GELD OVER? w Behang - vreeker indukan© (fc ék SPIJKER office-manager (mnl. of vrl.) GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" DE IRIS VERZEKEREN Luxor kleuren tv Wolhuis b.v. C0ENEN Nieuwe Harderwijker Courant VOLVO modehuis HLLh Denkt u dan eens aan de vele spaarmogelijkheden - termijn- spaarrekeningen, opzeggingsre keningen, toonderpapier, depo sito's enz. bij de W ADVISEUR Boetiek SCHIMMELSTR.2 TEk.lSUS^ VEEL VOORKEURSTEMMEN MEVR. STRIJD GARAGE FOPPEN Winkeldief aangehouden PRETTIGE INTERIEUR ADVIEZEN I GARAGE FOPPEN Autorijschool DIJKGRAAF Massief eiken randmeercombinatie: 31.000 IM;CLAS?;MVERFFnvi SIMCA-CHRYSLER- SERVICE y y f y y LENTE LENTE LENTE KOOP GOUD VOOR AL UW CENTEN - DE GOUDVALLEI - OAT IS DE RENTE Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. GARAGE Nijkerk B.V. JAARSMA INTERIEURKUNST DEAFV „DE ROEF" it" LADA-ZASTAVA 1 NOTEER! JOH. VISSER Bakuwel Les in BMW en DAF BANKSTELLEN EETH0EKEN KASTEN DEKENKISTEN LADENKASTEN MIMISETS EIKEN MEUBELEN is: Garagebedrijf H. Broekhuis B.V. vastgoed veilig kopen met adviezen van van collenburg makelaardij bv CHILDERS NIEUWSBIAD T€ /erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. lureau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk, Tel, 03410-15029 DONDERDAG 30 MAART 1978, 55e JAARGANG No. 25 (Advertentie) Ruime winst voor CDA HARDERWIJK Het CDA heeft bij de Statenverkiezingen in Harderwijk duidelijke winst geboekt. De Christen Demokraten sleepten 45,6 pet. van de in totaal 15.781 uitgebrachte geldige stemmen in de wacht. Dat betekent een vooruitgang van 3,5 pro cent vergeleken met de Kamerverkiezingen van mei 1977. De PvdA bleef vrijwel gelijk (15,7 procent), de VVD echter ging er ruim één procent op achteruit (19,7 pet.). Voorzitter W. Ruiter van het CDA- Harderwijk toonde zich zeer tevreden met dit resultaat. Hij noemde het een blijk van goedkeuring voor het beleid van het kabinet Van Agt. Indien het gemeenteraadsverkiezingen waren ge weest, zou het CDA op grond van deze uitslag elf zetels in de Harderwijkse raad hebben behaald, wat een meer derheid zou zijn. Alleen in Hierden heeft het CDA sinds vorig jaar mei ruim tweehonderd stemmen verloren, ongetwijfeld mede door de kwestie Frankrijk. Feit is echter dat wethou der mevrouw mr. H. A. Strijd-Groene- wegen, tweede op de kandidatenlijst van het CDA in Gelderland, in Har derwijk 2043 voorkeurstemmen be haalde, waarvan 209 in Hierden. Voorzitter Ruiter beschouwde dit als een eerherstel voor mevrouw Strijd, (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) "N Uitzendburo Indukan is al 14 jaar aktief op het gebied van het ter beschikking stellen van personeel aan overheidsinstellingen en bedrijfsleven. Voor ons binnenkort te openen kantoor in Harderwijk zoeken wij een met organisatorische en administratieve talenten. Na een gedegen inwerkperiode zal de dagelijkse leiding van ons kantoor te Harderwijk aan haar (hem) worden toevertrouwd. In deze funktie worden o.m. de telefonische kontakten met onze opdrachtgevers onderhouden en zorg gedragen voor de werving, selektie en aanstelling van uitzendkrachten. Voor iemand, die graag verantwoordelijkheid draagt en over een flinke dosis initiatief en improvisatie vermogen beschikt, biedt deze funktie goede perspektieven. Opleiding bij voorkeur op middelbaar (technisch) nivo. Werktijden van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdags tot 19.00 uur). Wij bieden u een uitstekend salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring. Prima verdere sekundaire voorzieningen, zoals opname in het pensioenfonds. Hebt u belangstelling voor deze funktie, of wilt u, voordat u solliciteert, verdere informatie? Neem dan kontakt op met Indukan Uitzendburo B.V., Grotestraat 79 te Ede. Eerst even telefoneren kan ook: tel. 08380-19152. De heer J. A. M. Kuylaars is uw kontaktpersoon. beheer b.v. |Grotestraat 79 - Ede telefoon 08380-7 91 52 (Advertentie gouden dameshorloge 98.- gouden damesring 79.- 98.- gouden sterrenbeeld49.- gouden ketting39.- 44.- gouden herenringen 79.- 98.- verlovingsringen 3 mm p.paar Zaanse klokken Friese staartklok herenhorloge jongens/meisjeshorloge 98.- 139.- 198.- 444.- 39.- 29.- GRATIS, Ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol geschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden plaatarmband 198 -nu 98.- gouden damesring198.-nu 98.- Quartz horloge met 6 funkties 168.- nu 88.- modern hip dameshorloge 3 armbanden 3 ringen 98.- nu 39.- CASSETTES: OOK IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. Geheel complete cassette edelstaal GEEN 700.- maar 493.-. Bovendien ontvangt u geheel GRATIS: de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, sla- couvert. Het model kunt u zelf bepalen. Wilt u een goedkopere cassette 6-persoons edelstaal 198.-, uitgebreide 375.-. Ook hierbij zult u zeggen... dat kan alleen ,,DE GOUDVALLEI". Oostelnd 95, Scherpenzeel, 03497-1607 - Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880 - Am sterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040 - Hoofdstraat 87, Velp, 085-618095 - Cotum- buslaan 392, Utrecht, 030-884527 ALLES 14 KARAATS GEKEURD GOUD - UNIEK IN NEDERLAND EIGEN IMPORT: goud, zilver, briljanten, klokken enz. enz. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - Vrijdags te Scherpenzeel en Velp na de moeilijkheden van de afgelopen weken. Wethouder drs. J. J. Postma, derde op de PvdA-lijst, kreeg 771 voorkeurstemmen. Hij was ver heugd dat de PvdA minder heeft verloren dan de VVD. ten opzich te van de Kamerverkiezingen. De PvdA is stabiel gebleven en zou op grond van deze uitslag in aanmer king komen voor vier zetels in de gemeenteraad. Op het ogenblik zijn dat er drie. JONGEREN Teleurstelling bij de VVD, waar men dit verlies niet had verwacht, nu de liberalen in het kabinet zijn verte genwoordigd. Bestuurslid C. Veerman vond het evenwel een positief punt dat, landelijk gezien, veel jonge kie zers voorkeur blijken te geven aan de VVD. Plaatselijk bracht de VVD het tot zo'n zeventig stemmen winst in Hierden, waarbij waarschijnlijk de houding van de VVD-fraktie in de kwestie Frankrijk een belangrijke rol heeft gespeeld. De VVD heeft goede hoop bij de gemeenteraadsverkiezin gen beter voor de dag te komen. VLOT WERK Bij de Statenverkiezingen werden in Harderwijk in totaal 13.523 stem men uitgebracht, waarvan 55 blanko of ongeldig. Het opkomstpercentage was 81,8. Dankzij het vlotte werk van de „rekenkamer" op het raadhuis, was de uitslag al om negen uur 's avonds bekend, twee uur nadat de zestien stemburo's hun deuren sloten. D '66 (3,8 pet.) en de Boerenpartij (0,7 pet.) moesten ten opzichte van de Kamerverkiezingen met verlies van één procent genoegen nemen. De ove rige partijen bleven nagenoeg kon- stant. De percentages: PPR 1,5, CPN 0,3, SGP 1,7, GPV 2,0 en PSP 0,5. ERMELO De rijkspolitie hield de 23-jarige O. aan op verdenking van winkeldiefstal. Bij een winkelier trachtte hij enige zaken onbetaald mee te nemen, 't Winkelpersoneel griste de gestolen waren uit de handen van de man. Hij wist zelf te ontko men. Op aanwijzingen van getuigen werd hij later thuis aangehouden. (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen. no Praat'ns met ons en vraag vrijblijvend prijsindikatie. Vv—yy Bovenweg 6. Hierden. Tel. (03413) 818 (Advertentie) Off. dealer voor NIJkerk. Tel. 03494-2441. Vetkamp 94 - Nijkerk. (Advertentie) Dr. Holtropstraat 70, ERMELO - Tel. 2315. (Advertentie) KOMT OP VRIJDAG A.S. WEER BIJEEN IN aan het Zuiderzeepad In Stadsweiden Aanvang 20.00 uur (Advertentie) UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Steeds Inruil In voorraad. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: A88urantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' 'enin9en i nva-assurantleadvlseur (Advertentie) ONZE VRIJE POMP IS OOK ZONDAGS GEOPEND nl. van 9.00 tot 22.00 uur maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 23.00 uur. VRIJE POMP QUICKSERVICE Stadsdennenweg 7-9 Harderw(jk. Advertentie (Advertentie) Advertentie - met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkleding' bruidsmoedei kleding (Advertentie) Tel. 05779-433 Uw off. Singer dealer Voor: Harderwijk Ermelo en Putten Stationsstraat 65 ERMELO Tel. 03410 L 2436 (Advertentie) Advertentie Smeepoortstraat 27 Harderwijk. Tel. 03410-14795. Wij zijn geopend van 9.30-12.00 en 2-6 uur. Vrijdagavond 7-9 uur. Maandagmorgen en woensdag hele dag gesloten. (Advertentie) Uw off. VOIVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) -~..V 't V. N "yT' ti V'. r yy i V.y-y'TeTï *"v' - "'y:i -■ emdenmeen 58 harderwijk 03410-15067 vondellaan 10 harderwijk 03410-17059 (Advertentie) ■7,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1