Vijf broers geslaagd voor zwemexamen Kinderzegelverkoop weer van start 18 nov. intocht POMP KLAAR VERZEKEREN 'Komt U ook deze week in GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" Geld nodig? 03410-14423 Jansens BR0EKHUIS- 0PEL B.V. St. Nicolaas In Ermelo G. J. Nout en Zonen Nieuwe Harderwijker Courant V WIE WIL HARDERWIJK RUIMTELIJK ORDENEN? modehuü TzLLE VERLICHTING NODIG? v.d. BOSCH /acht nog één week.. van der Gronden A Él APPELBEIGNETS Beroep aangenomen Twee ernstig gewonden Ontvangst 2 uur Nieuwe Gemeentehuis [brink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. Verhuizingen - transporten VERSTEEG randmeercombinatie: 31.000 Let In BMW en MAZDA Eén naam Twee speciaalzaken Kom eens bij kijken uw off Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. beveiligingstechniek inbraak-alarminstallaties 055-251936 MET DE FEESTDAGEN VOOR DE DEUR... HEEFT „DE GOUDVALLEI" DE PRIMEUR. GOUD VOOR LAGE PRIJZEN... DAT IS WAT „DE GOUDVALLEI" WIL BEWIJZEN. dag gereed crediet man Burgemeester Veen deed eerste koop Uw off. Opel dealer Ermelo e.o. GM Kb HARDERWIJK Dinsdagmorgen is de stadspomp op de Markt geplaatst. De pomp wordt door de winke liersvereniging Binnenstad aangeboden aan het ge meentebestuur en zal zaterdagmiddag om half drie worden onthuld door Sint Nicolaas, samen met burge meester Van Boeijen. Hotel-Café- Restaurant „De Spreng" Putten kerst-diner dansant Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. Wij hebben de Alfa dleU zoekt CHILDERS NIEUWSBLAD L/erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 16 NOVEMBER 1978 - 55e JAARGANG NO. 89 Ttl. 08779-433 (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- j theken. financieringen en -** pers. leningen nva - assurantieadviseur (Advertentie) r... Mn POST B ROMANTICA KANTOOR MARKT Promenade Devenlerslraal 6 lel 055-212352 Bruidshuis - Modehuis (Advertentie) Luttekepoortstraat 11 (Advertentie) met het kiezen van uw nieuwe sieraad, horloge of klok! Vrijdag 24 november openen wij op feestelijke wijze onze nieuwe zaak. Een feest, dat gevierd gaat worden met veel (onkelend voordeel vooru! Dus, nog één week... en u bent van harte welkom bij donkerstraat 17 - harderwijk tel.:03410-15710 HARDERWIJK De ge meente Harderwijk is op zoek naar burgers die een bijdrage willen leveren aan het bestuur, door zitting te nemen in de kom missie ruimtelijke ordening. Deze kommissie, onder voorzit terschap van wethouder J. de Graaf, bestaat momenteel uit zes gemeenteraadsleden. Voor heen maakten burgers ook al deel uit van de kommissie, maar nu zijn er niet voldoende kandi daten. Er is plaats voor vier burgers, die als volwaardig lid deelnemen aan het werk van de kommissie. De kommissie heeft tot taak bur gemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd advies te geven over zaken van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de woningbouw. De vergaderingen zijn ongeveer één keer per maand 's avonds. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een aandeel zullen hebben in het belangrijke werk van de kommissie. Dit op grond van hun betrokkenheid bij het maatschap pelijk gebeuren in de gemeente Harderwijk en hun kennis of be kwaamheid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Aktiviteit op politiek gebied is voor dit werk niet vereist. De personen worden benoemd door de gemeenteraad, op aanbeveling van burgemeester en wethouders. (Advertentie) Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) TREVERILAAN 6, APELDOORN HARDERWIJK In De Drie Wellen deed zich zaterdag het biezon- dere feit voor dat vijf broers slaagden voor het zwemexamen. Bertus (35), Gerard (die deze dag 34 jaar werd), Nico (31), Tonny (27) en Theo (22) Zalm sleepten het B-diploma van de KNZB in de wacht. De vijf gebroeders Zalm, die zich nu als een vis in het water voelen, be haalden nog maar twee maanden geleden het A-diploma en na slechts enkele lessen deden zij opnieuw met goed gevolg examen. Het diploma werd hen uitgereikt door de heer H. van Assen uit Ermelo, die als afge vaardigde van de KNZB aanwezig was. Voor het zwemexamen slaagden alle 92 kandidaten, te weten 57 voor A en 35 voor B. De verrichtingen werden beoordeeld door de heren J. Lassche en F. de Jong. De namen van de ge slaagden zijn: A-diploma: E. Wagenaar-Groenen dijk, G. Peters-Draayen, B. Hop, B. Visscher, Oscar v. Zanten, Nicolaas Kok, Martijn v. Paassen, Casper v. d. Velde, Jan Lezwijn, Sjoerd Lezwijn, Marco v. Steenis, Jeroen Jousma, Gerda Petersen, Jolanda Janssen, Harry Hop, Mare Schaverus, Ronald Elbertsen, Iwan de Fluiter, Robert Beumer, Suzan Vet, Joseph Baars, Francais v. d. Hooft, Remco v. d. Veen, Diana Doornhof, Tamara v. Domburg, Heidi ten Hove, Christel Nienkemper, Jacqueline Nienkemper, Judith Nicolai, Marian Bredeweg, Klaas Hotsma, Janneke Vogelsang, Eric de Groot, Jaap Hop, Sandra v. Ark, Wilbert Megens, Trees Schoon- derbeek, Wilma Korthout, Henk Bouw, Gerrit Bunschoten, Femke Hellingman. Isabel Munoz, Hyon Eg- gink, Laurens Sloot, Peter Merts, Lie- selotte v. Mierlo, Johnny Linssen, Marina Klein, Gertie Hofman. Karen Faber, Tanja Maessen, Richard Wolfs, Marina v. Keulen, Alexander Bremer, Arry Foppen, Moniek Spaan, Harry-Jan de Vries.. B-diploma: H. v. d. Mark, Theo (Advertentie) (Advertentie) Gouden dameshorloge 98.- 108.- Verlovingsringen 3 mm p. paar Gouden ketting 39.- 69.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Gouden armband98.- 398.- Gouden damesring79.-128.- 98.- Zaanse klokken Friese staartklok Herenhorloge Jongens/meisjeshorloge 139. 198.- 444.- 39.- 88.- 29.- CRATIS. ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol Beschenk. ALLEEN DEZE WEEK: Mooie gouden armband massief 1050. Gouden granaatrlng en ook nog heel erg mooi178. Schitterende massief zilveren choker (halsketting) 168. nu 888.- - nu 98.- nu 88.- Schltterend tafelbestek met mes 48.-nu 13.- (zolang de voorraad strekt) CASSETTES: DAT IS EEN HOOFDSTUK APART... ONGEKEND ZOVEEL MODELLEN. Cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt U geheel GRATIS de: thee lepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het mo del kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar In het hard-pleet 100. Oostelnde 95, Scherpanzeel, 03497-1607; Statlonsstr. 143, Apeldoorn, 055-218880; Amster- damsestraatweg 689. Utrecht, 030-444040; Hoofdstraat 87, Velp, 085-818085; Columbuslaan 382, Utrecht, 030-884327. WIJ ZIJN DE ENIGE DIE U VOOR GROOTHANDELSPRIJS KUNNEN LEVEREN - ALLES 14 KARAAT GOUD. Groots zijn de enorme kollekties zowel In horloges, armbanden, klokken, kettingen, broches, hangers, sterrenbeelden, wekkers, vaasjes enz. enz. Het Is teveel om op te noemen. Bij ons kunt U vrijblijvend rondkijken...daarom zegt men ookde GOUDVAL- LEI"...die Is er voor U...tot ziens. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. SPECIALE FEESTAANBIEDING: om de Sinterklaas drukte vast een beetje te spreiden. 6 schit terende theelepels 39.- nu 10.-, massief zilveren slavenarmband 49.- nu 24.- en ook zolang de voorraad strekt. Zalm, G. J. Zalm, H. G. J. Zalm, Tonny Zalm, D. J. J. Zalm, R. v. Eck- Hanneszen, Dick v. d. Mars, Marcel Eringaard, Hans Lubbersen, Henk- Jan Oldewarris, Kars Karssen, Pau- lien Hellingman, Annette v. d. Put ten, Marcos Claver, Erik Aartsen, Martijn v. Boven, Marcel Christ, Wil- co ten Wolde, Astrid v. Soomeren, Annegreeth Verhoef, Eric Molenberg, Lizette Smit, Babette Kersten, Ro- bert-Max Maaskant, Monique Kort man, Dick Verwijs, Dikky Reijerse, Evelien de Boer, René v. d. Hazel, Christel Poorter, Coen Floos, Marian ne Spijkerboer, Aimée v. Munster, Marry Mul. Advertentie elk bedrag in lop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet (Advertentie) Deze week Onze welbekende markt-naaaulaon Tel. 12061 - 13815 ERMELO In het postkan toor startte dinsdagmorgen de actie 1978 van de kinderzegel en wenskaartenverkoop. Namens het Ermelose comoté heette mevrouw Van Kleef de aanwezigen hartelijk welkom. Ze zei het zeer op prijs te stellen, dat burgemeester Veen zich weer bereid had verklaard deze actie in het postkantoor te op enen en de eerste inkoop te doen. De afbeeldingen op de postzegels tonen aan, dat deze 51ste actie een bijzondere is. De schooljeugd is er namelijk dit jaar voor de dertigste maal op uitge trokken voor het plaatsen van zegels en wenskaarten. De actie van de schooljeugd is ook van grote betekenis en levert elk jaar een zeer groot be drag op. GOUDEN OPBRENGST De „gouden" actie van 1978 had in haar geheel ook een „gouden" op brengst en bracht landelijk f 10.250.000,op. De verdeling van de gelden had, naar gebleken is, het vorige jaar niet ieders goedkeuring. Men moet wel bedenken, dat zo'n groot bedrag over zeer vele aanvragen verdeeld moet worden en dan is het bijna ondenkbaar, dat elke gift ieders goedkeuring heeft. Voorop staat bij elke gift het wel zijn van het kind. Wie meer over de verdeling van de gelden weten wil, kan bij het comité een boekje ter inza ge krijgen. De actie, die het plaatselijk comité gehouden heeft bij de bedrijven, de middenstand, et cetera, bracht f 12400,op. Mevrouw Van Kleef dankte ook de directie van het post- HARDERWIJK Ds. H. G. de Winkel sinds 13 december 1970 predi kant van de Baptistengemeente te Harderwijk, heeft een beroep aange nomen naar Nieuw-Buinen. HARDERWIJK Bij een verkeersongeval woensdagmid dag op de Leuvenemseweg zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Een personenauto met een gesloten aanhangwagen verloor de kap van zijn aanhanger. Enkele auto's konden op tijd stoppen of voor het obstakel uit wijken, maar de bestuurder van een militair voertuig had dit te laat in de gaten en moest op zijn remmen gaan staan. Al glijdende belandde deze wa gen op de linkerrijbaan waar hij in botsing kwam met een tegenligger. De bestuurster van deze auto, mevr. E. W. C. U.-F. uit Garderen evenals een mede-inzittende werden ernstig gewond overgebracht naar het Piusziekenhuis. kantoor voor haar medewerking door weer ruimte ter beschikking te stellen vooreen stand. Burgemeester Veen sprak zijn grote waardering uit voor het werk van het plaatselijk comité, dat jaar-in-jaar- uit deze zegel- en kaartenverkoop weer regelt. Dat vereist een hele orga nisatie! Als eerste sloegen burgemeester en mevr. Veen vervolgens een partijtje zegels en kaarten in. Ook de gemeen tesecretaris, de heer Den Besten en de wethouders Balvers en Vellekoop wa ren aanwezig. Zij volgden het goede voorbeeld van burgemeester en me vrouw Veen. Zo kwam de verkoop al dadelijk opgang. Ten slotte de verkoopstands en -tij den. Het postkantoor: 14 nov. tot en met 29 december; „De Baanveger": 27 nov. tot en met 1 dec.; „De Croon- enburgh": 27 nov. ('s morgens); „De Dillenburg": 30 nov. ('s morgens); „Salem": 6 dec.; Albert Heijn: 7 tot en met 13 dec.; „Boni" (Zuid): 7 tot en met 9 dec.; „De Spar" (West): 7 en 8 dec. Advertentie) OPEL Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) «PÉflllSP^ De antiquair Henri van Ommeren uit de Hondegatstraat slaagde er afgelo pen zomer na veel moeite in de pomp op de kop te tikken Deze lag in brokstuk ken bij een dumphandelaar, ergens in Zuid-Holland Voor zover kan worden dateert de pomp van eind 18e, begin 19e eeuw. Hij is afkomstig uit een dorpje in de Franse Jura. Vroeger heeft op de Markt altijd een pomp gestaan, maar deze moest wijken voor het toenemende verkeer. Dankzij de winkeliersvereni ging is dit oude stadsbeeld nu hersteld. Uiteraard geeft de pomp ook water. Hiervoor moet op een knop worden gedrukt. De zwengel is vastgezet, om ver nielingen tegen te gaan. (Advertentie) Beide Kerstdagen RESERVEER TIJDIG! .Bel 03418-1432 en u ontvangt menu en reservering! (Advertentie) Uw installateur; ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. (Advertentie) Handelsweg 6-8 PUTTEN. rï "M. (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond-en cocktailkleding bruidsmoedei kleding MODEHUIS ^^taUonsM^a^^^rmel^ 034W^^^^J| (Advertentie) (Advertentie) Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1