uit de brand y=» 4 IA Ml! Rabobank Q Omdat kwaliteit geen toeval is Meubelfabriek Oisterwijk Nieuwe Harderwijker Courant VERZEKEREN Geld nodig? 03410-14423 Jansens ID- GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" G. J. Nou! en Zonen NOG GEEN UITSPRAAK OVER WONINGBOUW BROEKHUIS- OPEL B.V. m Autorijschool DIJKGRAAF IbrinK Luchtverwarming ilJ m m HEROPENING PLUIMVEESLACHTERIJ Verhuizingen - transporten wze modehuis ^ELLJi Zeventig eenden doodgebeten randmeercomblnatle: 31.000 29,50 HARDERWIJK Tien maanden nadat het bedrijf door brand grotendeels werd verwoest, wordt de pluimveeslachterij Mid denNederland BV, aan de Beemd nabij het NSstation, heropend. Dit gebeurt zaterdagmor gen om 10.00 uur door bur gemeester J. E. van Boeij- en, die vorige week al een kijkje heeft genomen in het geheel vernieuwde gebou- wenkompleks. Les In BMW en MAZDA SIMCA-GHRYSLER- SERVICE GARAGE FOPPEN iÉIÊft Boekhoudburo R. ARB0N te Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. DE RUITER VAN OS B.V. dag gereed crediet hebben de Alfa dleU zoekt VERSTEEG LADA-ZASTAVA GARAGE FOPPEN „DE GOUDVALLEIEEN SCHOT MIDDEN IN DE ROOS' DAT ZEGT ONZE OME KOOS. <li! <(l! Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. PUTTEN. gevulde roomboter speculaasstaven mieman l is: Garagebedrijf H. Broekhuls 8.V. De W.I.R./S.I.R.-bijeenkomst voor ondernemers, te houden op woensdag 27 september a.s., vindt niet plaats gebouw Volksbelang te Ermelo, maar in Hotel -„ILEX", Harderwijkerweg 44 te Ermelo. Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Ede, Grotestraat 72-74, tel. 08380-16203, ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur. CHILDERS NIEUWSBIAÜ /erschijnt iedere maandag en donderdag litgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20. Harderwijk, Tel 03410-15029 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1978 55e JAARGANG No. 73 (Advertentie) V-hals pullovers in mooi wafelpatroon. Mode kleuren: lever, camel, écru en olijf. Adviesprijs 62,50 Speciale weekendprijs Ermelo, Stationsstraat 110 Amersfoort, Utrechtsestraat 15 Oeerlond/ A>p*r/p*cloll/t In J*on/mo4* (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' len'n9en 2 nva-assurantieadviseur Midden-Nederland Op een vroege zondagmorgen, in november vorig jaar, ging de pluim veeslachterij in vlammen op. Het was de grootste brand die Harderwijk de afgelopen jaren meemaakte, met als (Advertentie) Tol. 08779-433 (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad. (Advertentie) vermoedelijke oorzaak kortsluiting. Tachtig procent van het bedrijf moest ais verloren worden beschouwd. Het gehele produktiegedeelte brandde af, evenals de invriescellen (met een ca paciteit van 40.000 braadkuikens), de verpakkingsruimte en het magazijn. De schade liep in de miljoenen. De produktie werd reeds een dag na de brand voortgezet door kollegas- lachterij in de omgeving, maar ook in WestDuitsland. Zelf moest Mid denNederland BV de in totaal 97 personeelsleden echter naar huis stu ren, voor een periode van drie en een halve maand. NIEUWBOUW Vrijwel direkt werd begonnen met de herbouw van de slachterij. De puinhopen waren nauwelijks op geruimd, of bedrijfsleider K. Rood was al bezig aan de tekeningen voor een nieuw gebouw. Er waren overi gens al plannen voor de bouw van een nieuw kantoor. Verder werd van de gelegenheid gebruik ge maakt om een capaciteitsuitbrei ding te realiseren. In februari kwam de pluimvees lachterij weer in bedrijf. De lopende band draaide toen weer. Dit zijn er straks drie, in plaats van twee, zoals voor de brand. Binnen twee maanden is de technisch maximale capaciteit bereikt van 64.000 braadkuikens per dag. Daarmee is MiddenNederland BV nu het modernst in Europa en te vens de grootste van de vijf pluim veeslachterijen op de Veluwe. Het Harderwijkse bedrijf heeft dan ook een sterke groei' doorgemaakt, sinds het vijf jaar geleden werd overgeno men door de huidige direkteur B. v.d. Hazel. Voor die tijd moest een vrij be scheiden positie worden ingenomen. Overigens is er een goede samenwer king tussen de slachterijen. Grote or ders worden ook wel gezamenlijk uit gevoerd, aldus prokuratiehouder E. Hop. De vervoer komt uit alle delen van het land. Een kip die springlevend, maar misschien wel wat angstig kake lend, de slachterij binnengaat, komt er drie uur later als panklaar diep- vriesprodukt weer uit. Duizenden gaan er per uur over de lopende band, waar zij pijnloos een kopje kleiner worden gemaakt. Alle delen van de kip (op het moment van de slacht ze ven weken oud) worden benut. Van de braadkuikens is 95 procent bestemd voor de export, meest naar West—Duitsland, maar ook naar Frankrijk, Italië en Engeland. Voorts wordt ook tamme eend verwerkt, maar hierbij gaat het om niet zo'n grote produktie. De pluimveeslachterij Mid denNederland BV denkt al aan uitbreiding en heeft hiervoor een aangrenzend terrein in Stadswei den op het oog. Dit is ondermeer no dig als parkeerruimte voor de grote vrachtwagens, die dagelijks krat ten met tienduizenden kippen afle veren bij het bedrijf aan de Beemd en de in dozen verpakte braadkui kens mee terugnemen. i v (Advertentie) voor: verzorging van uw gehele administratie controles en opmaken van Jaarstukken aangiftes loon- en omzetbelasting aangifte Inkomstenbelasting en adviezen Putten, Achterstraat 16. Tel. 03418-2854 (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. elk bedrag in lop. lening geen bezwaar v. Goorsweg 3, Hierden vertrouwd en discreet I l Advertentie) Wil Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor tuning en Exclusieve service Tel. 03417-2378. (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Puinruimen na de brand, vorig jaar november. Het nieuwe moder ne bedrijf aan de Beemd, dat zater dag wordt geopend door burgemees ter Van Boeijen. (Advert enlie) (Advertentie) (Advertentie) en deze man die is zo wijs.... die koopt alles voor de laagste prijs. gouden ketting39.- - 49.- gouden hangers49.- - 89.- gouden damesringen 79.- - 98.- gouden armband 98.-- 198.- gouden oorbellen 39.-- 79.- verlovingsringen 3 mm. p.paar 98.- zaanse klokken 139.-- 198.- friese staartklok 444.- dameshorloge 39.- - 69.- jongens/meisjes horloge 29.- GRATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: zware massieve gouden schakelarmband 730 - nu 490.- mooie gouden oorbellen 90.- nu 48.- chroom dameshorloge met vaste band 128 - nu 69.- massief zilveren choker (halsketting)148 - nu 89.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. CASSETTE EDELSTAAL geen 700.- maar 495.- bovendien ontvangt y geheel GRATIS: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar In het hardpleet 100. Oostelnde 95 Scherpenzeel 03497 - 1607. Stationsstraat 143 Apeldoorn 055 - 218880. Am- eterdameestraatweg 699 Utrecht 030 - 444040. Hoofdstraat 87 Velp 085 - 618095. Coium- bualaan 392 Utrecht 030 - 884527. ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD. HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scferpenzeel en Velp. Men zegt ook niet voor niets: de GOUDVALLEIdie Is er voor u Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100. Tel. 1492 Tel. 1163. ARNHEM De kommissie Uit provinciale staten die de bez waarschriften behandelt die zijn inebracht tegen het ontwerp- streekplan Veluwe, vindt dat de provincie opnieuw met de ge meenten moet gaan praten over de problemen van de volkshuisves ting op de Noordwest Veluwe. Bekeken moet worden welke van de drie in aanmerking komende oplossingen (plan Frankrijk voor het gebied tussen Harderwijk en Hierden, plan Drielanden voor het gebied tussen Harderwijk en Ermelo en het plan voorwoningbouw in de Flevopolder) moet worden gekozen. De kommissie heeft geen voorkeur uitgesproken. (Advertentie) Deze week speciale aanbieding gevuld met de fijnste amandelspijs markt -rwsjoulaon Tel. 12061 - 13815 l Advert entie) een begnp voor bruidskleding. uvond-en cocktdilkleding bruidsmoedet kleding MODEHUIS. |^^jta^onsstraan3^^jrmel^^^34^^J?6^7^J (Advertentie) Uw off VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. C3410-20114 X (Advertentie) HIERDEN Op een eendenbe- drijf aan de Parallelweg zijn dins dagnacht zeventig eenden doodge beten. Volgens de dierenarts was dit door een hond gebeurd. Er zijn echter ook vossen in die omgeving gesignaleerd. IAdvertentie OPEL GM HüJIM IS Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1