Voorjaar in Hierden Herstel bedrijfsleven op Noordwest-Veluwe GRATIS VOLGERS TROPISCHE KASSEN VOEOP IN BLOEI abonneer u nu FP Gunstige ontwikkeling van bouwnijverheid Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 Appeltaartje Dronken in auto nte op Flevohof CHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND JUBILEUM VAN HET JAAR.... DE DAG VAN ..DE GOUDVALLEI" HET FEEST DER FEESTEN....DIT DOET KARNAVAL VERGETEN KARNAVAL KOST U GELD...DIT KOST ONS GELD AANBIEDINGEN....KNALLERS....WEGGEVERTJES (ioudhandcl Bijzondere ,woon-boot' in Harderwijk poortinga poel bv taxi nodig? SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING 0 KONTAKTLENS- PRAKTIJK PLAS-en BADBABY 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. CHILDERS NIEUWSBIAD thijnt iedere maandag en donderdag j Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1984 61e JAARGANG No 16 IERDEN In Hierden heeft deze week de lente haar intrede gedaan. Op de boerderij van de fa- ie Brandsen aan de Zuiderzeestraatweg werden liefst vijf lammetjes geboren. De wollige beestjes, trvan er één de fles krijgt, omdat het door moeder schaap is afgestoten, worden goed verzorgd rde broers Cor, Aalt en Bert Brandsen. HARDERWIJK Het bedrijfsleven op de Noordwest-Veluwe is voor wat betreft de naaste toekomst minder somber gestemd. Zo wel de prognoses ten aanzien van de omzetten, het bedrijfsresul taat als ten aanzien van de investeringen zijn voor 1984 gunstiger dan die voor 1983. Het aantal verliesgevende bedrijven zal naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Een licht herstel van het be drijfsleven is onmiskenbaar. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Noordwest-Veluwe komt tot deze conclusie aan de hand van de gegevens uit de enquête regionale bedrijfsontwikke ling (erbo), die in 1983 voor het tiende achtereenvolgende jaar is gehouden. Het totale geldvolume in de regio Noordwest-Veluwe is in 1983 met 2 gestegen Rekening houdend met de prijsontwikkeling van de afzet, zowel ten aanzien van de export (-2%) als van de buitenlandse markt (+1%), kan gesproken worden van een reële omzetgroei. Met uitzondering van de groothandel is in alle sectoren de om- zetsituatie verbeterd. Met name de omzetgroei van 4% in de bouwnijver- HARDERWIJK In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de ge meentepolitie een soldaat aangehou den. die dronken achter het stuur van z'n auto zat. Hij werd overgedragen aan de Kon. Marechaussee. [EVOLAND Op Flevohof is ente al begonnen. In de 5000 m2 dekte tropische tuinen staan tal exotische bloemen en planten loei. de krokusvakantie staan de pischc tuinen dan ook in het ldelpunt op Flevohof. U vindt er t alleen de bananen aan de bo- n, maar ook bijvoorbeeld prach- gekleurde tropische rhododen- RS. ihccl bijzonder om te zien zijn loeiende bonsaiboompjes, Ja- se miniatuurboompjes met de kenmerken van bomen in de vrije natuur. Naast de attrakties van Flevohof, kan de bezoeker ook nog gebruik ma ken van het grandioze bowling- en bingo-aanbod, waarbij in de bar- bowling van Flevohof heel wat leuke prijzen te winnen zijn. In elk geval is er voor elk gezin een kleine voorjaars attentie. Met een Flevohof-bloembol haalt u het voorjaarsgevoel ook vast in huis. BONSAIBOOMPJES Naast de tropische kas van Flevo hof is een nieuw gedeelte ingericht 1 met Bonsaiboompjes. Bonsaiboomp jes zijn miniatuurbomen, die in een pot gekweekt worden en daardoor klein van omvang blijven. Toch heb ben ze dezelfde schoonheid en in drukwekkendheid van bomen in de natuur. De boompjes zien er dan ook gehard oud uit. Oorspronkelijk komt het bonsaiboompje uit Japan, waar het kweken van miniatuurbomen als kunst werd beschouwd. Nu is het een hobby van velen, ook buiten Japan. De kollektie bonsaiboompjes op Flevohof bestaat uit origineel Japans materiaal, dat vorig jaar werd overge nomen van de Floriade. Het kleinste boompje is slechts 15 cm hoog en het oudste is maar liefst honderd jaar oud. Op zich zijn deze boompjes al bij zonder om te zien. Momenteel staan sommige soorten echter ook nog in bloei. De forsythia-bonsai en de es doorn zijn dan ook een lust voor het oog. Verder bloeien ook de prachtige tropische rhododendrons. Geel, rood en oranje bepalen momenteel het kleurenpalet in deze kas. De tropische rhododendrons komen oorspronkelijk uit landen beneden de evenaar. Ze werden veredeld in het proefstation in Boskoop, waarna de hele kollektie naar Flevohof kwam. In de cactussen- en vetplantenkas staan tot slot de Sedums in bloei, een van de winterbloeiende cactussen- soorten uit de totale kollektie van 7000 stuks Wie tijdens de crocusvakanlie (3 tm. 11 maartFlevohof bezoekt, kan op Flevohof ook nog meedoen met bowlen en bingo. Elke bezoeker kan op vertoon van zijn entreebe wijs elke middag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis een half uur bowlen in de bar-bowling op Flevohof. En wie is uitgebowld kan daarna gelijk door naar de gratis bitigo die tussen 16.00 en 17.00 uur plaatsvindt in het Flevohof-restaurant. Er zijn voor iedereen leuke prijzen te win nen. 0 Bijzonder zijn de bloeiende Bonsai boompjes. die in een van de tropische kassen van Flevohof te zien zijn. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Straal Voort: Postcode:Woonplaats: Dalum:Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: Schilder s Nieuwsblad, Antwoordnummer 100, 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren: 03410 -15029. (SN 842302) Op 2ATERDAG 25 FEBRUARI a s. te 09.00 uur starten wij in al onze zaken, can gaan de poorten open. dan is er voor de eerste klanten, voor de eerste kopers: 10 kopers: 3 kopers: 8 kopers: 5 kopers: I 10kopers: 10kopers: I 10 kopers: 8 kopers: 2 kopers: 3 kopers: 10 kopers: 10 kopers: 10 kopers: 2 kopers: 3 kopers: 10 kopers: 15 kopers: 30 kopers: 30 kopers: stalen heren SEIKO horloge m. band dag da. doublé OMEGA dameshorloge 6 paar oorbellen in doos m. spiegel,massief zilver gouden siavenarmband met slot nieuwste model cassette met kist edelstalen cassette 101 -delig m. kist unieke karaf met grote dop zware massief zilveren heren plaatarmband 200 aut. 258 - NU 450 - NU 40 -NU 660 - NU 940 - NU 1600 - NU 80 - NU NU 50.- 75.- 10.- 298.- 299.- 775.- 29.- 88.- 4000-NU 1690.- 4200-NU 1875.- .450 -NU 185.- .168-NU 79.- .100-NU 25.- 1900-NU 890.- 1550-NU 850.- ..45-NU 15.- .425 -NU 175.- ..48-NU 10.- ..25-NU 5.- zwaar gouden heren zakhorloge in kast zware 3 kleuren gouden armband gouden dameshorloge quartz herenhorloge doublé m. datum massief zilveren fantasie ketting zware gouden dameshorlogeband zwaar gouden herenhorloge massief zilveren armband gouden broche edelstaal 3-delig kinderbestek edelstaal klein sauslepeltje 3 kopers: gouden dameshorloge m. gouden band2600 -NU 1290.- 5 kopers: zwaar verz. kandelaar 3-arms88 -NU 39.- 10 kopers: gouden briljant ring350 - NU 168.- 3 kopers: zwaar gouden medaillon500 -NU 275.- 20kopers: massief zilveren schakelarmband75.-NU 29.- 10 kopers: doublé dameshorloge m. vaste band 198 -NU 69.- Wsnfoudvnllei Ocjteinde 95. Scherpenzeel 03497-11607. Hoofdstr 87 Veip 085-618095 Ansterdamsestraatweg 699. Utrecht 030-444040. Stationsstr 143. Apeldoorn 055-218880. Cdumbuslaan 392. Utrecht 030-884527 BOVENDIEN bi) aankoop boven de 400 - gouden oorbellen voor 1 .- bi) aankoop boven de 200 - schitterende boterschelp voor 1 .- Aankoop oud goud 19 - per gram Ook inruil oud goud en zilver Houdt u van een goedverzorgd in terieur? Van fraaie eiken betimme ringen of meer van het elegante mahonie? Van een fors herenbureau of een mooie tijdloze bank met onge ëvenaard komfort'' Bezoek dan de drijvende expositie van Buningh Interieur. Als toonaan gevende interieurspecialist met vesti gingen in Ede en Rotterdam, heeft Buningh de nieuwste ontwikkelingen van de meubelbeurzen hier bijeenge bracht. U zult ontdekken, dat ook het klassie ke interieur veel lichter en luchtiger is geworden Met de nieuwe decora teurs-collectie van Laura Ashley werd een heel aparte en speelse aankleding gerealiseerd Voor liefhebbers van een verzorgd interieur is deze drijven de expositie een unieke gelegenheid om zich van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. L bent \an harte welkom aan boord. Dagelijks tussen 13.00 en 21.00 u.; zaterdags en 's zondags tussen 10.30 u. en 17.00 u. Ligplaats: Havendijk, nabij Asbestona. VR I ZA I ZO I MA I Dl 24 I 25 I 26 I 271 28 febr.l febr.l febr.l febr.l febr. WO| DO 29 I 1 febr. I mrt. I heid is opvallend, en steekt daarmee gunstig af bij het landelijk beeld (- 7%). Alhoewel er nog steeds meer be drijven zijn geweest met een dalende omzet, te weten 33%, is de categorie met een stijgende omzet (31%) duide lijk met een inhaalmanoeuvre bezig. In 1982 was deze verhouding respec tievelijk 18% en 39%. Slechts de de tailhandelssector heeft het inflatie- tempo niet kunnen volgen: in deze handelssector was sprake van een reële omzetdaling van 2%. De regio nale exportsituatie, uitgedrukt in de buitenlandse geldomzet, is aanmerke lijk verbeterd. Gecorrigeerd naar het exportprijspeil is op de Noordwest- Veluwe de exportopbrengst reëel toe genomen met 6% (Nederland +5%). Met name is bij de kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) in de in dustrie en de groothandel de buiten landse afzet gestegen. EXPORT Het aantal exporterende bedrijven is in 1983 ten opzichte van 1982 met 18% toegenomen en bedraagt nu 19% van alle bedrijven. Het blijkt met na me de groothandel te zijn, waarvoor de buitenlandse markt steeds meer perspectief biedt. In deze sector nam het aantal exporterende bedrijven toe van 18% naar 28%. Een tegenvallende exportontwikkeling viel te bespeuren bij de regionaal dienstverlenende be drijven. Hier ging een verminderde exportanimo gepaard met een dalen de buitenlandse omzet. Net als in 1982 verkeert in 1983 20% van de be drijven op de Noordwest-Veluwe in de gevarenzone. Overigens blijken de bedrijfsresultaten zich te herstellen. Vergeleken met 1982 (36%) worden minder bedrijven geconfronteerd met een dalend bedrijfsresultaat, te weten 29%. Bij de meeste bedrijven is spra ke van een gelijkblijvend bedrijfsre sultaat. Ook de vermogensstructuur lijkt zich te verbeteren. Meer dan de helft van alle bedreven beoordeelt het rendement over het eigen vermogen voldoende. INVESTERINGEN De gesignaleerde opleving van het regionale bedrijfsleven mag zeker ook worden afgeleid uit de investerings bereidheid. Ten opzichte van 1982 is het aantal investerende bedrijven met een kwart toegenomen. Het bedrag aan investeringen is hierdoor, verge leken met 1982. met 9% gestegen. De groothandeissector liep wat dit aan gaat voorop met een stijging van 53%. Ook de detailhandel en de dienstver lening lieten zich niet onbetuigd met respectievelijk +17% en +9%. Het accent ligt nog altijd op de vervan gingsinvesteringen. Overigens met geheel onlogisch. Bij rendementsher stel zal men eerst overgaan tot ver vanging van verouderde kapitaalgoe deren. Pas bij een structurele winst verbetering zal men aan uitbreidin gen gaan denken. De ontwikkeling van de werkgelegenheid is in 1983 op de Noordwest-Veluwe iets minder slecht dan in het jaar daarvoor. Het aantal arbeidsplaatsen nam met 1% toe. De stijging van het aantal banen heeft zich uitsluitend voorgedaan bij investerende bedrijven, en dan nog in Voorvroege vogels en langslapers SPECIALE AANBIEDING met slagroom (heerlijke combinatie) Banketbakkerij-tearoom fjuKC main mo rk t rk> u loon Tel 12061 - 13015 assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660. na kantoortijd 03417 - 51071. en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken het bijzonder bij de bedrijven met uit breidingsinvesteringen. hier steeg de werkgelegenheid met bijna 5°.. Het bedrijfsleven op de Noordwest- Veluwe is voor 1984 iets minder som ber gestemd, dan men was voor 1983. Meer bedrijven verwachten een reële omzetgroei, meer bedrijven rekenen op een positief bedrijfsresultaat en meer bedrijven hebben investerings plannen. *rr m 12208" k van Bochove Bleek 1 Harderwijk ,dag en nacht i W.FOLKERS 03417 -51656 HARDERWIJK De bouwnij verheid op de Noordwest-Veluwe heeft zich veel minder slecht ont wikkeld dan in Nederland als ge heel. De omzet nam toe met iVr (Ne derland 6%). Een en ander duidt op een intensivering van de bouwacti viteiten op de Noordwest-Veluwe. De bedrijfsresultaten zijn duidelijk verbeterd. Het aantal verliesgeven de bedrijven is afgenomen. De klei ne bedrijven hebben overigens min der geïnvesteerd dan in 1982. De rendementspositie is bij de kleine bedrijven verbeterd. Het aantal werkzame personen is toegenomen. Voor 1984 wordt verwacht, dat de omzetten bij meerdere bedrijven zullen stijgen en dat de investerin gen zullen aantrekken. De ontwikkelingen in de bouwnij verheid zijn van groot belang voor de hout- en bouwmatcrialenindustric. De ontwikkelingen in de bouwnijver heid zijn van groot belang voor deze bedrijfstak. Qua omzet heeft de bouw zich redelijk positief ontwikkeld. Dit verklaart mede de gunstige omzetont wikkeling. Slechts weinig bedrijven doen aan export. Voor deze bedrijven was 1983 een goed exportjaar. De be drijfsresultaten zijn in 1983 verbe terd. Minder bedrijven leden verlies en in de vermogensstructuur trad ver betering op. Ondanks de daling van het aantal investerende bedrijven, nam de investeringssom toe Het aan tal arbeidsplaatsen s minder sterk gedaald dan in 1982. De verwachtin gen voor 1984 zijn hoopvol. Het omzetherstel m de metaalin dustrie is evident. Met name de kleine bedrijven hebben hiertoe bijgedragen. Meer bedrijven zijn exportminded ge worden: ten opzichte van 1982 kon wat dit betreft een tnename van 25% genoteerd worden. De bedrijfsresul taten vertonen een positief beeld. Minder bedrijven lijden verlies. Meer dan bij de grote bedrijven is de inves- teringslust bij de kleine bedrijven toegenomen. De werkgelegenheid is niet verder verslechterd. De progno ses voor 1984 geven reden voor opti misme. Na correctie voor prijsstijgingen blijkt, dat de reële omzet in de voe- dings- en genotmiddelindustrie zich op het niveau van 1982 heeft gehand haafd. Met name bij de kleine bedrij ven is de exportanimo in 1983 toege nomen: 71% exporteerde. Ook het ex portvolume ontwikkelde zich gunstig. In 1983 lijden minder bedrijven ver lies en blijkt de solvabiliteit te verbe teren. Het investeringsniveau is in 1983 iets minder hoog dan in 1982. De werkgelegenheid is ten opzichte van 1982 iets toegenomen. Naar verwach ting komen in 1984 minder bedrijven in de rode cijfers. De omzetontwikkeling in groothan del is in 1983 minder positief dan in 1982. De omzet daalde zelfs reëel met '/2%. De buitenlandse omzet daaren tegen heeft zich gunstiger ontwik keld; het exportvolume steeg reëel ongeveer 5'/2%. De bedrijfsresultaten vertonen tekenen van herstel. Het ei gen vermogen lijkt meer terrein te gaan winnen van het vreemd vermo gen De investeringen springen er goed uit, hetgeen een positief effect heeft op de werkgelegenheid. De ver wachtingen zijn geenszins somber te noemen. DETAILHANDEL In de detailhandcl-food zijn de om zetten op de Noordwest-Veluwe reëel gedaald met een procent. In 1983 za gen weer meer bedrijven hun omzet verminderen. De bedrijfsresultaten zijn teleurstellend. Ten opzichte van 1982 is de rendementspositie weder om verslechterd. Een lichtpuntje vor men de investeringen, die met name betrekking hadden op uitbreidingen. Mede door deze investeringen is de werkgelegenheid toch nog iets toege nomen. Voor 1984 is men uiterst som ber gestemd. In de detailhandel non-food was het verloop van de omzet in 1983 be paald teleurstellend te noemen: in reële zin zagen de ondernemers hun omzetten dalen met circa 2V4%. Door verdergaande kostenbeheersing zijn de bedrijfsresultaten iets meegeval len Evenzeer is een lichte verbetering van de rendementspositie te constate ren. De bereidheid om te investeren is in 1983 toegenomen, doch het totale investeringsbedrag is gedaald. De verwachtingen voor 1984 zijn bemoe digend. HORECA/RECREATIE Dat meer Nederlanders de vakantie in eigen land doorbrengen, heeft niet zijn weerslag gehad op de omzetont wikkeling in horeca en recreatie. Be drijven met een positief bedrijfsresul taat raken steejls meer in de minder heid. Het inves:eringspeil lag in 1983 bepaald niet hoog. De positieve ont wikkeling van de werkgelegenheid is uitsluitend te danken aan de investe ringsbereidheid van een aantal be drijven. Voor 1984 verwacht een op de vier bedrijven een omzetdaling. Voorts zullen meerdere bedrijven in de rode cijfers komen. De reële omzet in de bedrijfstak transport is in 1983 licht gedaald. De ze ontwikkeling is voor een belangrijk deel het gevolg van de stagnatie in het grensoverschrijdend verkeer De be drijfsresultaten zijn in 1983 verder achtergebleven. Ook wordt het rende ment door de meeste ondernemers nog als ongunstig aangemerkt. De in vesteringen daalden met 20%. De werkgelegenheid bleef ongeveer op hetzelfde peil als in 1982. Voor 1983 hoopt men op een voorzichtig herstel De omzetontwikkeling in de make laardij is minder negatief dan in 1982 Er is toch enige verbetering opgetre den, mede als gevolg van de daling van het rentepeil. Herstel blijkt even zeer uit het feit, dat het aantal verlie slijdende bedrijven aanmerkelijk is teruggelopen. De redelijk gunstige bedrijfsresultaten hebben een positief effect op de werkgelegenheid gehad Voor 1984 verwacht men dat het inge zette herstel verder zal doorzetten. J Tempel en H A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv He'de^seweg 64 3841 GZMdfcie"A Tel 03410 12554 42 cm groot met luier en zuigfles 14.95 normaal 19.95 NU Kerkplein 6. Harderwijk Tel 03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1