Tv advertenties 1 „Hel Groene Kruis" GELD VERDWENEN. Uil een GELDZENDING van 't KANTOOR MAASTRICHT van de ROTT. BANK naar een DUITSE BANKRELATIE in Dusseldorf, is een bedrag van 31.600 Duitse marken gestolen. Het onderzoek is in volle gang. U kunt éérst onderzoeken vóór u uw geld kwijt raakt. Onderzoeken of u bij GEZ. DE LANGE, Donkerstraat te Harderwijk GOED KUNT SLAGEN. U zult het daar graag rui len voor zo'n mooie BLOUSE, PULLOVER of VEST naar uw zin. Uw koers naar onze kollektie zal blijken een GOEDE KOERS te zijn. Groot Chinchilla: G. van Zalk 4 x Z.G. en 1 x G. Tevens mooiste Gr. Chinchilla van tentoonstelling. Groot Zilver: D. Altena 1 x Z.G. Tevens mooiste Gr. Zilver van tentoonstelling. Rijnlander: A. Bonestroo 2 x Z.G. Tevens mooi ste Rijnlander van tentoonstelling. A. Bonestroo 1 x Z.G. en 1 x G.G. Belg. Haas: H. van Zalk 1 x Z.G. Tevens mooi ste Belg. Haas van tentoonstelling. Alaska: H. van Zalk 2 x G.G. Papillen: Mevr. G. A. van Zalk-van de Broek 1 x G.G. Sabelpootkriel: Gebr. Sterkenburg 1 x Z.Z.G., Plymouth Rock, kriel: W. Smienk 1 x U. en 2 x G.G. Het door ieder begeerde predicaat „U" (Uitmuntend), dat slechts zelden wordt gegeven, viel dus ten deel aan de heer Smienk, die hiermee niet alleen de mooiste Plymouth Rock kriel had, maar tevens het mooiste nummer pluimvee van de gehele tentoonstelling. Een flink aantal bekers, lauwertakken en medailles en bovendien flinke bedragen aan geld kon mee naar huis worden ge nomen. Het ziet er naar uit. dat deze fokkers de komende winter op verscheidene nog grotere ten toonstellingen weer behoorlijk van zich zullen doen spreken. PRACHTIGE OPBRENGST. De opbrengst van de gehouden Dankdagkollekte in de Chr. Geref. Kerk alhier bedroeg 1586,- Een prachtige kollekte DOKTER SJ. HU1SINGH OVERLEDEN. Hedennacht is na een langdurig ziekbed dokter Sj. Huisingh in zijn woning aan de Spoorlaan overleden. Wijlen dokter Huisingh bereikte de leeftijd van 54 jaar. Hij was op 28 september 1907 te Utrecht geboren. Ruim 17 jaar geleden kwam hij vanuit Den Haag naar Nunspeet. Op 3 januari 1944 werd hij in onze gemeente ingeschreven om zich hier als arts te vestigen. Spoedig werd hij benoemd tot gemeente-arts. Ook in Vierhouten genoot hij grote bekendheid. De teraardebestelling zal plaats hebben op a.s. zaterdag 11 november en zal worden voorafge gaan door een rouwdienst in de Herv. Kerk, welke dienst zal aanvangen 's namiddags om 1 uur. KONTAKT-AVOND. Op 22 november a.s. zal er in Hotel „Veld- en Boszicht" een V.V.V.-kontakt-avond worden ge houden. Spoedig hopen wij hier meer over mee te delen. Men houde deze avond al vast vrij BOTSING. Op de hoek Hardervvijkerweg-Stationslaan werd door een misverstand de auto van de heer v. N. alhier, toen hij stopte, door de wagen van de achter hem rijdende v. d. B. uit Putten aan de achterkant aangereden. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij gelukkig niet voor, wel was er lichte materiële schade. MET KOVO'S TOURS NAAR HOORN. Naar wij vernemen van het Kovo Touringcar- bedrijf, zal er op woensdag 15 november a.s. een tocht worden gemaakt naar de grote najaarsvee markt te Hoorn in heerlijk verwarmde bussen. Men zal zich hiervoor kunnen opgeven in het sigarenmagazijn van de heer K. van der Woude, Stationslaan alhier. Voor nadere biezonderheden raadplege men de in dit nummer voorkomende advertentie. ZIJ STIERVEN VOOR U WAT DOET U TERUG Binnenkort (om precies te zijn: op zaterdag 11 november) zal de Klaprooscollecte weer worden gehouden. Waarvoor is dat ook weer? Dat is voor het Nedgrlands Oorlogsgraven Co mité in Amsterdam, da de graven van onze ge vallen bevrijders onderhoudt, en nabestaanden van die helden laat overkomen naar het graf van hun geliefde. In ons land wordt deze dankbaarheid georgani seerd door particulier initiatief; niet van over heidswege. Zoals dat behoort is een democratische vrije staat, waar de burgers zélf de gelegenheid hebben hun dankbaarheid in daden om te zetten. Op iCG plaatsen in ons land liggen de tiendui zenden slachtoffers begraven. Jongens uit Enge land en Canada, Verenigde Staten en Polen, die hun leven hebben ingezet om ons land van oor- logsterreur te bevrijden. Hun ouders hebben hen nooit teruggezien; hun verloofden moesten zonder hen verder levenZe hebben onze velden ge kleurd met hun bloedwat doen wij terug? Wij kopen op Klaproosdag een speldje, schen ken een kleine gift, en stellen zo het Ned. Oor- logsgravencomité in staat hun ouders een: laten overkomen. Er wachten nog vele duizenden moeders, om eindelijk eens aan het graf van hun zoon te mo gen vertoeven. Denkt u daar aan Collectanten voor deze sympathieke actie wil len zich wel weer aanmelden bij D. W. L. Milo, Laan 47 (telef. 20 56) Nunspeet? EEN BRAND. Zondagmiddag is door tot nog toe onbekende oorzaak brand uitgebroken in een schuurtje op het terrein van de Centrale werkplaats aan de Lugtenbergweg. Het vuur vond gretig voedsel in diverse soor ten verf-teer en andere brandbare spullen, die in dit schuurtje stonden. De brandweer van Nunspeet was snel ter plaat se en wist uitbreiding te voorkomen. BEKEND PREDIKANT GAAT VERTREKKEN. De bekende Herv. predikant van Oene, Ds. J. T. Doornenbal, heeft het beroep naar Arnemuiden Altijd liever t VÖROL Dan zeker van frisse mond en witte tanden SCHAKELS (Adressen te bevragen na vrijdagmiddag 1 uur). Bij niet-betaling binnen één week na datum, wordt 0,35 voor incasso in rekening gebracht. Gevraagd: MEISJE voor 2 morgens of 1 hele dag per week. Eperweg 40, Nunspeet. Gevraagd tegen 1 december: Flink, zelfstandig MEISJE of HUISHOUDSTER in klein gezin. Mevr Picard, F. A. Molijnlaan 49. Nunspeet. B. van de Hazel, Oosteinderweg 75. Te koop aangeboden: STOFZUIGER, compleet. Erres; bele ASBESTPIJP. Hullerweg 94, Nunspeet. Te koop aangeboden: EEN NEURENDE VAARS. T. de Zwaan. Harderwijkervveg 405, Hulshorst. Te koop aangeboden: Een paar VOETBALSCHOENEN, m. 41, z.g.a.n. Randweg 36, Nunspeet. Te koop aangeboden: AARDAPPELEN (Pimpernel). Vreeweg 20, Nunspeet. Te koop aangeboden: RENAULT DAUPHINE '59 DE LUXE met schuifdak en lederen bekleding, in prima staat. Molenweg 17. Te koop gevraagd Goed onderhouden 2-pits GASCOMFOOR (wit) met deksel. Lugtenbergweg 36. Te koop aangeboden: Een donkerblauwe OVERJAS, maat 52, z.g.a.r Prijs 25, Adres te bevragen Bureau van dit blad. KLEURKANARIEKWEKERSl Wegens ziekte aangeboden prima kweekvogels: Or. rood Brons, Agaat, Bruin, Isabel. Berger, Onder de Bos 151, Hulshorst. Te koop aangeboden: PARTIJ POSTZEGELS. Te bevr.: Dorpsstraat 44, "s avonds n& 6 uur. Te koop aangeboden: 2 CLUBS en 4 STOELEN (z.g.a.n.); Dressoir; 3 Clubs en ronde Tafei; eikenhouten Toogledi- kant met Nachtkastjes en Spiraal; prachtige Theemeubels; Uitschuiftafels; Haard; Kinder- ledikantje; Mahonie Kast; Bergkastjes; Prima Radio met 10 druktoetsen; 10-platen-wisselaar in Salonkast. Tevens Pick-up met versterker in koffer; T.V. toestel, 53 cm.-beeld, bouwj. 1960. Kan eventueel ook gefinancierd worden. T. v. Olst, Harderw.weg 356, tel. (0 3413)-375. Te koop aangeboden: Goed onderh. KIND Zaterdag na 1 uur M A. Bonenberg, Albe- Te koop aangeboden: AQUARIUM (afmet Randweg 34, Nunsj.-#^ Te koop aangeboden: EIKEN PALEN, 9 3 en 4 meter. Houthandel Bonenbe Te koop aangeboden: 2 JONGE, GUSTE 7 geschikt voor huiss H. van Pijkeren, G ice Bunteweg. Te koop aangeboden: Een partij NIEUWE BANKSTELLEN (zo van de fabriek). Agentschap: W. P. Hokke-van Leyen, Industrieweg 10. Nunspeet. Te koop aangeboden: 2 BATAVUS BROMFIETSEN. Kleur: blauw-crème. Model: Comby-sport. Niet van nieuw te onderscheiden. Billijke prijs. A. Rikkers, Zeeweg 17. telef. 23 19. rhemden naar maat. wens vernieuwen van boorden en mam astex Confectie-depöt: P. van den Pol, straat, Manufacturenhandel. Hft- oe Nunspeet a r 3 jte Bunteweg. Te koop HOUTSKOOL in i/* h.l. zakjes. Houthandel Bonenberg, Albertlaan 24, Nunspeet Te koop aangeboden: SCHOTTEN voor schuren, kippenhokken. Tevens hout voor duiven- en konijnenhokken. Granieten aanrechtplaten met gootstenen. Bergakkerweg 21, Nunspeet. Te koop aangeboden: Z.g.a.n. KOLENHAARDEN (Jaarsma) onder volle garantie. P. Admiraal. Vbor JONGE HENNEN is uw adres: Schotweg 42. Te koop aangeboden: V.W. DE LUXE '58. In zeer goede staat, met radio enz. Leopoldlaan 5, Nunspeet. Te koop aangeboden: PRACHTIGE s/., TROUWJAPON met bij behoren, maat 42. Adres te bevragen Bureau van dit blad. Hallo damesVanaf heden betalen wij voor de LOMPEN aan particulieren de hoogste prijzen. Oud IJzer, Koper, Lood, Zink, zware prijzen. Tevens zolder-opruiming. Klaas Bruinewoud, Nijverheidsw. 90, Nunspeet, telefoon 24 40. U vindt altijd iets dat U past U kan alles wat bruikbaar is kwijt in VERKOOPLOKAAL KERKSTRAAT 4a, Telef. 34 55, Harderwijk. WASMACHINES en CENTRIFUGE'S reeds vanaf 149, A. VIS, Eperweg 10. telef. 25 58. Wie heeft mijn FIETSTASSEN gevonden? C. Lokhorst, Zoomweg 56, Nunspeet. Wij leveren uit voorraad: PHILISHAVE, BRAUN, B. O., REMMINGTON Ook inruiling op voordelige voorwaarden. Tevens alle reparaties. Buitenhuis, Kapper, Harderwijkerweg 34. Zoekt u een zaal voor VERGADERINGEN of RECEPTIE? Lunchroom ,,'t Centrum". Heerlijk verwarmd en gunstig gelegen. A. Bosch, Dorpsstraat 8, tel. 20 77, Nunspeet. AAIMACHINES worden vakkundig gerej ook aan huis. Nieuwe machines diverse i KOOPS, Plaggeweg 262, telef. (0 67 7 Vierhouten. Laat UW KLEDING STOMEN door de „ACHTERSTE MOLEN". Depót: G. W. Elskamp, Marktstraat 3. FOTO-DOCUMENTAIRE (in 500 foto's) over de opkomst, de ondergang en de daden van het nationaal-socialismj Prijs 18.50. verzorgen uw in alle dag- en weekblad pia zonder verhoging tin DRUKKERIJ VENEMAN V. D. J fj'; Dorpsstraat 15 NUNSPEET Telef. 1 Autobedrijf A. P. REMPT PRIMA GEBRUIKTE AUTO'S MODERNE SMEERLNRICHTIN G BEAN WIELUITLIJNAPPARAAT WIELBALANCER STALLING NIET MIDDEN OP DE WEG STAAN Vele moeders, die hun kinderen van de kleuter school komen halen, blijven des middags om 12 uur midden op de Ds. de Bouterlaan staan wach ten Gedurig ontstaan hierdoor verkeersmoei lijkheden, zo werd ons medegedeeld. Het kost wei nig moeite om goed aan de kant te gaan staan, zodat het verkeer behoorlijk kan passeren. Doet men dit niet, dan geeft men de jeugd een slecht voorbeeld AANRIJDING MET MATERIëLE SCHADE. Hedenochtend om pl.m. half 12 kwam de heer J. Hagen op zijn scooter de Laan uitrijden om de Dorpsstraat in te gaan. Vanaf de Eperweg nader de de heer Th. van der Saag. Een botsing kon niet uitblijven, waardoor de heer H. kwam te val len. De politie zal nu een onderzoek instellen naar de schuldvraag. PRACHTIGE RESULTATEN. Nadat de afgelopen zomer enige leden van de konijnen- en pluimveefokkersver. „Ons Ideaal" verschillende goede resultaten hadden behaald, gingen onlangs een groot aantal dieren naar de kringtentoonstelling in Apeldoorn, waar pl.m. 600 dieren aanwezig waren uit de gehele omgeving. De resultaten, door onze plaatsgenoten behaald, mogen gerust een groot sukses worden genoemd. Een stimulans ook voor andere fokkers hun dieren ook eens op een dergelijke tentoonstelling in te zenden. Hier volgt dan het trotse resultaat van onze plaatsgenoten: Vlaamse Reus, konijngrijs: R. Mulder, 1 x Z.G.; H. J. Nijhuis 1 x G.G. Vlaamse Reus, geel: J. Pap 1 x Z.Z.G., 1 x Z.G. Vlaamse Reus, wit: Fokk. Beve 4 x Z.Z.G. en 2 x Z.G. Tevens mooiste VI. Reus van de tentoon stelling. Lotharinger: M. Bonestroo 2 x Z.G., 2 x G.G. Tevens mooiste Lotharinger van de tentoonstel ling. R, Vis 1 x G.G. Heden nam God tot Zich, na een geduldig ge dragen lijden, in volle zekerheid des geloofs, lieve Man en Vader SJOERD HUISINGH, in leven arts te Nunspeet, op de leeftijd van 54 jaar. Nunspeet: N. A. HUISINGH-TEN HOPE Scheveningen: H. A. HUISINGH Utrecht E. M. M. HUISINGH Amersfoort: J. E. HUISINGH Nunspeet: J. M. R. HUISINGH B. A. HUISINGH SJ. HUISINGH GEEN TOESPRAKEN. LIEVER GEEN BEZOEK. NUNSPEET, 9 november 1961. Spoorlaan 16. De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 11 november op de Nieuwe Begraafplaats te Nun speet, voorafgegaan door een rouwdienst in de Nederlandse Hervormde Kerk, aanvangende 1 In plaats van kaarten. Heden werden wij verblijd met de geboorte van ons zoontje en broertje JAN. J. Brummel A. Brummel-Muis Anthonia Hulshorst, 3 november 1961 Zandhuisweg 66. In plaats van kaarten. Hartelijk danken wij familie, vrienden en kennissen voor de blijken van belangstel ling. die wij bij ons 12V2- jarig huwelijksfeest moch ten ondervinden. D. Bouw D. Bouw-Zoet. Nunspeet, november 1961. Onder de Bos 57. DANKBETUIGING. Mede namens mijn vrouw wil ik allen die mijn thuis komst uit „Sonnevanck" tot een onvergetelijke dag heb ben gemaakt, langs deze weg heel hartelijk danken. G. DE KEIJZER. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen van de Erangelie Samenkomsleo die gehouden worden in het DORPSHUIS, Dr. Schutlaan te NUNSPEET, iedere dinsdagavond om 8 uur Niet in verband met enige nieuwe of vreemde leer! TOEGANG VRIJ!! Geen collecte Evangelisten L. LIFFMAN C. NIEUWENHUIS. VERENIGING VOOR ZIEKENZORG TE NUNSPEET. Algemene ledenvergadering op donderdag 23 november a.s. in het WIJKGEBOUW. Aanvang 7.30 uur. AGENDA Opening. Ingekomen stukken. Verslagen. 4. Voorstel contributie verhoging. Bestuursverkiezing. Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR. In plaats van kaarten. Heden werden wij door Gods goedheid verblijd met de geboorte van ons doch tertje en zusje JOHANNA. D. Haverkamp A. E. Haverkamp- Vierhout Jacobus Nunspeet, 5 november 1961. Rijnvis 12. LEER NU STENO en/of TYPEN De cursussen kunnen iedere dag beginnen. Dag- en avondlessen. 0N0ERWI1SINSTIIUUT KIM. DS. DE BOUTERLAAN 4 Telef. 24 84. NUNSPEET HEREN OOK VOOR EEN GOEDE Ihóngolf IN UW HAAR naar Kapsalon „Joka J. KAMP STATIONSLAAN 77. POLDERDISTRICT NOORD WEST-VELUWE. De DIJKSTOEL roept solli citanten op voor de betrek king van polderarbeicler die tot taak krijgt het on derhouden en verbeteren van watergangen. Bij voor keur woonachtig te Hier- den. Aanstelling op arbeidskon- trakt. Na gebleken geschikt heid bestaat er na één jaar kans op een aanstelling in vaste dienst. Loon voor 24-jarigen en ouder bruto 83,84 p. week. Verder vakantie, rijwiel- en kledingtoelage. Salarisher ziening is in voorbereiding. Schriftelijke sollicitaties dijkstoel van het polderdis- vóór 1 december a.s. aan de trict Noordwest-Veluwe, v. Kinsbergenstraat 5, Elburg. De Dijkstoel: P. BODE, dijkgraaf H. v.d. BRINK, sekretaris GEHEEL NIEUW PROGRAMMA H.H. Varkenshouders Attentie De Stichting Varkens Inkoop Organi: (V.I.O.) organiseert een ls" Voorlichting:-Bijeenkom op dinsdag 14 november te NUNSPEET in de zaal van WED. LANKMAN. Aanvang 's avonds half acht. TOEGANG VRIJ. Hier wordt u voorlichting geboden over alles wat ra varkenshouderij te maken heeft, met vertoning varj H kleurendia's. v. Enkele consumpties worden u gratis aangeboden. w Alle belanghebbenden met hun dames zijn welkom U gi De handelarentr GEBR. K. en J. VAN RENSELAAR J; Harderwijkerweg 88 - Nunspeet. g> „O D E O N" 0 TWEELINGSTAD HARDERWIJK. e PUBLIEKE-VERKOOP Notaris B. COMPAIJEN zal op vrijdag 17 nov. a 's middags 2 uur in voornoemd gebouw publiei verkoop houden, ten verzoeke van de hef GOETHEER e.a. Verkocht zullen o.m. worden: KASREGISTER! n Snelwegers, elektrische Fornuizen, elektrisct Patates-Frites-oven, Meubilair, Tapijten enz. ea Verkoop contant. s Te zien donderdagavond van 79 uur en vrijdaj E morgen van 912 uur. v i HET BLINDENTEHUIS „SONNEHEERDT", t PUTTERWEG 140 ERMELO vraagt, in verband het op korte termijn kom vacaturej Kantoorbediende mannelijk of vrouwelijk. Voornamelijk voor het verlenen van assistent de boekhouding. P.G. Leeftijd van circa 18-23 jaar. Spoedige indiensttreding gewenst. Sollicitaties te richten aan de Directeur. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding in vaste dier een bekwaam vakman die zich kan belasten met het toezicht op herstelwerkzaamheden van de woningen or> beheer Van de BOUWVERENIGING „DE GOEDE WONIN Timmerwerk moet zelfstandig kun: worden uitgevoerd. Sollicitaties worden ingewacht aan het kante adres: PADDESTOEL WEG 1. REISBUREA KOVO! TOURS OLDEBROEl Op 15 NOVEMBER per heerlijk verwarmde reiswagen naa grote Najaarsveemarkf ie Hoorr Vertrek Gemeentehuis Nunspeet: 04.15 1 Opgave zo spoedig mogelijk bij: SIGARENMAGAZIJN K. VAN DER WOUDE, Stationslaan 14, Nunspeet KANTOOR KOVO'S TOURS, OLDEBROEK - Telefoon (0 52 53)-!

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeets Nieuws en Advertentieblad | 1961 | | pagina 2