DE BROEKENHAL VOLVO SPIJKER I/fee/ vee/ mensen zoudenl fheel veel .beter Ikunnen slapen Beddenspeciaalzaak DEN HERDER FOPPEN'S VISHANDEL JANUARI??? VERZEKEREN m Mil m DE IRIS NETTE JONGEDAME Nieuwe Harderwijker Courant studl! M|| GOUDHANDEL „DE GOUDVALLEI" COENEN brink Luchtverwarming SCHUURTJE VLIEGT DOOR DE LUCHT Ontdek de perfekte af drukkwaliteit van EXTRA LAGE PRIJZEN GARAGE FOPPEN 00K IN 'T NIEUWE JAAR STAAT „DE GOUDVALLEI" VOOR U KLAAR Mil „NOG NOOIT ZO ERG GARAGE F0FPEN Autorijschool DIJKGRAAF modehuis "ELLE: Massief eiken DE RUITER VAN OS B.V. Niet voor niets Nederlands snelst groeiende automerk TON DE VRIES B.V. LADA-ZASTAVA Visser Klaassen: DE AFV „DE ROEF" SIMCA-CHRYSLER- SERVICE Les In BMW en DAF GARAGE Nijkerk BV is: H. Broekhuis B.V. BANKSTELLEN EETH0EKEN KASTEN DEKENKISTEN LADENKASTEN MIMISETS EIKEN MEUBELEN Voor comfortabels warmte uit onopvallende roostertjes. Wij kunnen uw huis moderniseren, verbouwen enz. vrijblijvend alle informatie Donkerstraat 37, HARDERWIJK. TEMPEL OPTIEK B.V. VAN 5 T.M. 14 JAN. NIET STOPPEN VOOR EEN VISJE VAN FOPPEN Daar wij wegens vakantie gesloten ziin Putten Ermelo Wij wensen allen een voorspoedig 1978 SCHILDERS NIEUWSBLAD fC Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N V. Bureau: Smeeooortenbrink 20. Harderwijk, Tel. 03410-15029 ramlmeercomblnatie: 30.000 DONDERDAG 5 JANUARI 1978, 55E JAARGANG NO. 2 DE MEEST PERFEKTE JAPANSE AUTO Autoservice J. HAARMANS off. MAZDADEALER) Nijkerk. 03494-1666. --TKSj (Advertentie) Windhoos richt ravage aan HARDERWIJK De zware storm die dinsdag over ons land trok, heeft ook in Harderwijk een spoor van vernielingen achterge laten. Voorafgegaan door onweer en hagelbuien barstte 's mid dags even voor half één een windhoos los, die in een paar minuten tijd een enorme ravage aanrichtte, in een strook van enkele hon derden meters breed. Grote schade kreeg de hervormde kleuter school Hummeloord aan de Melis Stokelaan. Een schuurtje, voor de opslag van oud papier, van de naastgelegen chr. lagere Prins Bernhardschool werd finaal in de lucht geblazen. De houten schot ten vlogen over de omheining en kwamen zo'n dertig meter verder terecht. Een van de brokstukken ramde een hoek van de kleuter school. De wand werd ontzet en een kast tuimelde voorover. Het lokaal was bezaaid met allerlei spelmateriaal. De kinderen had den gelukkig nog vakantie, zodat zich geen persoonlijke ongeluk ken voordeden. De brandweer, die samen met het personeel van gemeentewerken de hele middag in touw was, wist het gat in de wand provisorisch dicht te maken. Bij het bejaardencentrum Rand meer waaide het houten dak van de fietsenstalling. Het zeilde rakelings over een rij bejaardenhuisjes en viel pas aan de overkant van de weg in brokken neer. Op dat moment was er Gratis (Advertentie) Als kennismakinaskack bij ontwikkelen en afdrukke van uw kleurenfilm. Ontdek hoe mooi uw kleurenfoto's kunnen zijn. Als ze met de modern ste apparatuur ontwikkeld worden. En perfekt afgedrukt. Door Presto Print. Breng uw volle v^l film bij ftestofrint Stu tijdelijk 'n gratis kleuren- vergroting. Ter kennismaking. Elke ontwik kelde en afgedrukte kleurenfilm geeft recht op één gratis vergroting. (Ook als u reeds klant bij ons bent uiteraard.) Dit aanbod geldt Urn 25 februari 1978. Uw mooiste kleurenfoto or>13x18cmof13x13cm Die gratis vergroting mag u laten maken van een nega tief naar keuze. Wij adviseren u graag bij uw keuze. Van rechthoekig negatief een vergroting op 13 x 18 cm, van vierkant negatief op 13 x 13 cm. FILM- FOTOHANDEL en FILMVERHUUR Stationsstr. 37 - ERMELO Tel. 2834 (Advertentie) Verkeersweg - HARDERWIJK - TEL. 03410-16560. De maand bij ons voor en zoals altijd KIJKEN BIJ ANDEREN IS KOPEN BIJ ONSl geen verkeer en het dak, dat een af stand van zo'n honderd meter heeft afgelegd, miste op een haartje de wo ningen aan de Harmonielaan. De be jaardenhuisjes hadden flinke schade. Er ontstond een gat in het dak en bij de familie Verhey, die niet thuis was, kwam de schoorsteen naar beneden. Een van de bewoonsters, mevrouw Groenveld, maakte de „ramp" wel mee. „Maar ik wist niet wat er ge beurde," vertelt ze, nog hevig ge schrokken. „Ik stond te strijken en in eens een enorm kabaal. Voor hetzelf de geld was dat dak dwars door onze huizen gegaan. Volgens mij is de blik sem ook nog ingeslagen, want ik zag een lichtflits Bij sporthal De Sypel dreigde het dak van het restaurant te waaien, maar dat is achteraf meegevallen. Wel werd het grootste deel van de dakbedekking door de storm meege nomen. Sommige stukken belandden helemaal voor de P.C. Hooftschool in de Vondellaan en twee auto's, die voor de 8porthal stonden geparkeerd, wer den erdoor beschadigd. (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN O ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers. leningen i nvfl-assurantleadviseur Advertentie UW DEALER Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 Advertentie gouden dameshorloge gouden sterrenbeeld gouden ketting gouden ringen gouden hangers 98.- verlovingsringen 3 mm p.p. 49.- zaanse klokken 39.- 44.- friese staartklok 79.- 98.- herenhorloge 59.- 88.- jongens/meisjeshorloges 98.- 139.- 198.- 444.- 39.- 29.- GRATIS, Ja gratis ontvangt Iedere koper een waardevol Beschenk. ALLEEN DEZE WEEK: gouden armband gouden bandring granaat of bloedkoraal massief zilveren zeeuwse knoparmband (uniek stuk) massief zilveren doodskop bedel 328 -NU 198.- 108-NU 59.- 218 -NU 115.- 24 -NU 7.50 CASSETTES: de GOUDVALLEI... de CASSETTE SPECIALIST cassette edelstaal 198.- en een uitgebreide cassette 374.- Dan het allermooiste bestek GEEN 700.- maar 495.-. Bovendien ontvangt U geheel GRATIS: de theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - slacouvert - brood zaag. Het model kunt U zelf bepalen. Oostelnde 95, Scherpenzeel, 03497-1607; Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Am- eterdamsestraatweg 6S9, Utrecht, 030-444040: Hoofdstraat 87, Velp 085-618095; Colum- buslaan 392, Utrecht 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp. 00K IN HET NIEUWE JAAR STAAT DE GOUDVALLEI VOOR U KLAAR!!!!! De bewoners van het flatgebouw aan de Hofdijkstraat hebben veel narigheid gehad van de storm. On geveer twintig grote ruiten gingen aan diggelen en de wind blies plot seling met volle kracht door de wo ningen. „Het was een verschrik king. Eén grote klap en toen was het gebeurd," zegt beheerder R. Rollman, die voorts veel meldingen kreeg van daklekkages, ook in het flatgebouw aan de Alb. Thijmlaan. Het ging behoorlijk tekeer. Dakpan nen vlogen over de rijbaan, zoals op het kruispunt Vondellaan-De Genes- tetstraat, bij De Zeven Akkers. Het huis van advokaat Van Meer aan de Diepegracht en Huize Westerholt, op de hoek van de Vitringasingel en de Stationslaan, stonden er onttakeld bij. Op meer plaatsen sneuvelden rui ten, onder andere bij de HNO-school De Weiburg en bij huizen aan de Har monielaan. Bij het garagebedrijf Jil- derda aan de Hierdenseweg moest een reklamebord eraan geloven. De Plantagevlak aan zee, kreeg de volle laag van de storm. Een grote plataan, die nog niet zo HARDERWIJK Visser H. W. Klaassen was met zijn HK 62 ongeveer vijfendertig kilo meter benoorden Lelystad, toen hij door de storm werd overvallen. ,,Het was ontzet tend. Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt," aldus de Har derwijker, die blij is dat zijn nieuwe, vorig jaar gekochte boot een stevige overkapping heeft. ,,Met een open boot had ik het nog niet geweten. Nu sloeg het er tenminste over heen. Het was nog behoorlijk zwaar, ik merkte op een gege ven moment nauwelijks dat we een motor hadden. Maar ten slotte kregen we 'm toch met z'n kop in de wind en toen kon den we rustig naar Lelystad op- stomen De heer Klaassen is overi gens best tevreden over de ver richtingen van zijn boot, die hij nu goed heeft kunnen uitprobe ren. Een deel van zijn netten heeft hij in de woedende golven van het IJsselmeer moeten achterlaten en hij wist nog niet of deze de storm hebben over leefd. De andere Harderwijkse vissers zagen de bui kennelijk al hangen, zij waren deze dag niet uitgevaren. Klaassen: „Ik heb alleen twee Urkers gezien en die zullen ook wel een hele toer hebben gehad De Jachthaven De Knar had ditmaal weinig last. Bij de vo rige storm, vrijdag voor Kerst mis, sloegen verscheidene bo ten los, maar nu kwam de wind uit een voor De Knar gunstige hoek. Advertentie KOMT OP VRIJDAG A.S. WEER BIJEEN IN aan het Zuiderzeepad In Stadsweiden Aanvang 20.00 uur (Advertentie) Harderwijkerweg 240 ERMELO Tel. 03410-12101 lang geleden door de plantsoenen dienst was gerestaureerd, knapte halverwege af. De takken waren een gevaarlijk obstakel voor het verkeer. Met behulp van de oude ladderwagen van de brandweer werd getracht te redden wat er nog te redden was. Vast staat dat de hevige rukwinden voor vele duizenden guldens schade hebben veroorzaakt in Harderwijk. Erme- lo bleef buiten schot. (Advertentie) Tel. 05779-433 Advertentie ms&smam Telefoon 03494-2441 Vetkamp 94 - Nijkerk (Advertentie) Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-20114 (Advertentie) een begrip voor bruidskleding, avond- en cocktailkledmg bruidsmoedei kleding MODEHUIS stationsstraat 82 ermelo 03417-26 17 Advertentie Smeepoortstraat 27 Harderwijk. Tel. 03410-14795. Wij zijn geopend van 9.30-12.00 en 2-6 uur. Vrijdagavond 7-9 uur. Maandagmorgen en woensdag hele dag gesloten. (Advertentie) Uw instanaieur: ERMELO, Putterweg 12, tel. (03417) 1344*. (Advertentie) Uw plannen worden door ons werkelijkheid. Snel en efficiënt. Wat u ook wenst, uitbouwen, open haard, nieuwe badkamer of keuken. Onze ervaring garandeert u een juist advies. Onze tevreden referenties zullen u overtuigen. rjn IAVfjT~ \i— Praat'ns met ons en vraag (rrt vrijblijvend prijsindikatie. \v--V/ Bovenweg6, Hierden. Tel. (03413) 818. (Advertentie) (Advertentie) Wij zoeken voor onze speciaal optiekzaak een Zij zal eenvoudige kantoorwerkzaamheden moeten verrichten en na gebleken interesse en kennis voor dit interessante en toch ook zo MODIEUZE vak een BELANGRIJKE taak In de winkel vervul len. Voor nadere inlichtingen voor deze LEUKE en AFWISSELENDE baan kunt u terecht bij: TEMPEL OPTIEK B.V., Stationsstraat 63, Er melo. Tel. 03417-2090, na 18.00 uur 2271 of 7121. ONTACTIENS SPECIALIST OPTOMETRIST OPTICIEN 4 ERMELO - STATIONSSTRAAT 63 - TELEFOON 7 52090 - POSTBUS 30 i (Advertentie)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1