Bioscoop misschien terug in Harderwijk j 6,25 j keiler: VOLGERS GRATIS Nieuwe Harderwijker Courant i NIEUW! FP Zaterdag verkiezing sportmensen 1983 Thorbeckelaan dicht voor autoverkeer EE E! 0 20.- abonneer u nu Gevulde boterkoek randmeercombinatie: 31.800 keukencentrum fgRTTD b.v. taxi - nodig? plastic tochtstrip 6 meter van 7,95 voor MI GEURT JANSEN BAGNAY Tri m loop Henk Bilderbeek Jeannette de Boo Nog meer arrestaties na rellen Alles bij elkaar... de Goudvallei het hele jaar, goud voor leuke prijzen... en nu bewijzen. Goudhandel WIJ hebben supervoordelige sliowroomkenlcens voor u 100% vaderlandse Keiler- kwaliteit, dus inklusief 5 Jaar fabrieksgarantie SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING poortinga poel bv Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. brink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. MARINUS JANSEN Dol-dwaas j/uiyy i'J KONTAKTLENS- PRAKTIJK Zwarte kostuums Composé Kolberts 11Q Blazers Jacks, pullovers, overhemden, jeans, pantalons in cn 0/ GROTE SLAPPE BABYPOP spel I hobby SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 MAAND SCHILDERS NIEUWSBIAD 'erschijnt iedere maandag en donderdag itgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. lureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 12 JANUARI 1984 61e JAARGANG No4 HARDERWIJK Er is een ans dat Harderwijk binnen af- enbare tijd weer een bioscoop rijgt. Nadat De Stadshal vorig ajaar wegens faillissement oest worden gesloten heeft de mecnte kontakt opgenomen iet bioscoopexploitanten over bouw van een nieuwe bio- oop in de binnenstad. De onderhandelingen met een gega- gde, die meerdere bioscopen exploi- ert in de regio, verkeren in een ver vorderd stadium en kunnen naar rwachting eind van deze maand orden afgerond. Tijdelijk zou weer :n bioscoop kunnen worden onder bracht in de leegstaande Stadshal, te voorkomen massaal naar nersfoort, Apeldoorn, of Zwolle an, waardoor „de loop er helemaal traakt," voor een bioscoop in Har- irwijk. Het is nog steeds de bedoeling dat e Stadshal wordt afgebroken, in ïrband met de geplande woning bouw langs de Doelenstraat. Momen teel heeft op het stadhuis een herbe zinning plaats op het beleid, dat is vastgelegd in de in 1979 verschenen nota Binnenstad. Een en ander zal worden besproken in de raadsverga dering van maart. Daaraan vooraf gaand wordt een overleg- en inspraa kronde gehouden. HORTUS Gezien het ontwikkelingstempo van de woningbouwplannen en de herbe zinning op de nota Binnenstad, kan De Stadshal in ieder geval tot septem ber '84 als bioscoop in gebruik blij ven. Een verzoek van het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk Harderwijk, om De Stadshal te mogen huren voor aktiviteiten van het jonge rencentrum De Hortus, is door burge meester en wethouders afgewezen Het college wil het gebouw niet aan deze stichting verhuren om de nodige „speelruimte" te houden in de nog lo pende onderhandelingen met bio scoopexploitanten. Langs de Doelenstraat, op de plaats van De Stadshal (midden) en het par keerterrein worden ongeveer dertig woningen gebouwd. Er zijn plannen voor een nieuwe bioscoop, op een andere plek in de binnenstad (foto Ben v. d. Belt). Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon asurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv W WI220 van f3ochove Bleek 1 Harderwijk dag en nacht i <3ie>fjeC^ 1 I SCHILDERSBEDRIJF Stationsstraat 27, Ermelo Telefoon 03417-5 25 84 ERMELO Zaterdag 14 januari wordt er weer een trimloop gehou den in Ermelo. Om twee uur 's mid dags kan bij kamphuis „Fijn-oord" aan de Drieërweg gestart worden voor vier afstanden en wel 2, 5, 10 en 21 km (halve marathon). en worden door Rien de Boo gelukgewenst met hun voorgenomen huwelijk HARDERWIJK In de eerste helft van deze week zijn zes jon gens aangehouden, die door de politie worden verdacht in ver band met het op z'n kant zetten van een politiewagen tijdens de nieuwjaarsrellen in de Har- dcrwijkse binnenstad. Drie van hen hebben inmiddels bekend, de andere twee blijven ontken nen, de zesde is nog niet ver hoord. Al kort na de rellen met nieuw jaarsnacht had de politie aange kondigd de daders van deze aktie, die het begin inluidde van de rel len, te zullen aanhouden. Afgelo pen maandag werden de eerste twee jongens opgepakt en 's mid dags in verzekerde bewaring ge steld. Dinsdag werden 's ochtends een en 's middags nog twee jonge lui opgepakt, die werden verdacht van openlijke geweldpleging en vernielingen. Ook zij werden ver hoord, waarbij de eerste eveneens bekende. De andere twee bleven ontkennen en konden nog dezelfde middag naar huis terug. Bij het sluiten van deze editie werd zo juist nog een verdachte opgepakt. Of ook deze man iets te maken heeft met de vernielingen kon de politie toen nog niet meedelen. De jongens die zijn aangehouden va riëren in leeftijd van veertien tot twintig jaar. Overigens verwacht de politie nog enkele anderen te zullen aanhouden om verhoord te worden. Alleen deze week: gouden oorbellen brillant390 -NU 188.- heel mooie gouden dameshorloge zware kast 728 - NU 398.- massief zilveren miniatuur (zolang er is)175-NU 79.- massief zilveren choker (halsketting Zeeuwse knop)128 - NU 55.- CASSETTES: Juist in cassettes zijn wij het goedkoopste en grootste keus. Cassette edelstaal GEEN 1006.- maar 595 -, geheel compleet met kist en de theelepels, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, sla- couvert. ^mfourh'nllei" "TL' Oostemde 95 - Scherpenzeel 03497-1607 Stationsstraat 143 - Apeldoorn 055-218880 Amsterdamsestraatweg 699 - Utrecht 030-444040 Hoofdstraat 87 - Velp 085-618095 Columbuslaan 392 - Utrecht 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeel en Velp Inkoop oud goud en zilver, ook inruil oud goud en zilver 19 - per gram Zo ziet u maar weer... de Goudvallei die is er voor u ERMELO Putterweg 10 Tel 03417-56190 W. FOLKERS 03417 -51656 Voor de vroege vogels zaterdag SPECIALE AANBIEDING Banketbakkerij-tearoom assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken HARDERWIJK Zater dagavond wordt voor de eer ste maal in Harderwijk de sportploeg, de sportvrouw en de sportman van het jaar be kendgemaakt. Op initiatief van de sportraad werd onder leiding van de voorzitter van die sportraad en wethouder van sportzaken, de heer J. de Groot, een commissie ge vormd, die aan de hand van de aangemelde kandidaten tot de uiteindelijke verkie zing kwam. Ondanks het feit, dat deze verkiezing voor de eerste maal in Harderwijk wordt gehouden, was het aantal kandidaten groot te noemen. De namen werden ingediend door de diverse verenigingen die daarvoor benaderd waren door het bureau Sportzaken. De sportverkiezing, in sporthal De Sijpel, is verpakt in een pro gramma, waaraan de muziekvere niging Kunst Na Arbeid uit Hier- den, Sportschool Iedema en gym nastiekvereniging Olympia hun medewerking verlenen. Om 19 15 uur speelt eerst Kunst Na Arbeid uit Hierden. waarna om 19.30 uur de officiële opening plaatsvindt, door de wethouder van sportzaken, de heer J. de Groot. Om 19.40 uur wordt er een demonstratie aerobic-dancing ge geven, door sportschool Iedema, waarna om 20.00 uur de bekend making van de sportploeg van het jaar volgt. Voor die verkiezing komt een zestal ploegen in aan merking: de herenploeg van atle tiekvereniging Spero, het dames team van zaalvoetbalclub De Min- nebreurs, de waterpolo heren van De Woelwaters, de junioren van DCH, Tour Club Harderwijk en WOG. Om 20.15 uur geeft de gymnas tiekvereniging Olympia een de monstratie, waarna om 20.30 uur de bekendmaking volgt van de sportvrouw van het jaar. Voor die verkiezing werden voorgedragen voetbalster Bep Timmer, tennister Caroliene van Kesteren, trimster Diana Zwart en Thea Limbach, uit de damesschaatskernploeg. Na de bekendmaking van de sportvrouw van het jaar volgt om 20.45 uur weer een optreden van Kunst Na Arbeid uit Hierden. Om 21.15 uur volgt dan de be kendmaking van de sportman van het jaar, met als kandidaten, tur ner Remco Brussard, jeugdvoet baller Marco Roelofsen, geweer- schutter F. J. van Lingen, wielren ner Wim van Dompseler en W. van Nijhuis. Om 21.30 uur wordt deze sport avond afgesloten met een zaal voetbalwedstrijd tussen een team van de ambachtelijke slagers uit Harderwijk en het team van „De Wortels" van de familie Foppen. Beide teams zullen gekostumeerd spelen. PROMINENT Het programma wordt aan el kaar gepraat door de bekende mi- crofonist Jan van Ommen uit 't Harde, die in Harderwijk vooral bekend is door de wielerdriedaag- se van Harderwijk, de Ronde van Hierden en de aankomst van Olympia's Ronde van Nederland. De bekers aan de winnaars zullen ongetwijfeld door een prominent op sportgebied worden uitgereikt, alleen is de naam daarvan nog niet bekend. Getracht zou worden Piet Schrijvers te strikken en/of de bekende oud-Harderwijker Leen Pfrommer. In hoeverre deze bei de sportmensen elders verplich tingen hebben was nog niet be kend. De sportavond wordt muzi kaal begeleid door de Dark Street Big Band van de familie Bunschoten uit de Donkerstraat. Het publiek heeft gratis toegang. Uw installateur ERMELO. Putterweg 12, tel 03417 - 51344* Taxeren, bemiddelen bij aan- en verkoop, hypotheken en verzekeringen, hij doel hel allemaal, onafhankelijk, vlot en vakkundig, ook voor u' Makelaar - Beedigd taxateur (lid NVM) Oranjelaan 8. Harderwijk, tel 03410-19177 ERMELO bij Koops Couture aan de Wethouder Rikkerslaan is het tijdens de opruiming een drukte van belang. ALLE, maar dan ook ALLE restanten van de kostbare wintermodellen gaan voor dol-dwaze prijzen van eigenaar verwisselen. Kwaliteitsmode kopen en gelijk veel geld verdienen kan nu!!! Zo kunnen snelle mensen kor tingen verdienen die oplopen van 20 tot zelfs 80<t>. Wat te denken van de volgende aanbiedingen: alle zuiver wollen ..buitenpakken", in flanel, vis graat of ruitdessin zijn nu geprijsd voor slechts 298.-, Gemaakt van een zeer luxe kwaliteit dunne merino wol zijn de Italiaanse japonnen van een zeer bekend modemerk te koop voor de prijs van 398.-. Deze japon nen waren tot voor kort nog 1000 - Van het topmerk NIENDORF hangt er nog een prachtige crêpe japon, met echt leer afgezet, van 835 - voor 498.-. Een superelegante cocktailjapon met feestelijk lurex kostte 669.- en gaat weg voor 298. Al voor 98 gulden kan men de gelukkige bezitster worden van een zuiver scheerwollen japon. De ou de prijs was 498.-. Ook de wintermantels zijn gigan tisch afgeprijsd. Hartverwarmende zuiver wollen mantels zijn er dan ook al voor 298.-. De reversible (2-zij- dig draagbaar) regenmantels gaan weg voor halve prijs. De grootmees ter RIMARC zorgt weer voor een ech te sensatie. Van hem hangt er nog een magnifiek deux-pièce. De koopster verdient in één klap maar liefst 600 gulden en betaalt niet meer dan 400 gulden. Voorts veel aanbiedingen in rokken, blazerjasjes, zuiver lamswol len truien, bodywarmers van echt wolfsbont maar ook zuiver zijden blouses van 350.-voor 98.-. En. u weet het, de naam van deze ex clusieve modesalon staat borg voor een hoogwaardig kwaliteitsprodukt van de beste modemakers van Euro pa. Tf HARDERWIJK De aansluiting van dc Thorbeckelaan op de Deven- tervveg wordt op korte termijn afge sloten voor autoverkeer. Het een richtingverkeer op de Thorbecke laan is dan niet langer nodig. Fiets- verkeer is weer in beide richtingen mogelijk. De dienst gemeentewer ken hoopt binnenkort door middel van eenvoudige wegafsluiting en markering de nieuwe situatie vorm te kunnen geven. De afgelopen tien jaar is regelmatig gesproken over de problemen van het verkeersaanbod en de verkeersafwik keling op de Thorbeckelaan. Deze verbinding tussen de wijken Twee- lingstad en Stadsdennen, over het spoorwegviaduct Zandlaan, heeft tot nog toe eenrichtingverkeer, voor alle weggebruikers. Verzoeken om de Thorbeckelaan voor fietsers in twee richtingen open te stellen werden in het verleden, op advies van de politie, afgewezen. Dit in verband met een gevaarlijke situatie die hierdoor zou ontstaan bij de Deventerweg. Boven dien zouden fietsers ter hoogte van de Mercedes-garage aan de Thorbecke laan ook in de verdrukking komen, omdat de auto's, die hier geen tegen liggers verwachten, geneigd zijn de binnenbocht te nemen. Verder werd gewezen op de ongewenste situatie op de Deventerweg, ten gevolge van het afslaande autoverkeer, en de onrust in de wijk door sluipverkeer. RONDWEG Een en ander leidde, bijna vijf jaar geleden, tot een advies van de com missie openbare werken en verkeer, om de Thorbeckelaan aan de kant van de Deventerweg geheel voor auto's af te sluiten. Burgemeester en wethou ders stelden een beslissing hierover uit tot na het gereedkomen van het Voor auto's is de Thorbeckelaan vanaf de Deventerweg voortaan ge sloten. Fietsers mogen doorrijden viaduct Zandlaan. Daarna werd be sloten de effecten af te wachten van de nieuwe rondweg S7. Deze weg is nu alweer ruim een jaar in gebruik. Uit tellingen blijkt dat het verkeer op de Thorbeckelaan in 1981 ongeveer 1250 motorvoertuigen per etmaal be droeg. In 1983 was dit verminderd tot 700 per etmaal. Op de Deventerweg was de verkeersintensiteit in 1981 11.500 motorvoertuigen per etmaal. Een jaar later was dit met bijna de helft teruggelopen, te weten 6500 voertuigen per etmaal Verwacht wordt dat na het gereed komen van de woningbouw in dc toe komstige wijk Frankrijk dc druk van het sluipverkeer via dc Thorbecke laan alleen maar zal toenemen. Daar om hebben B. cn W. ingestemd met een ambtelijk advies om tot afsluiting van dc Thorbeckelaan voor auto's bij de Deventerweg over tc gaan. J Tempel en H. A, Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur div. malen OOQ mei vest..nufcOSJ»™ Van Gils Q A.0 3-dlgnu v a Van Gilsnu v a. I 19a zuiver 1 QQ scheerwolnuv.a. I met kortingen van I U tot wil 10 TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK De bekende van 29.95 een week geldig w Kerkplein 6. Harderwi|k. Ter 03410-12985 specialist in modelbouw ■f 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Voorlf Straal:t PostcodeWoonplaats: Datum Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan840112) Schilder's Nieuwsblad, Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren: 03410 -15029. p.. J* '••••••••••••••••••••••••••••ij

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1