Waarom CHEVROLET het is Middenstandshuis ZZ. H. POORTER 4 4 4 4 4 I J.}{emeltien. STOLS' Theario Beschuit Plaats een Kleintje. Fa. P. Th. HUBERTS. Gedistilleerd, Wijnen en Likeuren. Oude belegen Jenever If II If IN Ml m" illeen bij II. POT, PRUIMTABAK De Nieuw» Bazar W. van $ijk Sinaasappels J. lilSSIL Pracht sorteering HAARDEN, HAARDKACHELS, KACHELS. Belegt Uwe vergaderingen 10 hel Voor f56.75 een solide Huiskamer voor VADER en ZOON van 880. H v. 0TTEBL00. 6. OLOFSEN. A. KLUIVER Gu. „Het Manchesterbuis" SCHOENHANDEL COW-3 O Y L. J. SCHUHING PRIMA FBIESCHE KLEI AARD APPELEN en -POOTERS bij 0. GERARDS, J. KUIKHOVEN Onze drukkerij FirmaWedding FOTOGRAFIE. HAAT- EN REPARATIE- INRICHTING. EERSTE ELECTR1SCHE ROGGEBROODBAKKERIJ KLOIVER'S GELDEBSCH ZOET en ZOOR ROGGEBROOD (Hurkt AK. H. VAN MEER. NIEUWBOUW VERBOUW HERSTELLINGEN W4 Het oudste en meest gerenommeerde adres voor Neemt proef met onze onovertroffen Merk „KOREN ROOS" Aanbevelend, Fa. P. Th. HUBERTS r' 5teü qe op voóiMxifcqamq peup?,2)ari Is ad/UGeteece^i H Wolleweveistraat 4 Harderwijk geëxamineerd schoenhersteller. van „DE OLIFANT" Tabaksfabr. „De Olifant" G. Goosens - Harderwijk. Donkerstraat 13. is weer gearriveerd!!! Kleine Grintweg No. 48 Abonnementen op dit blad worden TEN ALLEN TIJDE AANGE NOMEN. Men behoeft niet te wachten tot een nieuw kwartaal. „in elk opzicht de beste" 10 ct. p. rol van 10 stnks. levert SRel, goed en billijk, ZESCYLINDER KOPKLEPPENMOTOR. GROOTE TREKKRACHT. VOLLEDIG VRIJDRAGENDE ACHTERAS. STERK EN STIJF CHASSISRAAM. ZWARE KOPPELING EN GANGWISSEL. KRACHTIGE, VEILIGE REMMEN. HALF-ELLIPTISCHE VEEREN MET NIEUWE VERBETERINGEN. GUNSTIG GEKOZEN WIELBASES. TOEGANKELIJKHEID VOOR INSPECTIE EN BIJSTELLING CHEVROLET SERVICE-ORGANISATIE. Door kracht, duurzaamheid, betrouwbaarheid en laag verbruik de zuinigste krachtbron. Volle trekkracht bij laag toerental (900 1500 omw. p. m.), trekt da volle Delastin/ door het zwaarste terrein, spaart tfld en geld. Beste waarborg tegen asbreuk. Speciale wieliagers, waarvan de draagkracht toeneemt met de belasting. Zwaar ashuis met afneem* baar deksel, goedkoop onderhoud. Zware langsbalken en speciale traversen. Geen verwringing. Lage afschrijving door langen dienst. Speciaal voor vrachtvervoer gebouwd. Gemakkelijk en soepel wegtrekken van de volle lading. Jaren dienst zonder reparatiekosten. Sterke constructie, remvoering met hoogen wrijvingscoëfficient. Tijdbesparing door hoog gemiddelde by volkomen veiligheid. Langer dienst door gunstige verdeeling van belastiag over chassis. Nieuwe verbeteringen vrijwaren tegen schade en gevaar by veerbreuk. Laten den opbouw toe van carrosserieën voor eiken aard van vervoer, die door type en laadruimte maximaal rendement verzekeren. Werkzaamheden aan kleppenmechanisme, versnellingsbak en achteras vereischen geen tydroovende demontages. Groete besparing op onderhoud. Wydvertakte organisatie voor snelle, deskundige en goedkoope service. Overal echte Chevrolet*onderdeelen uit voorraad beschik* baar. Vrijwaring tegen lang oponthoud en stagnatie in vervoer. bestaande uit2 FAUT. en 4 STOELEN (Eiken met veeren), DRESSOIR, TAFEL, KOORDSPIEGEL en THEEMEUBEL, alles Eiken. PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING I TAPIJTEN EN MEUBELEN. Wolleweverstr. 16 Harderwijk Telet. 54 Onder Rgkstoezicht Kwaliteit en afwerking - gegarandeerd is lekker en taai in den mond. Merk G 35 ct. p. Vs pond 11 OO (fijn) 35 No. 2 30 Kwartjes Pruim 25 Vraagt ze Uw Winkelier. BLOEMENMAGAZIJN BRUGGESTR. TELEF. 118 K W EEKERIJ HIERDERWEG Harderwyk. Prachtige voorraad bloeiende en groenblyvende PLANTEN. Goede sorteering AFGESNEDEN BLOEMEN. Je aangewezen adres voor prima BLOEMWERK Aanleg en onderhoud van Tuinen. Beleefd aanbevelend. ONTVANGEN Schilderstukken (Stillevens), Presenteer* en Theebladen, Courantenhangers, Krui wagentjes, Trekwagentjes, Schoppen. Trappen en Strykplanten. SCHOONMAAK - ARTIKELEN. Beleefd aanbevelend, Donkerstraat si (Opgericht in i83g.) KI. Marktstr. No. 1, Harderwijk. Behoort U ook ai bf de verbruikers Vraagt dan het alom bekende Specialiteit in Groninger Roggebrood. Dagel|ks versch verkrygbaa' Roggebrood met krenten op bestelling Manchester Broeken vanaf f 1 75 Fantasie Broeken Blauwe Overalls Sortbemden Grijze Jassen Jongensoroekjes 1 49 1 75 ■0 50 1 15 •0.49 enz. enz. Beleefd aanbevelend, De oersterke schoen voor VADER en ZOON. COW BOY schoenen zijn in Zwart en Bruin met leder* en met rubber onderwerk. COW BOY schoenen zijn mooier als anderen en zyn net zoo goedkoop. COW BOY schoenen zyn alleen verkrijgbaar by Beleefd aanbevelend. REPARATIE-INRICHTING. GRATIS ADVIES inzake alle voorkomende voetgebreken Omdat meneer A zijn auto net op den hoek heeft geparkeerd, kan B zijn bocht niet veilig nemen. Parkeeren in bochten, in te smalle straten of te dicht bij een hoek is gevaarlijk en... verboden! II Telefoon iao TIMHERMAN en AANNEMER DIEPE GRACHT 11 - Het beste, smakelykste en goedkoopste middel tegen GRIEP. Eet dagelijks twee of meer Sinaasappels en gij gebruikt fruit en medicyn tegelijk. Fruit* en Groentenbandel DONKERSTR. 32 TEL. 60 Beleefd aanbevelend, Smcepoortenbrink 20 ELECTRISCHE BAKKERIJ VIJHESTRAAT 22 aJLjA. Gelegenheid jf|jKr3|p*K voor fotografi* flBSgKufL#] sche opnamen, Ook zonder prtysverhooging tan huis te ont* bieden. Tevens het adres voor het laten ontwikkelen en af drukken van nagatiavan. Vlugge en nette aflevering. FOPMA, Doolen.tr, 34 H'w|k

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 4