WEER NAAR SCHOOL GEMEENTE OP ZOEK NAAR HUURKAMERS BR0EKHUIS- 0PEL B.V. KOLLEGE IN AKTIE TEGEN LEEGSTAND VERZEKEREN G. J. Nout en Zonen II» GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI'' Danscentrum Wildschut Dansstudio Vliek Dansstudio Vliek Nieuwe Harderwijker Courant modehuis GARAGE FOPPEN GARAGE FOPPEN In H kort Autorijschool DIJKGRAAF ruime winkelruimte Verhuizingen - transporten ACCOUNTANTSKANTOOR L. A. M. JANSEN federatie belastingconsulent Wildschut j inschrijving en Inlichtingen INSCHRIJVING en eerste les Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. ROOMBOTER SPECULAAS mtze Jlemcm HLLe Foto xr- Doesburg LADA-ZASTAVA SIMCA-CHRYSLER- SERVICE „Laat jonge mensen niet in de kou staan Onverzekerd tegen boom gereden VOOR HUIZEN groot en klein ERmELO van der gronden beveiligingstechniek Les In BMW en DAF Gezocht met spoed op A-stand in HARDERWIJK (huur of koop) is: Garagebedrijf! H. Broekhuis B.V. Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. PUTTEN. Gevestigd: Beneluxlaan 206 3844 AP Harderwijk Telefoon 03410-17269 NIJKERK: HARDERWIJK: ep y y y y= VOOR DE GROOTSTE OORLELLEN HEBBEN WIJ DE OORBELLEN. VOOR DE DIKSTE ARM.... LOOPT „DE GOUDVALLEI'' NOG NIET WARM. WIJ HEBBEN NIETS VOOR UW NEUS, VOOR DE REST....DE GROOTSTE KEUS. Een Dansschool. kies je met zorg. Danscentrum J voor HARDERWIJK vanaf maandag 21 aug. iedere avond (behalve zaterdag) van 19.00-20.30 uur in het Sociaal Centrum „DE KIEKMURE" te Harderwijk voor ERMELO vanaf donderdag 24 aug. op don derdag, vrijdag en zaterdag van 19.00-20.30 uur in het Wijkcentrum „DE LEEMKUUL" Eksterstraat 134, Ermelo (West) voor NUNSPEET vanaf maandag 28 aug. op maan dag, dinsdag en woensdag van 19.00-20.30 uur in het DORPSHUIS Dr. Schutlaan 2 te Nunspeet Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. Tol. 03410-17486 (de gehele dag) ft" Dinsdag 29 augustus SCHILDERS NIEUWSBLAD fC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 randmaarcomblnatls: 31.000 DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1978 55e JAARGANG No. 63 HARDER WIJK, ERMELO De vakantie zit er op. Deze week openden de kleuter- en basisscholen hun I deuren voor de aanstormende jeugd, die goed uitgerust, gretig en leergierig aan het nieuwe schooljaar be- hint. Natuurlijk ontbraken de gebruikelijke taferelen niet van kersverse eersteklassertjes, die schuchter en soms snikkend in de schoolbanken klommen. De leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben nog een paar vrije dagen. Volgende week moeten ook zij weer aan de slag, om de hoofden met een berg wijsheid vol te stouwen. (Advertentie) OP1SX Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 h» Ermelo tel. 03417-6044 (Advertentie) We hebben ze weer gebakken onze overheerlijke markt-rwisuuloon Tel. 12061 - 13815 (Advenenlie, een begi ip voor bruidskleding, avond-en cocktailkleding bruidsmoedei kleding HARDERWIJK Aan het Muidenpad 3 in Stadsweiden staat al bijna anderhalf jaar, sinds de oplevering in maart '77, een koopwoning leeg. De gemeente heeft naam en adres van de eigenaar kunnen achterhalen en zal hem vragen waarom hij zijn huis nog steeds niet heeft betrokken. „Leegstand van woningen is een kwalijke zaak" aldus inte rim-wethouder J. de Graaf (planologie en volkshuisvesting), die deze kwestie afgelopen dinsdag aan de orde heeft gesteld in de vergadering van B. en W. Het kollege zal aan de hand van de beschikbare gegevens onderzoeken of in Harderwijk nog meer woningen leegstaan en hoeveel dat er eventueel zijn. Per geval zal dan worden nagegaan wat de reden van die leeg stand is en wat eraan kan worden gedaan om het pand weer bewoond te krijgen. Wethouder De Graaf acht het niet uitgesloten oat de ge meente zonodig zal overgaan tot vordering van leegstaande woningen. „Dat moet via de rechter, maar de mogelijkheid is er (Advertentie Laat uw TROUW REPORTAGE maken door I f ■'!- "Alles in kleur kTAicPm maar tegen'de dp tV} prijs van zwart- i/nr L t I wit -""V 'Vs) Hondegatstr. FOTO Harderwijk DOESBURG Tei. ïsiis. Advertentie i UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. Advertentiej Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds inruil In voorraad, HARDERWIJK De ge meente Harderwijk haakt in op een landelijke aktie voor huur kamers, die de komende maan den zal worden gehouden onder het motto: „Jonge mensen zoe ken kamers, laat ze niet in dc kou staan". Het buro huisves ting, in de Burgstraat 2, fun geert als centraal adres waar huurkamers kunnen worden aangeboden en opgevraagd. Da gelijks kan men hier terecht en bellen mag natuurlijk ook, tel. 17635. Het gemeentebestuur hoopt dat op deze lijst van woningzoekenden enigs zins kan worden ontlast. Van de bijna tweehonderd alleenstaanden die in Harderwijk op de wachtlijst staan voor een woning, zullen velen onge twijfeld blij zijn met een huurkamer. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld ver pleegsters, onderwijskrachten, onge huwde beroepsmilitairen die hier in opleiding zijn, mensen die al wel een baan hebben in Harderwijk maar nog HARDERWIJK - Op de Koeweg bleek dinsdagavond omstreeks tien uur een personenauto tegen een boom te zijn gereden; de bestuurder was echter verdwenen. Later kwam hij terug bij zijn auto, en verklaar de met vrij hoge snelheid te hebben gereden toen hij plotseling moest uitwijken voor een ree. Hierdoor botste hij tegen de boom. De bestuurder, S. P. uit Ermelo, had zijn broer A. P. uit Harderwijk met een wond aan de kaak al naar huis gebracht. Hij zou door de voor ruit zijn geschoten. S. P. had teveel alcoholhoudende drank op, en is dus aangehouden voor de normale procedure. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs, en evenmin was de auto verzekerd. Het voertuig is in beslag genomen. geen woning en verder echtscheidings- gevallen en uiteraard jongeren die graag op kamers willen wonen. REGELS Er is een duidelijke behoefte aan huurkamers en het staat ook wel vast dat vele inwoners van Harderwijk een vrije kamer hebben, die zij eventueel kunnen verhuren. Dankzij de centrale aanmelding bij het buro huisvesting weten zij in ieder geval wie zij in huis halen. Er is ook informatie beschik baar, zoals een model van een kamer- verhuurkontrakt, opgesteld door de Konsumentenbond. Hierin zijn aller lei regels opgenomen, waardoor on voorziene situaties kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld ten aanzien van het ontvangen van visite, het ge bruik van radio, huishoudelijke appa ratuur en dergelijke. De gemeente stelt zich niet ver antwoordelijk voor de kwaliteit van de huurkamers. De service bestaat uit het verwijzen van de kamerzoe kers naar de opgegeven adressen. Bij het buro huisvesting heeft men nog geen idee hoe van weerskanten de belangstelling zal zijn, maar ver wacht wordt dat toch wel een stukje van de kamernood kan worden op gelost. Via de televisie zal ook aan dacht worden besteed aan deze lan delijke aktie. Acoeriewn is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES INFORMATIE Dus: A8surantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo theken. financieringen en pers. leningen nva-assurantieadviseur Onze stad krijgt vrijdag 1 sep tember bezoek van een Duitse woningbouwvereniging. In hoog tempo, want er is maar weinig tijd, zullen onder aanvoering van de burgemeester enkele in teressante panden worden be zichtigd. Raadslid G. Hamstra is namens de CWS ook van de partij en zit al ijverig duits te blokken. Geert Kloppenburg en echtge note Roclie, van de Mikro- markt aan Dc Wittenhagen, hebben sinds vorige week een kerngezonde dochter, Sandra. Voor de klanten was er natuur lijk beschuit met muisjes. In de nacht van zondag op maandag is de spoorwegover gang Oranjelaan gedeeltelijk afgesloten. Er zijn enkele dwarsliggers versleten. Fietsers en voetgangers moeten een eindje om, auto's mogen er wel door. De negen winnaars van de bra deriewedstrijd van makelaardij Stoffer zijn zaterdag in de wol ken, Tijdens een rondvlucht met Martin Air, vanaf het vljcgveld Lelystad, kunnen zij hun huis vanuit de lucht bekij ken. De gemeentelijke sociale dienst is straks weer helemaal up to date met een nieuwe computer. Het huidige apparaat is een oud beestje en moet nodig wor den vervangen. Zeker drie zaken in de binnen stad zijn op het ogenblik aan het verbouwen. Van de sigaren zaak van Jan Scheer blijft vrij wel geen muur overeind, Op tiek Carillon staat ook al een poosje in de steigers en de Ou derwetse Bakkerij krijgt een nieuwe oven, terwijl ook de vloer is opengebroken. (Advertentie) CS SS SS SS CS CS CS CS ff LU LU 1 LU LU I^UI UJ UJ SS LU CS CS UJ r.-> UJ rTs LU CS l-LJ UJ CS LU CS hXJ CS verkoop en aankoop gaat u naar uw vastgoed advi seur: Makelaardij: RGRflmnk CS LU CS LU CS LU SS LU SS UJ UJ A UJ SS Éénzijdig tarief Ermelo, Nijkerkerweg 47. Tel.: 03417-4323. Gerrit van Diest. SS makelaar. lu rCS rTh JOL i<N rTs rCs iTN Advertentie AKTIVITEITEN INBRAAK ALARMINSTALLATIES OVERVAL BEVEILIGING STORINGSMELDING Treverilaan6, 7312 HC Apeldoorn tel 055-251936 (Advertentie) (Advertentie) Tel. 05779-433 IAdvertentie Brieven met opgave van prijs en ligging, van het pand onder nummer 797 bureau Schilder's Nieuwsblad Har derwijk. 4"' "J AdvertentieI Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 I Advertentie i Advertentie) ~~I Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100, Tel. Tel. 1492 1163. ATTENTIE profiteer nu van onze zeer scherpe prijzen. Voor u kiest, vergelijk eerst bij van Meurs tapijten. Nylontapijt vanaf 23.- per meter 4 meter breed, meeneemprijs! Wollen bloemtapijt in twee eindeloos mooie kleuren beige en groene ondergrond. Adviesprijs 269.-. Onze prijs nu179.- Gratis gelegd. Parade Panama tapijt een berbertapijt van grote klasse, de luxe straalt er van af, de prijs dik waard, bij ons 285.- per meter 4 meter breeo (adviesprijs 314.-) Deze aanbiedingen gelden tot en met 17 juni. Bij ons kunt u kiezen uit honderden dessins en kleuren van de merken Desso, Bergoss, Parade. Hatéma etc. en uiteraard tegen zeer scherpe prijzen en beslist vakkundig gelegd. Holkerstraat 6A. Tel. 03494-2601. Luttekëpoortstraat 10. Tel. 0341Ó-20178. Ruime parkeergelegenheid. Advertentie jAiherlenlit Gouden ketting 39.- 44.- Verlovingsringen 3 mm p. paar 98.- Gouden dameshorloge 98.- 198.- Zaanse klok139.- 198.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Friese staartklok444.- Gouden armband98.- 198.- Herenhorloge39.- 69.- Gouden ringen79.- 98.- Jongens/meisjeshorloge 29.- GBATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper aan waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: geel gouden dameshorloge met 6 brlllanten1250.- nu 695.- Gouden brillant oorbellen 350.- nu 188.- doublé dameshorloge met vaste doubléband188.-nu 88.- 6 stuks edelstenen theelepels 39.-nu 10.- EXTRA VAKANTIE MEEPIKKERTJES: kinderbestek 3 delig (is goed tot 14 jaar, zeldzaam mooi) 48.-nu 7.50 massief zilveren slavenarmband T.V. model 48.-nu 19.- gekke grote massief zilveren ring met grote steen 128.-nu 39.- gouden ketting met mooie brillenhanger 390.- nu 188.- CASSETTES: de GOUDVALLEI - de cassettes SPECIALIST NEE, UW CASSETTE SPECIALIST. Cassette edelstaal geen 700.- maar 498.-. Bovendien ontvangt u geheel gratis theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar In het hard-pleet 100. Oostelnde 95, Scherpenzeel, 03497-1607, Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Am- sterdamsestraatwag 699, Utrecht, 030-444040, Hoofdstr. 87, Velp, 085-618085, Columbus- laan 392, Utrecht, 030-384527. Ja wl] hebben nu aanmaal de meest uitgebreide kollektle, da meest aantrekkelijke prijzen voor u, maar dat Is allang bekend, daarom zegt men ookDa Goudvalleidie Is er voor u. Koopavond donderdags te Utrecht en ApeldoornVrijdags te Scherpenzeel en Velp. (Advertentie i Uw plannen worden door ons werkelijkheid Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties f-Tv) - - zullen u overtuigen. A fjf) J/_V^f ^l—c Praat 'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Bovenweg 6. Hierden. Tel. (03413) 818. (Advertentie. 88oeoeee8BeeoeeeeoeeeeeBnMwee« IN DE DORPSHAL PUTTERSTRAATWEG 7, ERMELO dansen leren, goeie gedachte Jongerenclub 19.30-21.00 uur Gehuwdenclub 21.00-22.30 uur Voor inschrijving en Inlichtingen: KLOOSTERSTRAAT 5-7 NIJKERK. Tel. 03494-1710 IMMm iPIMWKi

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1