPRIJS van VIP W MODE Donkerstr. 39 Harderwijk SPECIALE AANBIEDING in verschillende maten, 'n lekkernij voor de Paasdagen. Banketbakkerij-tearoom utze ullemcm markt -rtamoulaan Tel 12061 13015 In de nieuwe woonwijk Zeebuurt II worden komende zomer de eerste woningen opgeleverd. Een jaar later worden de eerste bewoners in Frankrijk verwacht. W. FOLKERS 03417 - 51656 HARTJE Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant I SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE K0EFIE met gebak aan. E. Uw/uweher KAASSCHIETER Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 Kies ook eieren voor je geld en steek jezelf in het mooi gebleekte blauw van 'n chambré of stone-washed spijkerbroek. Keus ge noeg, dus wie het Paasweekend fris en soepel wil doorbrengen komt nü als een haas naar Texshop! Handelsweg 6-8, Putten Tel 03418 - 51163 51492 SNERKENDE VERHUIZERS ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★"A" Markt 4 Harderwijk assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken J Tempel en H. A Tempel Smeepoortenbnnk 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur 825 - NU 298.- .325.-NU 148.- .120 -NU 65.- 240 - NU 129.- 39 - NU 19.- .100 -NU 39.- ALIEEN Edelstalen cassette m. kist DEZE Gouden briljantring WEEK: Gouden kinderplaatarmband Gouden oorbellen (creolen) Massief zilveren slavenarmband Massief zilveren ketting met pracht hanger CASSETTES: JUIST IN CASSETTES DE GROOTSTE KEUS... DE LEUKSTE PRIJS Cassetle edelslaal geen 1006 - maar 595 - geheel compleet met kist en de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang, broodzaag, slacouvert. het model kunt u zelf bepalen. (■oudhandel x Ufll 'tl 11 Cl" <<3e95 schorpen/eei03497 - 1607. stationsstr 143 apeidoorn055 218880 Ter;amsesiraatweg 699 utrecht 030 444040 hoofdbtr 87 velp 085 - 618095 Ousiaan J92 ulrecfit 030 - 884b2/ Kadobonnen in ieder gewenst bedrag koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, in verband met goede vrijdag ook Scherpenzeel en Velp. Inkoop oud goud en zilver. Oud goud tot 19.- per gram vrijblijvend alle informatie Donkerstraat 37, HARDERWIJK. HARDERWIJK Duizenden mensen worden op de ochtend van tweede paasdag op de Boulevard verwacht bij de aankomst van The A-team. De acteurs van het popu laire tv-programma, B.A. (mr. T.), Murdock (Dwight Schulz) en Face (Dirk Benedict) arriveren om half tien met een grote helicopter van KLM-Noordzee. Hun bezoek maakt deel uit van een TROS-promotie- tour. Deze omroep maakt ook tele visieopnamen. Het bezoek van The A-team is aan gegrepen voor een aantal aktiviteiten tijdens de morgenuren bij wijze van opening van het toeristenseizoen. Na de landing en de ontvangst krijgen de tv-helden een rondrit over de Boule vard aangeboden in een open jeep. Zij worden begeleid door de Stedelijke Harmonie. Als extra attractie zullen negen parachutisten van het Natio naal Paracentrum van Teuge in drie ploegen vanaf 1500 meter demon straties verzorgen, waaronder een noodprocedure. De vrijwillige red dingsbrigade verleent hierbij bijstand op het randmeer. Het A-team blijft ruim een uur in Harderwijk. Voor hun vertrek per helikopter richting Wad deneilanden zal B.A. nog op een stunt moeten rekenen, georganiseerd door het Harderwijkse bedrijfsleven. Met het oog op de verwachte drukte heeft de politie extra verkeersmaatregelen getroffen. Bezoekers wordt aangera den aan weerskanten van de Boule vard, tussen Bruggestraat en Visch- poort, te gaan staan en zich niet te verdringen rond de landingsplaats van de helicopter, nabij Monopole. Ter gelegenheid van het bezoek van The A-team houdt Foto Ben v.d. Belt in de Donkerstraat een fotowedstrijd. Wie de leukste, gekste, ruigste of mooiste foto's maakt, valt bij deze fo tozaak in de prijzen. De beste tien fo to's worden beloond met een vergro ting op posterformaat. Voorwaarde is wel dat de foto's bij Foto Ben v.d. Belt zijn ontwikkeld en afgedrukt. Het is de bedoeling dat van deze foto's een etalage wordt gemaakt zodat iedereen kan zien dat The A-team in Har derwijk is geweest. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 G2 Harderwi|k Tel 03410 i Openb. vergadering inde KIEKMURE 24 april, 20.00 uur In verband met de viering van Pasen zal het eerstvolgende verschijnen op donderdag 26 april Advertentie-Exploitatie Schilders Nieuwsblad Zw W12208" k van Oochove Bleek 1 Harderwijk kdag en naehti Fozgótsandóoys. inet, $orpet ejt spozlief. Kteuzen: uil, zood. nuiaJtt.ioNaTl, gee& entuzqrmse. Nu nop gem 7 tientjes! Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort. Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 AFDELING HARDERWIJK Inname vakantiezegels op woensdag 2 mei van 20.30 tot 22.00 uur in „Het Mierennest", Ver keersweg 2 te Harderwijk (kerk tegenover „For mido"). Rechten Beheer Systeem inleveren op dinsdag 22-05- 84 bij de penningmeester tussen 18.30 en 20.00 uur. K. KOK Kuyperlaan 6, 3843 VJ HARDERWIJK Ja. ik abonneer mi) op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab f 23.85) Will u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Straat Postcode Datum Voori. Woonplaats Handtekening Deze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad, Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwnk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 (SN 841904 in table-top uitvoering Pocketspelletjes... ...va. 25.- Kerkplein 6. Harderwijk. Tel.: 03410-12985 specialist in modeiDouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1