is Fa. A. van der Aar w Uns .an J ge H. I. (.ANTING Huishoudelijke artikelen Heeft II rijtuigen noodig fa. P. BAKKER, Staii©n»tr.15 I Pracht Japonnen X, »,e' ?rrl_ flinke Dienstbode Jongelui, WONING Tuinbank& Grasmachine Voor Famiiisdrukwerk naar Fa. E. SCHILDER Boekhoudkundig Bureau KOFFERS in diverse maten atie h" rt. 31) te io iel.. Advertentiën Zaterdags v.m. 9 uur. Een flink Meisje Voor een beter figuur een goede bustehouder GEZ. DE LANGE eenige MEISJES Flinke Winkeljuffrouw gevraagd A. v. d. NAGEL, Schoolpad 2, Ermelo houdt Uw ADMINISTRATIE en BELASTINGZAKEN bij. Mantels, Rokjes, Blouses kunt U bij ons NAAR MAAT laten maken. in Kraagjes, Ceintuurs, Knoopen. Drukkers, Haken en Oogen, Kop- spelden, Gespen, Breinaalden, Breiboeken, Sjaals, Hand- en Machinegarens, enz. enz. dezl rubriek Malrt j.l. 13.36 p. 100 ;rk dartlghl 11. J. Timmer >T he Gewas i. prt n Vi rhoulen| :ma|van Wijk sn Horst) atior straat) La men rhe Inplaats van kaarten Ondertrouwd MARINUS VISSER j en j WERA BORISOWA j Harderwijk, 26 Febr. '47. j Or. Ottoiaan 7. I Lf.ge a|t Gewas e Lerge r he Gewas dHitadshal Vianen .sljac And ree c. Ai idree iijke nooden. Bosi Ki cÜSjHalsema Gewas sema van Herksen r he' Gewas lel Var Dijken fan Dijken :-r he: Gewas 'endam 4) bbfcghalen "s| en 5.30 uur oghilen "5 uu ;de v. d. Weele 'an^^ Harderwijk :el. h. Gewas) Barsndrecht mes. iniQJ ijflm. ite Gewas Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig doch geduldig ge dragen lijden in het zieken huis Salem te Ernrelo onze geliefde Broeder EIBERT VELDHOEN in de ouderdom van 61 jaar. Uit aller naam, J. Veldhoen A. Veldhoen De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 8 Maart a.s. des nam. 1 uur vanaf Vulderstraat 21. ;dic i in H id 1st lversum mis 10 uur. Lijden smedi- huis O.F.M. egoefening 10 uur. en voor voor eer van U neer m, want er Voor het medeleven en de deel neming, ontvangen tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen lieven Man en Vader, Be huwd- en Grootvader, KLAAS KUIPER zeggen wij langs dezen weg vrien delijk dank. Uit aller naam, D. Kuiper-Staal Ermelo, Maart 1947. Oude Nijkerkerweg_24 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een lang durig doch geduldig gedra gen lijden in het ziekenhuis Salem te Ermelo onze aller beste Vriend EIBERT VELDHOEN in de ouderdom van 61 jaar. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in eere blijven. Harderwijk, K. Blaauw J. Blaauw-Vermeer Rotterdam, H. Broos-Biaauw E. J. Broos Amsterdam, K. Blaauw C. Blaauw-Mijer Putten, C. Pieper-Blaauw G. Pieper Amsterdam, W. J. Blaauw M. Blaauw-Mons Zwolle, J. Kreder-Blaauw A. A. Kreder Harderwijk, M. W. Hamstra-Blaaüw J. Hamstra Gerri, Dieni, Janni, Jan, Evie Tot onze diepe droefheid nam de Heere, na een kort- stond'g lijden, van ons weg, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, MEINDERT KRUIJSDIJK echtgenoot van Trijntje Corrielissen in de ouderdom van 78 jaar. Wed. T. Kruijsdijk- Cornelissen Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achter kleinkinderen. Harderwijk, 1 Maart 1947. Gr. Marktstr. 26. De teraardebestelling heeft plaats gehad Woensdag 5 Maart des n.m. 1 uur vanaf het sterfhuis. onder „Te bevragen Bureau van dit Blad" worden niet eerder bekend gemaakt dan De Fievo Bibliotheek verschaft U de beste en nieuwste boeken op elk gebied en naar ieders keuze. Luc. Smidt, Smeepoortslraat 33 Harderwijk. Gevraagd paar witte TROUW SCHOENEN m. 42 3/4 hak. Vijhestraat 6 Harderwijk Costuumnaaister vraagt NAAIWERK Hierdenscheweg 37 Harderwijk in het gezin van Burgemeester NUMAN wordt voor zoo spoedig mogelijk gevraagd een voor dag en nacht, Werkkieeding aanwezig. Brieven onder No. 22 Bureau dezes. WON1NGRU1L HARDERWIJK. Aangeboden een groot huis, te ruilen tegen een klein. Brieven letter S.„ Bureau dezes TE KOOP een Koffergramofoon merk His Masters Voice, Bevragen Bureau dezes. gevraagd voor dag en nacht in een rustig gezin van 2 personen, met alle huiselijke bezigheden op de hoogte, v.g.g.v. Liefst zoo spoedig mogelijk. Stationslaan 55 Harderwijk die wenschen te trouwen zoeken per 1 Mei 1947 of 2 ongemeubileerde kamers met kookgelegenheid te Harderwijk, Ermelo of in de directe omgeving van deze plaatsen. Zomerhuisje, mits in een goeden staat, geen bezwaar. Brieven onder no. 930 bureau van dit blad. Wordt gevraagd nette Werk vrouw voor drie dagen per week. Br. lett. P. bureau van dit blad, Nog eenige 4 Jkleurige en ge wone vulpotloden a f 11.00 en f 5.75. Ook repareeren en inrui len van vulpennen, eigen repara tie inrichting. Smeepoortstraat 33 H'wijk. TE KOOP: gr.staande schemer lamp met los kleed erover, zoo goed als nieuw. Harderwijker- weg 208, Tonsel-Ermelo. TE KOOP prima eiken moderne Duitsche piano, kruiss. als nieuw. Billijke prijs. Brieven No. 109 Bureau dezes. In een klein gezin wordt gevr. een nette hulp in de huishou ding. Brieven onder No. '234 aan Bureau dezes. Opbergmappen, schrijfmappen, grooteenveloppen kasboeken, klad blox. penhouders en pennen, stem pels naar elk gewenschte tekst, inkt in kleuren, gekleurd tekenkrijt als ook potloodstiften. Smeepoort straat 33 H'wijk. Gevraagd voor direct een NET MEISJE voor den geheelen dag. Niet beneden 18 jaar. Zelfstandig kunnende werken. Aanbiedingen 's avonds na 7 uur Mevrouw Blanken, Hierdenscheweg 75 Namens wederzijdsche ouders zeggen wij U hartelijk dank voor de zeer vele 'blijken van belang stelling voor en bij ons huwelijk ondervonden. G. Kluiver A. Kluiver-Foppen Harderwijk, 7 Maart 1947. Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij ons hu welijk, betuigen wij onzen harte- lijken dank. A. J. van Dooben de Bruyn P. T. van Dobben deBruyn- van Ernst Langbroek, Maart 1947 GEVRAAGD een gem. zit- en slaapkamer of zit-slaapkamer, zonder pension. Brieven letter C. K. Bureau dezes. Padvindersriemen met fluit en portemonnaie f 5.85, schakelriemen en andere gekleurde broekriemen plus dames ceutuurtjes tegen ge- ringeprijs. Smeepoortstr. 33 H'wijk WEGGELOOPEN kleine licht bruine langharige hond. Tegen belooning terug te bezorgen Nassaulaan 2 Harderwijk. TE KOOP fornuispot compleet en een binnenpot met deksel Pr. Fr. Hendriklaan 34 Staatsloterijbriefjes van den col lectant Zeven uit Ermelo, kunt U ook bekomen bij Luc. Schmidt. Smeepoortstr. 33 H'wijk. Te koop gevraagd een goede DAMESFIETS zonder banden Pr. Fred. Hendriklaan 34 in goeden staat te koop gevraagd Ook genegen om te ruilen. Br. No. X 9909. Adv.Bur. ALTA, Pausdam, Utrecht. Gevraagd voor de schoonmaak een flinke WERKSTER. Inl. Bureau van dit Blad. Te koop een DAMESMANTEL maat 40. Te bevragen Kampweg 39 Tekenpassers met potlood, Te- kenhakeri en tekenvleiken, Teken- gradenbogen en tekendriehoeken. Smeepoortstraat 33 H'wijk. Te koop een goed onderhouden vooroorlogsche KINDERWAGEN Rijksstraatweg F 140 Hierden. Wij hebben nog op te ruimen een partij prima tasschen, ook eenige prima actetasschen, porte- feulles en portemonnaies. Smee poortstraat 33 H'wijk. Er kwam een zending in verschillende maten en zonder punten bij Donkerstraat 2 Harderwijk VERLOREN: een paar bruine glacé handschoenen z.g.a.n. Tegen bel. terug te bezorgen Wilhel- minaiaan 32 Ermelo. Er kunnen bij Maison A. v, d. AAR nog geplaatst worden om opgeleid te worden tot modiste, Goede vooruitzichten 1 Stationsstraat 99 Ermelo TE KOOP een jong hondje 8 weken, ras Vlinder, klein soori en een Meisjesmantel, leeftijd 12 jaar. M. Timmer. O. Nijkei- kerweg 159, Ermelo. (manufacturen). Eenige ervaring strekt tot aanbeveling. Brieven zoo spoedig mogelijk onder No. 1888 Bureau dezes TE KOOP een paar nieuwe Kunstschaatsen merk Polar-Siiex met schoenen maat 42. Te bevr. Hamburgerweg 117, Ermelo TE KOOP 2 pluche crapeauds vooroorl. event, te ruilen voor Radio. Bevr. Berkenl. 8 Ermelo TE KOOP 1 paar Heerenschoe nen zoo goed als nieuw, maat 46 Telgterweg 113 Ermelo TE RUIL Jongensschoenen nieuw maat 35 voor petroleumkachel of 3 of 4 pits petroleumstel. Brieven Agent Lijnsvelt, School- weg 51 Ermelo TE KOOP of TE RUIL aangeb 1 paar heerenrijglaarzen maat 41 2 paar nieuwe moderne dames schoenen 1 paar 2de hands zw. dameschoenen maat 38, rijbroek, 1 luidspreker, 1 blauw wollen meisjespakje, 1 grijs tailleur en blauw pliséerok, maat 38 Adres te bevr. Agent Lijnsvelt Schoolweg 51 Ermelo Bruggestraat 37 EEN UITSTEKEND ADRES Stationsstraat SDSiELO HET ADRES voor voor TROUWPARTIJ RONDRIT, enz. of soms LUXE AUTO'S ox VRACHTAUTO'S voor verhuizingen en transporten DAN NAAR tegenover de Molen te Ermelo, Telefoon 3 Binner. 14 dagen klaar. Laai Uw oude japon bij ons OPBORDUREN, dat duurt 8 dagen KNOOPEN OVERTREKKEN binnen 24 uur KOUSEN REPAREEREN 2 dagen Van oude dassen NIEUW maken, met 8 dagen klaar O Uw Jumper, Vest of Trui GEBREID, met 14 dagen klaar. Wij zijn enorm gesorteerd Ermeio Stalionsstraat 65 Telefoon 69

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1947 | | pagina 7