i ALLES HALVE PRIJS „LEEGSTAND MAG NIET VOORKOM BROEKHUIS- OPEL B.V. GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI'' 6. J. Hout @n Zonrm Nieuwe Harderwijker Courant VERZEKEREN Begrip voor kraakaktie Vier jonge Ermeloërs voorlopig onder de pannen modehuis. cELlJi GARAGE FOPPEN DANKZIJ BOUWVAK EN BETER WEER: GARAGE FOPPEN Verhuizingen - transporten randmaercomblnatle: 31-000 Uw off. Opel dealer Ermeio e.o. GM ERMELO Vier jonge woningzoekenden konden het maandag niet langer aanzien, dat het vrijstaande woonhuis aan de Groeneweg nr. 28 al ruim een jaar leeg stond. Na zich eerst uitvoerig te hebben laten in formeren over de achtergrond van deze leegstand, trok ken Teun, Anneke, Jan en Edith de stoute schoenen aan en kraakten het pand. Om half een maandagmid dag betrad genoemd viertal dit fraai gesitueerde huis en trof toen direct maatregelen om er de nacht in door te brengen. Ze verkregen toegang tot de woning door de niet afgesloten schuifdeuren aan de achterzijde, zodat hier geen spraak is van (in)braak. f>. VRIJDAG ZATERDAG Spandoeken is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. Heerlijk even uit... In „De Goudvallei" vindt u de buit... Al kost het wel eon lieve duit... Toch bent u veel goedkoper uit. Stroopwafels SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Steevast HARDERWIJK De bouwvakkers boften aan het begin van hun vakan tie met het betere weer en Harderwijk profiteerde daar dankbaar van mee. Deze eerste zomerse dagen kwam de toeristenstroom goed op gang. De auto's reden ais vanouds bumper aan bumper de stad binnen en aan de Boulevard was al gauw geen parkeer plaats meer vrij. Na een aantal magere maanden draaiden de rekreatiebe- drijven plotseling op volle toeren en bij de palingver kopers, de souvenirzaken en de horeca kon er einde lijk ook een lachje af. LADA-ZASTAVA Auto door afzetting van der gronden beveiligingstechniek Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. 1 Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 20 JULI 1978 - 55e JAARGANG NO. 55 aKers in pand Groeneweg Advertentie OPEL Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 L; Ermeio tel. 03417-6044 (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond-en cocktailkleding bruidsmoedei kleding De krakers, die zich op dit moment nog altijd in het huis bevinden, heb ben geprobeerd in contact te komen met de iegenaar. Deze blijkt alleen bekend te zijn bij de Makelaardij ei genaar. Van Diest, maar daar wil men geen commentaar geven op de kraakactie. „Het lijkt ons in deze omstandigheden niet verstandig om de naam van de eigenaar van het be wuste pand te noemenzegt men op het makelaarskantoor; „we hebben er een politiezaak van gemaakt, meer kunnen we niet zeggen". Tegen anderen die om informatie over het gekraakte pand bij Makelaar Van Diest kwamen, werd gezegd dat het huis een andere bestemming zou krijgen. Volgens het vigerende be stemmingplan („Centrum") staat de woonbestemming voor dit kadaster evenwel vast. Later vertelde men op het makelaarskantoor dat er familie leden van de huidige eigenaar in het huis zullen komen wonen. Inderdaad verscheen de politie (Advertentie) nü ijke ;l ti ider de:s Ie e pan. ijk- J-A, „In 't Koetshuys van de witte boerderij" Drieërweg 6 - Ermeio (Rikkerslaan 8-10). dinsdagmiddag bij het gekraakte pand aan de Groeneweg, dat inmid dels al Hink in de belangstelling van de buurt was komen te staan. Maar de „nieuwe bewoners" lieten de agen ten niet binnen, waarop een van hen tegen de krakers riep: „Jullie zijn toch altijd zo voor openheid? Waarom mogen we dan niet binnenkomen?". '1 oen ook deze raadselachtige opmer king geen invloed op de onvermurw bare „bewoners" van Groeneweg 28 bleek te hebben, droop de arm der wet weer af. Aangezien de kraakactie op het leegstaande huis een civielrechtelij ke aangelegenheid is, kan noch de politienoch het gemeentebestuur in dit stadium stappen ondernemen om de krakers uit het pand te zet ten. De enige mogelijkheid om het pand weer ontruimd te krijgen is een kort geding tegen de krakers, aangespan nen door de eigenaar van de woning. De moeilijkheid hierbij is, dat de aan klager en de aangeklaagden onbeken den voor elkaar zijn. Toen de jonge krakers precies 24 uur in het huis hadden doorgebracht, dat was dus jongstleden dinsdag om half een 's middags, maakten zij hun actie bekend door middel vun span doeken. Deze werden aan het huis be vestigd, met de opschriften: „Ge kraakt" en „Leegstand is misdaad, kraken terecht". Er volgden veel ad- hesie-betuigingen met de kraakactie in Ermeio (Het was de eerste maal in de geschiedenis van ons dorp dat een AdvertentieI Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermeio en Putten Oude Telgterweg 122 Ermeio - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 Advertentie Gouden dameshorloge 98.- 138.. Gouden ketting 39.- 44.- Gouden damesring 79.- 98.- Gouden sterrenbeeld 39.- 49.- Gouden armband 98.- 198.- Verlovingsringen 3 mm p. paar 98.. Zaanse klokken 139.- 198.. Friese staartklok 444.. Dameshorloge 39.. Jongens/meisjeshorloge 29.. Nu 398.- Nu 198.- Nu 88.- Nu 98.- 0RATIS, ja gratis ontvangt ledare koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: Gouden choker (halsketting) 578.- Prachtig gouden dameshorloge 328.- Brede Oudhollandse armband 188. Stalen herenhorloge, stalen band aut. datum 198. EXTRA VAKANTIE MEE-PIKKERTJES: Zware massief zilveren schakelarmband 69.-Nu 29.- Groot gouden sterrenbeeld 118.-Nu 49.- Massief zilveren ketting 39.-Nu 19.- Gouden briljantring met certificaat (zolang de voorraad strekt) 288.- Nu 149.- CAS8ETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND cassette edelstaal198.- of een uitgebreide cassette375.- dan het allermooiste.... cas sette edelstaal geen 700.- maar 495.-, Bovendien ontvangt U geheel grat.s: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, slacouvert, broodzaag. Het model kunt U zelf bepalen. Ook zijn de modellen leverbaar in het hard-pleet 100. Qostelnde 95, Scharpsnzeel, 03497-1807 - Statlonsstr. 143, Apeldoorn, 055-218880 - Am sterdamsestraatweg 689, utrecht, 030-444040 - Hootdstr. 87, Valp, 085-618095 - Columbus- laan 392, Utrecht, 030-884527. het goedkoopste adres van nederland - alles 14 gekeurd goud eigen reparatie-afdelingen: bij al onze vestigingen kunt u ook nog parkeren. Wij heb ben de meest uitgebreide koiiektie klokken, keuze uit honderden modellen, keuze uit hon derden modellen horloges, ringen, hangers enz. enz. Het is teveel om op te noemen. Dit moet u zelt zien... dan kunt u het pas geloven. De Goudvallei... Uniek in Nederland... Men zegt ook niet voor niets... De Goudvallei die is er voor u... Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn... Vrijdags te Scherpenzeel en Velp. woonhuis werd gekraakt; wel gingen onze gedachten even terug naar vorig jaar nazomer, toen een aantal veront ruste ouders van astmapatiëntjes het prol. chr. Astmacentrum aan de VVil- helminalaan bezetten, dat toen met sluiting werd bedreigd). Zo maar iemand kwam de „kra kers" een pak stroopwafels brengen, met de bemoedigende opmerking: „Succes jongens, met deze actie". Voorbijgangers steken nu en dan hun duim op, als ze langs het nu eindelijk weer bewoonde huis komen en de bu ren, die de langdurige leegstand schandalig hadden gevonden, zijn erg vriendelijk tegen de jonge mensen in de gekraakte woning. Een tiental buurtbewoners had na de kraakactie een vlugschrift van de aktievoerders ontvangen, waarin de motivatie voor hun daad werd toegelicht. Het gestencilde briefje bevatte tevens een uitnodi ging om bij de „nieuwe buren" een kopje koffie te komen drinken. Dat bruine vocht wordt door sym pathisanten van de Groeneweg 28-bewoners kant en klaar aange voerd, want de waterleiding in het huis functioneert niet en over elektri citeit beschikt men evenmin. De be drading in het lege huis is sterk verou derd en zal dus vervangen moeten worden. Dat is een zaak voor de eige naar; de krakers zijn bereid hem of haar een redelijke huur te betalen. Desnoods wil men de woning wel ko pen. Er zou dan voor minstens drie al leenstaanden comfortabele woon ruimte gecreëerd kunnen worden, met gemeenschappelijke sanitaire voorzie- Advertent ie) Harderwijkerweg 240 ermelo Tel. 03410-12101 Steeds inruil in voorraad. Na een etmaal in liet gekraakte huis te hebben doorgebracht, werd de actie door middel van spandoeken in de openbaarheid gebracht. ningen. De (gisterochtend nog) onbe kende eigenaar is naar verluidt niet dezelfde als op het kadaster bij de ge- mtente vermeld staat. Met kaarsen, olielampen en een campinggasstel kan men zich overi gens momenteel nog aardig redden. De stemming in het huis aan de Groe neweg is opperbest. „Voorlopig krij gen ze ons hier niet uit". Juridisch beschouwd staan de krakers vrij stevig in hun schoenen. Dit werd ons meegedeeld door een lid van de Werkgroep Slecht Be- huisden, die door de krakers is ge vraagd als bemiddelaar in deze kraakactie op te treden. (Advertentie) is een zaak van: 0 VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en /»>3t pers' lenin9en I nva-assurantieadvlseur ERMELO De reaktie van burgemeester E. Ph. Veen op de kraakaktie in het dorpscen trum was, dat er in het vervolg beter moet worden toegezien op het Ermelose woningbe stand. Zo'n langdurige leeg stand als met de woning aan de Groeneweg 28 het geval was, mag in onze gemeente niet meer voorkomen, luidde het oordeel van de burgemeester. „Ik kan me dat „unheimische" gevoel wel voorstellen, dat de jongeren bekruipt als ze een huis zo lang zien leegstaan...." Wethouder J. Wiebeirdink, die onder meer woonruimteverdeling in zijn portefeuille heeft, reageerde op de mededeling dat er een huis in het dorp was gekraakt: „O, dan weet ik wel om welke woning het gaat!" Ook hij kan zich de aktie van de jongelui wel indenken, ge zien de huidige woningnood. Op de vraag wat '"^>r of tegen He aktie voerders ondernomen zal worden kon de heer Wieberdink geen ant woord geven. „Eerst moeten we bezien wat er precies aan de hand is", zei de wethouder. Bakje rijst... Het gemeenteraadslid A. C Strijbos (PvdA) zei dergelijke ak- ties bepaald niet te propageren, maar „in zo'n noodsituatie" wel te kunnen begrijpen. Die jongeren hadden in dat huis bij wijze van spreken een jaar kunnen wonen, merkte de heer Strijbos op. Hij vergeleek het met een bakje rijst dat achter gaas vlak voor een stel hongerlijdende mensen staat. „Als je dan een tang hebt om het gaas door te knippen, dan doe je dat, ook al is het verboden" De gemeente heeft ook eens belangstelling voor de woning aan de Groeneweg 28 getoond. Er was toen sprake van dat er een weg over dat strookje grond zou worden aangelegd. De koop ging toen echter niet door. Drukte eindelijk op gang Het Dolfinarium trok maandag achtduizend bezoekers en de volgende dag, de bekende „dolle dinsdag" in de bouwvak, waren dat er elfduizend, normaal overigens voor deze tijd. „We hebben er lang op moeten wachten en het zag er even naar uit dat de men sen weg zouden blijven, maar geluk kig weet men ons nog te vinden", al- Gezellige drukte en volle parkeerplaatsen aan de StrandboiXlevard. dus directeur J. Willems. Het voor seizoen was goed voor het Dolfina rium, maar mede door de polio liep het bezoek in juni nogal terug. Er is nu weer goede hoop dat deze achter stand zal worden ingehaald. STRAND Bij de directie van Veluwestrand BV voor het eerst ook tevreden gezich ten. Zesduizend kinderen en ouderen kwamen dinsdag naar de speeltuin met de miniatuurkermis Launkon. De rondvaartboten van rederij Flevo kre gen dezelfde dag 2500 mensen aan boord. De verwachting is dat de druk te volgende week nog zal toenemen, maar een goed seizoen kan het na de langdurige regenperiode voor het re- kreatiestrand en de rondvaart niet meer worden. De campings op de Veluwe zitten vol en de Harderwijkse VVV ver werkte ook vele boekingen voor ho tels en pensions. Behalve de bouw vakkers, brengen ook vele andere vakantiegangers een bezoek aan Fiipperstad. De Duitsers zijn uiter aard goed vertegenwoordigd, en verder zijn ook wel Denen en Engel sen gezien. Bij de VVV kan men, met drie man achter de balie, de drukte echter nog goed de baas. (Advertentie' UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. HARDERWIJK Bij de afzetting op Rijksweg 28 werd vorige week don derdag een personenauto aangetrof fen, die kennelijk door de afzetting was gereden. Het voertuig had twee lekke banden. Na onderzoek bleek het te zijn gestolen in Lelystad. Voor on derzoek is de auto overgebracht naar het bureau. (Advertentie) AKTIVITEITEN INBRAAK ALARMINSTALLATIES OVERVAL BEVEILIGING STORINGSMELDING Treverilaan6. 7312 HC Apeldoorn tel.055-251936 (Advertentie) Molenstraat 4-5 DlBTTfCILI Tel. 1492 Dorpsstraat 100, rU 8 I Ew£\i. .Tel. 1163.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1