WEEKBLAD VOOR VRIJHEID EN CULTUUR 4 Ie JAARGANS No. 15 PRIJS 20 CENT SEPTEMBER 1945 DE VLAM REDACTIE: Wim Storm (hoojdred.), Henriëtte Roland Holst, Richard Jokel, Jef Last, Tom Rot, Ria de Korte, P. J. Meertens, H. Bovenkerk, A. Storm, W. Romijn. REDACTIE en ADM.: Nic. Witsenstraat 5, Amsterdam-C. Tel. 36132. DRUKKER: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

De Vlam | 1945 | | pagina 1