Voorwaardelijke straf na nieuwjaarsrellen ImssarI GRATIS annenkoor en Harmonie geven Oranjeconcert NOG 3 DAGEN HALVE PRIJZEN 50% KORTING abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant ADSMAN RELSCHOPPERS HEEFT UTIEK OP OPTREDEN POLITIE m m „Witte motor" strandt in sneeuw VAN BOEI JEN SPORT 1 randmeercombinatie: 31.800 LEONE Appelstrudel 1 MAAND VOLGERS Vrijwilligers met politie tegen fietsendiefstal GEURT JANSEN BAGNAY KONTAKTLENS- PRAKTIJK poortinga poel bv De laatste winter- artikelen Venters lopen tegen de lamp Lezing Hawaii Zwarte kostuums Compose Kolberts 11Q Blazers Jacks, pullovers, overhemden, jeans, pantalons in coo/ Prijswinnaars bij King Videotheek Bonte middag voor jeugd Stadsdennen BREIMACHINES SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING man SCHILDER'S NIEUWSBLAD II •••r taxi ""nodig? CHILDEKS NIEUWSBLAD hïjnt iedere maandag en donderdag Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. j: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 26 JANUARI 1984 61 e JAARGANG No 8 ZWOLLE/HARDERWIJK lagmiddag zijn de vier Har kers die waren gearresteerd i de nieuwjaarsrellen door de b politierechter veroordeeld n voorwaardelijke gevangc- if van twee weken met een roeft jd van een jaar. De hter, mr. J. C. O. M. van ^^besloot tot deze straf, omdat verhaal van de vier verdach- één (19) na elk twintig jaar •en „redelijk verhaal" vond. e Officier van Justitie, mr. E. i klonk het verhaal van de iders in de oren dan de versie e Harderwijkse politie. Hij zijn eis, na om een korte ing te hebben verzocht, terug t Ier weken voorwaardelijk plus ;n ge idboete van vijfhonderd gul- en vi or elk van de jongens. De echter bevond alle vier schul- g, oridat zij onderdeel vormden van Al rote groep jongeren die op liéuw nacht slaags waren ge- aakt r.el de politie. TweB van de verdachten gaven na floop van de zitting te kennen hoger alen aantekenen. Beiden - as de gevechten zelf geen ewell te hebben gebruikt. De twee ndere bekenden wel met stenen en rk gegooid te hebben IE GING ALS EHONDEN TEKEER ^Bierkelijk uas dat alle vier hun cat, mr. W. P. Maris, verzocht r. ■■en brief te willen schrijven aar korpschef G. Oldenhof van de mtepolitie Harderwijk. Hem en ijn wnnen worden verweten ,,als honden tekeer te zijn gegaan", I een van de getuigen tijdens het Is verklaarde. Ook de behande- en de weigering van medische tijdens het verblijf op het politie zal in de brief ter sprake ko- een reaktie op de beschuldigin- >an de jongens zegt hoofdinspec- •korpschef G. Oldenhof over de Hnteerde werkwijze: „Als er zo'n groep jongeren tot een handge- komt en ze ook nog eens stenen gooien, dan is er sprake van een uatie. Er is dan maar één moge- id. De straat leegvegen". De ;chef bevestigt het feit dat er e was van vriendelijkheden over en weer bij het zoeken naar de dader van een vechtpartij die een ander met een ketting in elkaar had geslagen. „Maar toen op dat moment die auto op z'n kant ging en ook wij werden aangevallen, was de tijd om te praten voorbij". VRIENDINNEN KWIJT Oldenhof zegt dit met nadruk om dat de verdachten steeds tegenover de rechter verklaarden getracht te heb ben een gesprek te beginnen met de agenten. „Ik vond het niet nodig dat onschuldigen, die niets met de vecht partij te maken hadden, werden ge slagen," stelde een van de vier, die als antwoord hierop een paar fikse tikken met de gummiknuppel kreeg. Tijdens het proces bleek dat de vier zich voornamelijk zorgen maakten om hun vriendinnen die ze in het strijd gewoel waren kwijtgeraakt. Reden voor hen om ondanks de waarschu- HARDERWIJK De Vrijwilli gers Centrale Harderwijk verleent medewerking aan een actie van de gemeentepolitie om diefstal van fietsen tegen te gaan. Deze actie zal plaatsvinden in februari en maart. Het is de bedoeling dat vrij willigers op een aantal plaatsen waar veel fietsen staan zoals bij voorbeeld scholen, station en in de binnenstad, de postcodes in de fietsen branden. Ook zijn er vrij willigers nodig die in verband met deze actie scholen en andere orga- nisasties gaan aanschrijven om de ze actie op te zetten en uit te wer ken. Tevens zoekt de VCH mensen met organisatorische talenten om te helpen projecten op te zetten, vooral een project om met licha melijk gehandicapten watersport te bedrijven. Hierdoor worden ook zeil- en surfinstructeurs gezocht. Inlichtingen en aanmeldingen bij de VCH Harderwijk, Bruggestraat 30, tel. 23033. Ideaal pst uk voor spuitbussen •egaler oppervlak •betere dosering •minder vermoeiend l®geen vieze handen meer 17,95 nu maar voor slechts: SCHILDERSBEDRIJF ationsstraat 27, Ermelo Telefoon 03417-52584 J. Tempel en H. A. Tempel Smeepoorienbnnk 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-1945.' Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071. en 03410 - 12129 voor oen betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken jeniet van het leven... Goud echt iets om te geven, ,de Goudvallei" u geniet uw hele leven. ILLEEN DEZE WEEK: chitterende gouden armband 3150 -NU 1675.00 ■ouden prachtige brillantring325-NU 169.00 lassie! zilveren hanger roos 45 - NU 22.50 fassief zilveren oorbellen 35 - NU 16.00 cdelstalengebaksvorkjes52.50NU 12.00 I edelstalen vruchtenlepels 52.50 NU 12.00 ASSETTES: Dit moet u zien... Het mooiste dat er is... Dit slaat alles. '--'e edelstaal GEEN 1006 - maar 595 geheel compleet met kist en de eelepels. gebakvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang, broodzaaq, sla- ouvert. 'oudhandcl /ts-w-ft c\ ,^*Jc Cmfoufivntlei Dde 95Scherpenzeel 03497-1607 Stationsstraat 143 - Apeldoorn 055-218880 'tertiamsestraatweg 699 - Utrecht 030-444040 Hoofdstraat 87 - Velp 085-618095 ■o-umbuslaan 392 - Utrecht 030-884527 •opavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp II :x)P ouc' QOud en zilver, ook inruil oud goud en zilver 19 - per gram 'ij zeggen maar weertot ziens wingen om weg te gaan, toch te gaan zoeken. Volgens de verdachten wer den ook hun vriendinnen met gum miknuppels geslagen. De twee vrien dinnen in kwestie verklaarden onder ede tegenover de rechter dat dit zo was. Een van hen zei: „Het leek wel alsof de politie een stel dolle honden aan het verjagen was, maar in feite waren zij het. die zich gedroegen als een stelletje dolle honden". MEISJES LEKEN WILDE BEESTEN Oldenhof wil niet ontkennen dat er in een dergelijke situatie ook onschul digen geraakt worden. „Maar er werd gewaarschuwd. Dit soort situaties vraagt om een harde hand". De meis jes kan Oldenhof, die de vijf andere agenten zelf aanvoerde, zich nog heel goed herinneren: „Ook die meisjes zijn tekeer gegaan als wilde beesten. Ze schopten, sloegen en krabden er flink op los. Zij gedroegen zich wat dit betreft volledig geëmancipeerd," aldus de korpschef. SCHOTEN Tijdens de rechtszitting werd ook nog gepraat over het waarschuwings schot dat tweemaal werd gelost, waarbij ook nog eens werd gericht op een van de verdachten. Een van de ge tuigen vertelde de situatie van zeer nabij te hebben meegemaakt „Die vent werd helemaal niet bedreigd door dertig man. Er stonden hooguit vier man in zijn buurt, die geen van alle werkelijk de politieman bedreig den. „Hij kon er zolangs lopen," aldus de getuige. Oldenhof reageert heel laconiek op dit verhaal. „Ik heb geen enkele reden om het verhaal van deze man in twij fel te trekken. Temeer daar het een van de meest ervaren agenten was. Als hij stelt te zijn geïsoleerd en zich genoodzaakt zag om zijn dienstpistool te trekken dan is dat zo" Over een van de verdachten, die aangekondigd heeft nog in hoger beroep te zullen gaan, wil Oldenhof nog wel het vol gende kwijt: „Die vent was niet voor rede vatbaar. In feite heeft hij ons de hele avond de handen vol werk be zorgd. Hij was zover over z'n toeren dat hij zelfs niet met één man te hou den was". Over de behandeling op het politie bureau zegt hij: „Er is wél een dokter bij geweest en de vier zijn, gegeven de omstandigheden, uiterst correct be handeld." Rechter Van Aerde zei bij de von- niswijzing zich wel te kunnen voorstellen dat de politie op dat mo ment geen zin had om nog te praten. Wel viel het hem op dat naarmate er meer politie-assistentie verscheen, „er ook meer agressie te bespeuren viel donkerstraat 25 harderwijk HARDERWIJK Dinsdagmorgen vroeg om vier uur is vlak voorbij het viaduct over de Oranjelaan een melk tankwagen van de Rijksweg afgeraakt. De bestuurder van de tankwagen, een 23-jarige inwoner uit Staphorst, raakte in een slip en zag geen kans de wagen op de weg te houden. De schade was flink, deelde achteraf de poli tie mee, doch een exact bedrag kon nog niet worden aangegeven. Wel werd in verband met de schade het kente kenbewijs van de tankwagen door de Harderwijkse politie m beslag genomen. Dc Staphorster liep lichte ver wondingen op. De tankwagen gleed na de slip schuin over de vluchtstrook de berm in. die op dat punt schuin afloopt. De ka- bine van de tankwagen die op dat moment geen melk vervoerde werd daarbij tegen de tank aangedrukt. Als ge volg van de onverwachte manoeuvres met de tankwagen zag een achteropkomende vrachtwagenbestuurder nog maar gedeeltelijk kans om de combinatie te ontwijken. Dc vrachtwagen knalde met de rechterkant tegen de melkwagen op, waarbij de schade aan de vrachtauto beperkt bleef. Dc bestuurder, een 23-jarige man uit Haar lem, raakte bij dc botsing niet gewond en kon kort daarop zijn route vervolgen. De melktankwagen moest later op de ochtend worden weggesleept. Het verkeer ondervond daarbij geen noemenswaardige hinder. HARDERWIJK De Stedelijke Harmonie en het Harderwijks mannenkoor De Veluwse Zangers verzorgen op dinsdag 31 januari een concert in het Cultureel Centrum onder auspiciën van de oranje vereniging. Aanleiding voor het geven van dit concert is onder meer het grote succes van het gezamenlijk optreden van beide koren op Koninginne dag 1983. Tevens wordt op deze wijze ingehaakt op het feit dat het 400 jaar is geleden dat Willem van Oranje „de Vader des Vaderlands" is omge bracht. In dit herdenkingsjaar wordt op diverse wijzen op deze her denking geivezen. Er komt een munt, een postzegel, een boek, enkele tentoonstellingen, een radioserie over Valerius, terwijl momenteel een televisie-serie in acht afleveringen op het scherm wordt gebracht. De plaatselijke oranjeverenigingen is gevraagd hierop in te spelen en in Harderwijk is men van mening dat dit niet beter kan worden ge daan dan middels een concert door de Stedelijke Harmonie en het Harderwijks Mannenkoor op de verjaardag van Koningin Beatrix. Kaarten a f 5,per persoon zijn in voorverkoop bij: Sigarenmaga zijn Bomhof, Nassaulaan; Sigarenmagazijn Nordbeck, MarktDro gisterij Van Heerde, winkelcentrum Stadsweiden; Schilder's Nieuwsblad, Smeepoortenbrink en 's avonds aan de zaal vanaf half acht. HARDERWIJK De politie van Harderwijk heeft vrijdag tegen twee 16-jarige Amsterdammers proces-verbaal opgemaakt, omdat ze liepen te venten met ansicht kaarten en verjaardagskalenders van Candlelight. Candlelight is een stichting die door het Centraal Or gaan voor het Inzamelingswezen als niet bonafide wordt beschouwd. De twee jonge Amsterdammers wa ren met nog een stel de kaarten en ka lenders langs de deur aan het verko pen. Omdat het voor een niet com mercieel doel besteed is. moet hier voor een vergunning worden aangevraagd bij het college van b. w. De jongens hadden deze vergun ning niet en hadden die ook niet ge kregen. omdat het Centraal Orgaan voor het Inzamelingswezen, een orga nisatie die gemeenten adviseert over organisaties, over Candlelight een ne gatief advies heeft uitgebracht. Cand lelight wil bijvoorbeeld geen inzage geven in de boeken en is vermoedelijk een zeer commerciële instelling. De politie waarschuwt de mensen tegen dit soort venters. „Zodra bij de verkoop van dit soort spullen wordt gezegd dat het gaat om een goed doel, moeten ze een ventvergunning kun nen laten zien van b. w.", aldus een woordvoerder van de politie. AMERSFOORT De Nederlandse Christelijke Reisvereniging organi seert op vrijdag 3 februari in het ver gadercentrum „De Eenhoorn" tegen over het NS-station in Amersfoort een lezing over Hawaii, aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs is vijf gulden. Beslist de moeite waard! op alle tenniskleding, alle wintersportkleding, diverse ski's en skischoenen, alle aerobic- en badkleding, regenkleding, ver schillende modellen sport- en voetbalschoenen, diverse rac kets enz. div. maten OOQ met vestnu £w«9i~ Van Gils QAQ 3-dlg.nuv.a. VanGilsnuv.a. I Iwi* zuiver 1 OQ t scheerwolnuv.a. I09a™ met kortingen van I U tot «JU 10 EKSKLUSlEVt HERENMOOES 1 TELEFOON 03410-14343 DONkERSTRAAT 28 HARDERWIJK HARDERWIJK In de King Vi deotheek in de Smeepoortstraat zijn onlangs drie prijzen van een aktie uit gereikt. De hoofdprijs bestond uit het gratis huren gedurende één jaar van videofilms. De gelukkige winnaar is fam. Brokken, Kievietmeen 135. De tweede prijs, zes maanden gratis hu ren, gaat naar fam. Ernsten. Kol- thomseweg 12 in Putten, en de derde prijs heeft fam. Van 't Klooster. Broeklaan 21, gewonnen. King Video theken BV, een Nederlands/Ameri kaanse keten van videotheken, wil met deze prijsuitreiking de enorme groei van de videomarkt in Nederland vieren. Eind 1984 zullen er ongeveer een half miljoen videorecorders in de Nederlandse huiskamers staan. HARDERWIJK De Wijk- vereniging Stadsdennen orga niseert woensdag 1 februari een „bonte middag" voor de kinde ren en door de kinderen. Alle kinderen die denken dat ze iets kunnen wat een ander niet kan, mogen dit laten zien. Zoals play back, imiteren, zingen, muziek maken, jongleren, goochelen of met de oren flapperen. Het geeft niet wat je doet, als het maar leuk is. En je kan er ook nog een prijs mee winnen. De jongens en meisjes kunnen zich opgeven door een van de volgende telefoonnummers te draaien: 20101, 20051, 17825. Aanmelden kan ook op woens dagmiddag in de Kiekmure. De bonte middag begint om half twee in de Kiekmure en na tuurlijk komen alle vaders, moeders, opa's, oma's, broers, zussen en vrienden kijken. Ook andere belangstellenden mogen komen. topkwaliteit uit Zwitserland, diverse ty pen o.a. met ponskaarten en computer- 0 systeem. Instructielessen gratis. Ook S breicursussen mogelijk. Voor demonstralies en/ot folders kunt u bellen 03417-51758. Jannie van Dalen, Passap-dealer, Sperwerhof 6. Ermelo. MOOOOSOSOOOCOSSSOSCCeOOOCi: W. FOLKERS 03417 -51656 Voor vroege vogels en langslapers SPECIALE AANBIEDING warm aanbevolen stukje (voor 6 personen) Banketbakkerij-tearoom wze markt -noMouIaan Tel. 12061 13815 Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voorl Straat: Postcode:Woonplaats: Datum:Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: Schilder's Nieuwsblad, Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhu H.erde^seweg 64 3841 G2 Harderw'; Tel 03410- 12554 W #"12208" k van fiochove Bleek 1 Harderwijk ^Jag en nacht i B.A. Face Amy Murdock Hannibal Kerkplein 6 - Harderwijk Tel. 03410-12985

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1