Dolfijntje geboren tijdens de show Meubelfabriek Tweede Kamerlid Hans Kombrink weer in Ermelo G. J. Nou! en Zonen Partij van de Arbeid BR0EKHUIS- 0PEL B.V. Luxor kleuren tv GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI JÉ A Af Vr DE IRIS VERZEKEREN Max van der Stoel komt in Harderwijk Geloogd Massief Europees Eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk op maar 10 plaatsen te koop: Nieuwe Harderwijker Courant Autorijschool DIJKGRAAF VERSTEEG GARAGE FOPPEN Verhuizingen - transporten PUTTEN. QO0 progressief harderwijk GARAGE FOPPEN I De V.V.D. staat gelijke ontplooiingskansen van iedere burger voor. SCHILDERS NIEUWSBLAD IbrinK Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. •'I I randmaercomblnafle: 31.000 Les in BMW en DAF Wij hebben tie Alfa dleU zoekt SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Tegen de revolutie het Evangelie Stem F. L. Rietveld nr. 3 van lijst 4 RPF. Verhuizingen - transporten Verwarmde opslag. Lijndiensten. Heeft uw partij haar programma al eens aan u uitgelegd? Lijst 3 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk. Ermelo e.o. Winnaars NMB- kleurwedstrijd Bakuwel Moederdag Is voorbij... waren alle vrouwtjes blij?... of hoort er nog een gouden bij. „De Goudvallei"... die hoort erbij. GRATIS, ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk ALLEEN DEZE WEEK: gouden fantasie damesring Cassettes: de MOOISTE MAG U UITZOEKEN... maar dat is heel moeilijk... er zijn voor u haast teveel modellen, maar daar is ,,DE GOUDVALLEI" dan ook ,,DE CAS SETTESPECIALIST" voor... hoe is het mogelijk, geheel complete cassette edelstaal GEEN 700.- maar 495.-. WELZIJN SYMPOSIUM 20 MEI DE KIEKMURE DE AFV „DE ROEF" LADA-ZASTAVA SCHILDERS NIEUWSBLAD. Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. Streekziekenhuis op Boerhaaveterreln Stem P. L. Rietveld nr. 3 van lijst 4 RPF. Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. PROFITEER, PAK NU UW VOORDEEL zeer scherpe prijzen. 15% korting NIJKERK: HARDERWIJK: CHILDERS NIEUWSBIAD fC rdchijnt tedere maandag en donderdag "ave: Wegener's Couranten Concern N.V. au: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel. 03410-15029 DONDERDAG 18 MEI 1978 - 55e JAARGANG NO. 37 Tel. 05779-433 (Advertentie) (Advertentie) Alfa Romeo Dealer Ermelo. Voor toptuning en Exclusieve service. Tel. 03417-2378. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. llierdenseweg 64, Harderwijk, el. 03410 - 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en j* pers. leningen <\|»S r-" nva-assurantieadviseur Harderwijk heeft weer een burgemeester. Loco-burgemeester Klaassen overhandigt de heer van Boeijen de ambtsketen. Links: mevrouw Van Boeijen. Voor bijzonderheden over de installatie van de heer Van Boeijen tot burgemeester van Harderwijk zie elders in dit nummer (Advertentie) QP VERKIEZINGSBIJEENKOMST PvdA Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 'i Steeds inruil In voorraad. (Advertentie) (Advertentie) Molenstraat 4-5 Dorpsstraat 100, Tel. 1492 Tel. 1163. ERMELO Hans Kombrink, volkshuisvestingsspecialist van de PvdA-Tweede Kamerfraktie, zal vrijdag 19 mei in Ermelo aktuele politieke problemen bespreken op een verkiezingsavond, die door de afdeling Ermelo van de PvdA wordt gehouden in het wijkcentrum ,,De Leemkuul" aan de Eksterstraat. Het Tweede Kamerlid zal ingaan op recente ontwikkelingen op het ge bied van de volkshuisvesting en ruim telijke ordening en in het bijzonder aandacht besteden aan de problemen van de jongerenhuisvesting, waarmee ook Ermelo te kampen heeft. In de plaatselijke situatie in Ermelo heeft hij zich vorig jaar verdiept. Samen met enkele andere PvdA-Kamerleden stelde Kombrink vorig jaar februari aan de toenmalige minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening drs. Gruijters vragen over deze proble matiek en met name over de perma nente bewoning van zomerhuisjes in Ermelo. Later bracht hij een werkbe zoek aan Ermelo en sprak er met het college van B. en W. Hans Kombrink, die 31 jaar is, was enige tijd lid van de Provinciale Sta ten van Noord-Holland. Op 26-jarige leeftijd in december 1972 deed hij zijn entree in de Tweede Kamer. Hij is tevens lid van het partijbestuur van de PvdA. Op de verkiezingsavond van de PvdA in Ermelo zal na de toespraak van Kombrink alle gelegenheid zijn (Advertentie) Advertentie Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-6044 Har l tot vragen en diskussie. Op de avond zal tevens de uitslag bekend worden gemaakt van een politieke kruis woordpuzzel over Ermelose zaken, die de PvdA heeft samengesteld en deze week huis-aan-huis in Ermelo heeft verspreid. Tot de prijzen behoort een etentje met de nrs. 1 of 2 van de PvdA-kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen in Ermelo: Arie Strijbos of Gijsje Landman. In verband met de vrijdagse koop avond begint de verkiezingsbijeen komst niet eerder dan 20.30 uur. HARDERWIJK Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het kan toor aan het P.C. Hooftplein (winkel centrum Stadsdennen) organiseerde de NMB naast een spaaraktie ook een kleurwedstrijd voor kinderen. De jury, bestaande uit Alja Cousin, Janny Boxma en M. Clermonts, had geen ge makkelijke taak. Uit een zeer groot aantal inzendingen moesten negen prijswinnaars, verdeeld over drie leef tijdsgroepen, worden gekozen. De uit slag is als volgt: groep 4 tot 6 jaar: 1. Chantal Koebrugge; 2. Inuy Meeuw- sen; 3. Wai Keung Cheng. Groep 7 tot 9 jaar: 1. Wilbert Megens; 2. Ryhan llgar; 3. Ertogrul Duran; vanaf 9 jaar: 1. Mirjam Bakker; 2. Godelief Sloot; 3. Richard Wolfs. (Advertentie) met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk HARDERWIJK/ERMELO Oud-minister Max van der Stoel komt maandag 22 mei naar Har derwijk, op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. In maart zou Van der Stoel spreken in Er melo. Door de Kamerdebatten over het aftreden van Kruisinga als minister van defensie ging deze bijeenkomst toen niet door. Een ieder kan nu de schade in halen door in wijkcentrum De Roef, te luisteren naar de toe spraak van Max van der Stoel, die zeker de moeite waard is. Hij zal onder andere ingaan op de vage bezuinigingsplannen van het kabinet Van Agt-Wie gel. De band tussen een ex-minister van Buitenlandse Zaken en de gemeente lijke politiek is natuurlijk niet zo groot. Daarom wordt het eerste deel van de bijeenkomst besteed aan de plaatselijke huisvestingsproblema tiek. De Partij van de Arbeid ver wacht hiervoor eveneens een grote be langstelling omdat in de woningbouw een stagnatie nabij lijkt. Ook in Ermelo speelt deze huisves tingsproblematiek. De Ermelose afde ling van de Partij van de Arbeid heeft op vrijdag 19 mei in „Volksbelang" een verkiezingsbijeenkomst waar het 2e kamerlid Hans Kombrink het woord zal voeren. Beide openbare bij eenkomsten zijn gratis toegankelijk en beginnen om 20.00 uur. ERMELO In de gemeente Er melo werden de afgelopen dagen alle verkiezingsborden beschilderd met de woorden: „Jongerenhuis vesting nu". Ook het wegdek op de Stationsstraat werd met dezelfde woorden beschilderd. Schade: een dikke f 1500,— (Advertentie) Gouden ketting 39.- 44.- Gouden dameshorloge 98.- Gouden armband 98.- 198.- Gouden muntrand 39.- Gouden graveerplaatje 39.- Verlovingsringen 3 mm per paar 98.- Zaanse klokken 198.- Friese staartklok444.- Herenhorloge39.- Jongens/meisjeshorloge 29.- Prachtige gouden broche Massief zilveren brede roosarmband (uniek stuk) Schitterend doublé dameshorloge met doublé band 118.-NU 69.. 138.-NU 65.- 250 - NU 118. 198 - NU 118.- Bovendien ontvangt u geheel gratis: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, suikertang, brood zaag, taartschep en slacouvert. Het model... dat is het probleem voor u... Vanzelfsprekend is er ook een heel mooie cassettedoos bij. 99 Oostelnde 95, Scherpenzeel 03497-1607 - Stationsstraat 143 Apeldoorn 055-2188BG - Amsterdamsestraatweg 699 Utrecht 030-444040 - Hoofdstraat 87, Velp 085-618095 - Columbuslaan 392 Utrecht 030-884527 ALLES 14 KARAAT GEKEURD GOUD 1» Ja de GOUDVALLEI is er voor mevrouw en meneer... voor zoon en dochter... v:>or buurvrouw en buurman... voor uw neet en voor uw nicht... voor uw oom en voor uw tante. heeft u haar of bent u kaal... bent u groot of bent u klein... de GOUDVALLEI... is voor allen even fijn. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn... vrijdags te Scherpenzeel en Velp. Wij zeggen niet voor niets... tot ziens... want de GOUDVALLEI is er ook voor u. HARDERWIJK Tijdens de show in het Dolfinarium is, Tweede Pinksterdag, een dolfijntje geboren. Tweeduizend bezoe kers waren getuige van deze unieke gebeurtenis. Halverwege de voorstelling gaf dolfijn Skinny er plotseling de brui aan, om een gezond uitziende nakomeling ter wereld te brengen. Het publiek, dat de bevalling van begin tot eind kon volgen, reageerde enthou siast toen Skinny weer boven water kwam in het showbassin, ge volgd door een babydolfijntje. Er zijn al meer dolfijnen geboren in het Dolfinarium, maar nog nooit konden zoveel mensen dit van zo dichtbij meemaken. Door de geboorte te laten plaatsvinden in het bassin, zijn de overlevingskansen groter. De eerste drie dagen zijn kritiek, daarna heeft de jonge tuimelaar een redelijke kans in le ven te blijven. Het dolfijntje, dat de naam Lenny heeft gekregen, zwemt intussen dapper rondjes met z'n Skinny. Deze is zelf ook in het Dolfinarium geboren. (Advertentie) KOMT OP VRIJDAG A.S. WEER BIJEEN IN aan het Zuiderzeepad In Stadsweiden Aanvang 20.00 uur (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) Dit houdt in de plicht te helpen daar waar de burger of de vereniging het niet alleen aan kan. V.V.D. Ermelo en Harderwijk. (Advertentie) Nieuws uit Uw woonplaats leest U uitgebreid In Blijf op de hoogte en neem nu een abonnement. Vul onderstaande bon in en zend deze in open enveloppe naar: antwoordnummer 100, HARDERWIJK. Een postzegel is niet nodig. Naam: Adres: Woonplaats: Wenst zich te abonneren op Schilders Nieuwsblad. De eerste 2 weken ontvang Ik hot blad gratis. (Advertentie) Uw installateur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344'. (Advertentie) (Advertentie) Uw off VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten (Advertentie) IS: Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) *LOp KLÓfSf" Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O), Oisterwijk, Utrecht, Valkenburg (L) en Zuidlaren. Ede, Grotestraat 72-74. tel. 08380-16203 ma 13-18 uur, di t/m za 9-18 uur, do tot 21 uur Onverwoestbaar merktapljt van Parade Topper uit onze kollektie 100% zuiver wollen Berbertapijt in natuurtinten 400 cm breed. van 299.- voor 239.- p.m. en gratis gelegd. Bij ons kunt u kiezen uit hon derden dessins en kleuren van de merken Desso, Bargoss, Parade, Hatéma etc. en uiteraard tegen tevens in Harderwijk spe ciale karpettenverkoop, op de adviesprijzen Deze aanbiedingen gelden t/m 27 mei. Holkerstraat 6A. Tel. 03494-2601. Luttekepoortstraat 10. Tel. 03410-20178. Ruime parkeergelegenheid.. ■I ii ■iwiinmwr—in v

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1