ZONNIG OKTOBER Luxor kleuren tv MINISTER VVD Si HARDERWIJK NIEUWE BLOEMENZAAK IN SMEEPOORTSTRAAT FoteFeest in de Hema: Komt U ook deze week in VERZEKEREN WETHOUDER BRONS VOOR RAAD VAN STATE: Nieuwe Harderwijker Courant BROEKHUIS- OPEL B.V. Demonstratie 'De Dolfijnen GARAGE FOPPEN Ook voor u straks een kleurenfoto van uw kind Hülsta woonwanden GARAGE FOPPEN randmeercomblnatle: 31.000 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk. Ermelo e.o. „Gekruide" avond tuinliefhebbers Bakuwel Geen licht in mist Autodieven aangehouden Drs. G. M. V. VAN AARDENNE «.DE KIEKMURE", Tesselschadelaan 1 te Harderwijk. Aanvang 20.00 uur Zware schade is: Garagebedrijf] H. Broekhuis B.V. Bromfietser gewond DRAAD OVER WEG GESPANNEN SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Vele gelukwensen voor eeuweling ERMELO/DEN HAAG Wethouder D. Brons heeft donderdag in een hoorzitting voor de Afdeling Recht spraak van de Raad van State toegegeven dat het colle ge in 1976 „zonder twijfel ten onrechte" een bouwver gunning heeft afgegeven. Het betrof een vergunning voor het bouwen van een diepvriescentrum aan de Fok ko Kortlanglaan van de firma B.V. P. van de Mheen. Met deze uitspraak verliet de wethouder het eerder in genomen standpunt van het college van burgemeester en wethouders, dat er ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan „'s Heerenloo" een aantal afwijkin gen was in het bouwplan. JAARSMA INTERIEURKUNST LADA-ZASTAVA SCHILDERS NIEUWSBIAD rC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 MAANDAG 16 OKTOBER 55E JAARGANG NO 80 (Advertentie) Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 HARDERWIJK Ter gelegenheid van de zwemvierdaagse zal de kano vereniging ,,De Dolfijnen" woensdag avond vanaf 18.30 uur een demonstra tie geven. Dit evenement, dat in het overdekte zwembad „De Drie Wel len" gehouden wordt, is voor iedereen vrij toegankelijk. (Advertentie) (Advertentie) HARDERWIJK De vereniging De Tuinliefhebber houdt dinsdag 17 oktober een bijeenkomst in restaurant Tima aan de Oranjelaan (aanvang 19.45 uur). Mevrouw H. E. Caspars uit Rijswijk zal spreken over het on derwerp: „Kruiden in natuur en kui tuur". Door de eeuwen heen zijn krui den gebruikt voor genezing van ziek ten en voor smaakverfijning van het eten, zodat hierover heel wat te ver tellen is. met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theker, financieringen en pers' len'n9en X# nve-assurantieadviseur 100-jarige Emmers vol bloemen op de stoep vormen een blikvanger voor De Lanteerne. (Advertentie) HARDERWIJK Het afgelopen weekeinde heeft de politie 19 over tredingen gekonstateerd, wegens het niet voeren van verlichting of onjuiste verlichting bij dichte mist HARDERWIJK Na intensief speurwerk kon de politie donderdag de twee verdachten aanhouden, die in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 september werden be trapt in een gestolen auto. Het tweetal nam toen, door de Friese gracht over te zwemmen de benen, na een wilde achtervolging, waarbij zij twee politieauto's ramden. Het bleken de 16-jarige E. A. L. en dc I7-jarige J. R. R. E. T., beiden uit Lunteren. Zij zijn ingesloten. De minister van Economische Zaken, spreekt op woensdag 18 oktober aanstaande in De minister zal spreken over de actuele economische problematiek en de effecten daarvan op de staatsbegroting 1979. leder is van harte welkom. „Bouwvergunning ten onrechte afgegeven" HARDERWIJK Op de Ceintuur baan ter hoogte van het Flevo-viadukt had zaterdag een aanrijding plaats tussen twee personenauto's, bestuurd door J. L. uit Santpoort en J. C. t. H. uit Houten. Bij het nemen van een bocht naar rechts kwam eerstge emde op het weggedeelte voor het tegemoet komend verkeer. Beide voertuigen werden bij de botsing zwaar bescha digd. BELEID HARDERWIJK In het pand Smeepoortstraat 22 is onlangs een bloemenzaak geopend die de naam „De Lanteerne" kreeg. Ook toen de winkel nog een andere bestem ming had heette het huis De Lan teerne. De huidige eigenaar Leo nard ten Hulscher achtte deze naam eveneens toepasselijk en aan trekkelijk voor zijn bloemenzaak. Voorgaande adjektieven kunnen ook gebruikt worden bij de be schrijving van het interieur en het exterieur van de zaak. De gehele voorgevel werd uitgebro ken en daarna voorzien van grote gla zen deuren die opengeschoven als het ware een uitnodiging zijn om de win kel binnen te gaan. In deze tijd vor men de volle eminers kleurige chry santen een blikvanger op het trottoir terwijl de kleurigheid van de bloemen in de zaak zelf daar nauwelijks voor onder doen. De bloemsierkunst staat bij Ten Hulscher voorop. Hij is af komstig uit het westen des lands, uit. Delft met name en kan bogen op een ruime ervaring in het bloemschik- en bindwerk. Zelfs aan een simpele kom positie van een venusschoentje in een klein vaasje weet hij door middel van een takje gipskruid een eigen aksent te geven. Behalve in het bloemwerk voor gelegenheden is er bij De Lan teerne een ruime keus in snijbloemen die meermalen per week vers aange voerd worden en ook in vaste planten is er een gevarieerd en ruim aanbod. Naast de in de herfst zo gevraagde cy clamen en azalea's zijn bij De Lan teerne veel exotische planten te koop. De presentatie in stellingen langs de wanden is zeer overzichtelijk en ook de winkelinrichting met een donkerro de tegelvloer en in het midden een op stapje over de gehele breedte maakt de zaak sfeervol. Alleen vanaf de straatzijde valt het licht naar binnen, het achterste deel van de winkel blijft hierdoor verstoken van direkt daglicht hetgeen ook al weer mede door het ni veauverschil een aardig effekt geeft. Ten Hulscher schaart zich nog maar pas in de rijen der kleine zelfstandi gen; hij wil proberen de winkel alleen te runnen. Op drukke dagen zal zijn zuster hem voorlopig nog de helpende hand bieden bij de verkoop. (Advertentie) uw off. Volvo dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Puffen Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 HARDERWIJK Door toedoen van onverlaten gebeurde vrijdag avond bij het tunneltje van de Beu kenlaan naar de Ceintuurbaan een ongeluk, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. Een jongen reed daar met zijn bromfiets tegen een draad die over de weg was ge spannen. Gelukkig schoot de draad los, zodat de verwindingen beperkt bleven tot een gekneusde nek en daar de val daarna een gekneusde elleboog. De politie verzoekt even tuele getuigen var. deze levensge vaarlijke daad zich met hen in ver binding te stellen. (Advertentie) De bezwaren van de heer Dekker richten zich voorname lijk op het beleid van het vorige college, en niet zo zeer tegen de handelwijze van de heer Van de Mheen. Volgens Dekker was het immers niet Van de Mheen, die in strijd met de wet ging; het was de gemeente die het bestem mingsplan al te ruim uit wist te leggen. Over ongeveer anderhalve maand doet de afdeling Recht spraak van de Raad van State uitspraak in deze zaak. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij monde van de heer Brqns toegegeven, dat dit diepvrKa:entrum aan de Fokko Kortlanglaan in 1976/1977 gebouwd is met een vergunning, die in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. (Advertentie) in Bethel HARDER WIJK Opnieuw heeft Harderwijk een honderdjarige. In het hervormd rusthuis Bethel aan het Kerkplein hoopt mevrouw Harmpje van Spijkeren-Wind zaterdag 21 oktober deze mijlpaal te be reiken. Zij werd een eeuw geleden geboren in Oldebroek. Na haar trou wen, in april 1899, kwam zij te wonen op een boerderij in Doornspijk. Het echtpaar Van Spijkeren kreeg tien kinderen, van wie er vier nog in leven zijn. Na het overlijden van haar man, in 1963, bleef mevrouw Van Spijkeren nog een aantal jaren op de boerderij. Vervolgens woon de zij vijf jaar bij een zoon in Nunspeet en in februari 1975 nam zij haar intrek in Huize Bethel, waar zij nu uitstekend verzorgd haar le vensavond doorbrengt. Het is een vriendelijk vrouwtje, in Veluwse kle derdracht, dat het goed kan vinden met de óverige bewoners en het personeel van Bethel en dat met de kinderen en oude bekenden nog graag over vroeger praat. (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. HARDERWIJK De heer B. van Beekhuizen werd zaterdag op zijn honderdste verjaardag verrast met tal van bloemstukken en ge schenken. Er waren gelukstele grammen van koningin Juliana en van de Commissaris der Koningin in Gelderland, mr. Geertsema. 's Morgens kwamen burgemeester J. E. van Boeijen en echtgenote op bezoek in de Graaf Ottolaan. Na mens het gemeentebestuur mocht de heer Van Beekhuizen een grote taart in ontvangst nemen. Vele oude bekenden kwamen de eeuwe ling vervolgens hun felicitaties aanbieden. De Stedelijke Harmo nie gaf een serenade en de Harder- wijkse honderdjarige werd ook ge noemd in de „ere-galerij der aller- sterksten", in het radioprogram ma van Barend Barendse. De heer Van Beekhuizen doorstond de drukte goed en genoot met zijn kinderen en kleinkinderen, zicht baar van deze dag. (Advertentie) Binnenkort kan elk gezin profiteren van één speciale aanbieding. Voor f. 0,95 maakt een fotograaf een prachtige kleurenfoto. Is uw baby jonger dan twaalf maanden dan ontvangt U die foto zelfs HELEMAAL GRATIS kunt u 'n paar weken later als u de foto ophaalt een keus maken uit een komplete serie o.pnamen. Zonder koopverplichting natuurlijk. BEZOEK ONZE STUDIOFOTOGRAAF DEZE WEEK van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 oktober Hema, Donkerstraat 52-53, Harderwijk. (Advertentie) Deze afwijkingen zouden volgens het toenmalige college „van dusdanig geringe aard zijn. dat onzes inziens dit niet tot weigering van de bouwver gunning dient te leiden". Ook waren burgemeester en wethouders destijds van mening, dat „de naleving van een bestemmingsvoorschrift" dat voor schrijft dat alleen woningen, kanto ren en showrooms mogen worden op- Dr. Holtropstraat 70 ERMELO-tel. 2315. UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. HARDERWIJK Het onverwachte mooie weer van de vorige week betekende na de slechte zomer maanden een meevallertje voor de plaatselijke rekreatie- en aanverwante bedrijven. Nog heel wat mensen zochten een plaatsje op het terras om te genieten van de warme oktober-zon. De meeste kramen aan de Boulevard waren nog open. Behalve het Dolfinarium trok ook het Veluwestrand. met de speeltuin, voor deze tijd van het jaar veel bezoekers en dit was ook het geval met de rondvaartboot, die elke dag kon uitvaren. Normaal is het in oktober afgelopen, maar nu waren er dagen dat we evenveel bezoekers hadden als in augustus aldus een woordvoerder, die erop wijst dat het publiek (de campings in de omgeving zitten behoorlijk vol) ook ih de herfstvakantie terecht kan in Dolfinarium, op het Veluwestrand en de rondvaart. Als het zonnige weer, nadat het weekeinde de mist is ingegaan, nog even aanhoudt, wordt het voor Harder wijk toch nog een prettig afscheid van het toeristenseizoen gericht tot een diepte van ten hoogste tien meter. uitermate moeilijk is". BEZWAREN De wethouder van ruimtelijke orde ning was in Den Haag terecht geko men, nadat de heer N. W. Dekker, die naast het betrokken diepvriescentrum woont, per brief zijn bezwaren tegen het afgeven van de bouwvergunning kenbaar had gemaakt aan het college en aan de gemeenteraad. Het college heeft deze brief niet als bezwaar schrift behandeld, zodat het uiteinde lijk in de vergadering van 28 juni 1977 door de raad besproken werd als „kacht". Omdat de raad de brief niet als bezwaarschrift kon behandelen en een beslissing van het college ook na de raadsvergadering in juni uitbleef, heeft de heer Dekker per brief van 13 juli 1977 (gedateerd 29 juni) zich tot de Raad van State gewend om in deze kwestie uitspraak te doen. Op de zitting verweerde wethouder Brons het beleid van het college, door onder meer aan te voeren dat de ap pellant telefonisch gevraagd is, aan wie zijn bezwaarschrift (zoals het dui delijk boven de brief genoemd werd), nu feitelijk gericht was. Zonder inge licht te zijn over de direkte en indirek- te draagkracht van zijn besluit, koos de heer Dekker ervoor de brief door de Gemeenteraad te laten behandelen. Hiermee kwam formeel het recht en de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een eventuele beslissing van het college, te vervallen. Een beslissing bleef echter uit, zodat uiteindelijk de zaak in Den Haag in eerste instantie ging draaien om het niet-besluiten van het college. Daarmee kwam ook in het geding of de grieven van Dekker bij de Raad van State ontvankelijk worden verklaard. Een mogelijkheid is namelijk, dat de termijn waarbin nen in beroep gegaan kan worden, ten tijde waarop Dekker dit deed, volgens de voorschriften van de Wet AROB reeds verstreken was.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1